Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 10 năm học 2020 - 2021 bao gồm 3 đề kiểm tra có đáp án cụ thể kèm theo bảng ma trận đề kiểm soát cuối kì 2 môn Toán.

Qua kia giúp các em học sinh lớp 10 bao gồm thêm nhiều tứ liệu tham khảo, ôn luyện giải đề, rồi đối chiếu đáp án vô cùng thuận tiện. Từ đó các em sẽ làm quen với cấu trúc đề thi. Đề thi bao hàm các việc thường chạm mặt với cường độ từ cơ bản tới nâng cao trong đề thi học kì 2 lớp 10. Lân cận đề thi môn Toán, các em tất cả thể tìm hiểu thêm bộ đề thi môn Ngữ văn lớp 10.

Bạn đang xem: Đề thi học kì 2 lớp 10 môn toán nâng cao


Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 10 năm 2020 - 2021


Ma trận đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 10

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG THPT………

----------------

KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2020 - 2021

MÔN: TOÁN 10

Thời gian có tác dụng bài:90 phút;

(Thí sinh không được thực hiện tài liệu)


A. MA TRẬN ĐỀ THI HỌC KÌ II TOÁN 10 ( 2020 - 2021)

Chủ đề/chuẩn KTKNCấp độ tư duy
Nhận biếtThông hiểuVD thấpVD caoCộng

1. Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất

Biết tìm được tập nghiệm của bpt hoặc hệ bpt bậc nhất

Câu 1

1

2. Nhị thức- bpt với hệ bpt bậc nhất 2 ẩn

Biết xét dấu nhị thức , hiểu ăn điểm thuộc miền nghiệm của hệ bpt số 1 2 ẩn

Câu 2

Câu 3

2

3. Tam thức tệ bạc hai, bpt bậc hai

Biết được định lí lốt tam thức bậc hai,hiểu và tìm được tập nghiệm của bpt bậc nhị một ẩn, áp dụng định lí vệt tam thức để tìm giá trị tham số thỏa đk cho trước

Câu 4

Câu 5

Bài 1

Câu 6

3

4. Thống kê

Biết được số vừa phải cộng, phương sai, độ lệch chuẩn chỉnh của mẫu số liệu

Câu 7

1

5. Góc cùng cung lượng giác

Biết được dấu của các giá trị lượng giác

Câu 8

1

6. Quý hiếm lượng giác của cung (góc) và cung (góc) tương quan đặc biệt

Biết công thức lượng giác cơ bản, cực hiếm lượng giác của các cung(góc)liên quan quan trọng đặc biệt và vận dụng được để tính giá trị biểu thức lượng giác

Câu 9

Câu 10

Câu 11

Bài 2b

Bài 2a

3

7. Phương pháp lượng giác

Biết cùng hiểu được các công thức lượng giác

Câu 12

Câu 13

2

8. Phương trình đường thẳng

Biết những khái niệm vectơ pháp tuyến, vectơ chỉ phương cùng viết được phương trình con đường thẳng lúc biết một số yếu tố

Câu 14

Câu 15

Bài 3

Câu 16

3

9. Phương trình mặt đường tròn

Biết quan niệm phương trình đường tròn, phương trình tiếp đường của đường tròn và tìm kiếm được tâm, nửa đường kính của đường tròn cho trước

Câu 17

Câu 18

Câu 19

Bài 4

3

10. Phương trình Elip

Biết phương trình chủ yếu tắc và hình trạng của Elip

Câu 20

1

Tổng

10

6

2 + bài xích 1,2b,3

2 + bài xích 4

20


B. BẢNG MÔ TẢ bỏ ra TIẾT NỘI DUNG CÂU HỎI

Chủ đềCâuMô tả

1. Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất

1

Nhận biết : tập nghiệm của bất phương trình bậc nhất

2. Nhị thức- bpt với hệ bpt bậc nhất 2 ẩn

2

Nhận biết :dấu của nhị thức

3

Thông hiểu: điểm trực thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình bậc nhất 2 ẩn

3. Tam thức bậc hai, bpt bậc hai

4

Nhận biết: định lí vệt tam thức bậc hai

5

Thông phát âm : tìm tập nghiệm của bất phương trình bậc hai

6

Vận dụng cao: tìm điều kiện của tham số nhằm bpt bậc nhì nghiệm đúng cùng với mọi

Bài 1

Vận dụng:tìm tập nghiệm của bpt dạng tích, thương của nhị thức với tam thức

4. Thống kê

7

Nhận biết: số trung bình cùng của mẫu mã số liệu

5. Góc với cung lượng giác

8

Nhận biết: dấu của những giá trị lượng giác

6. Quý hiếm lượng giác của cung (góc) và cung (góc) liên quan đặc biệt

9

Nhận biết:công thức lượng giác cơ bản

10

Thông hiểu: bí quyết cung(góc) liên quan đặc biệt

11

Vận dụng: tính quý giá biểu thức lượng giác khi mang lại trước một giá trị lượng giác

Bài 2a

Vận dụng cao: minh chứng đẳng thức lượng giác

Bài 2b

Vận dụng: tính 2 quý hiếm lượng giác lúc biết trước 1 giá trị lượng giác

7. Bí quyết lượng giác

12

Nhận biết : cách làm cộng

13

Thông hiểu: phương pháp nhân đôi, phương pháp hạ bậc

8. Phương trình đường thẳng

14

Nhận biết: VTCP của đường thẳng

15

Thông hiểu: viết phương trình bao quát của mặt đường thẳng trải qua 2 điểm

16

Vận dụng cao: viết phương trình đường thẳng thỏa điều kiện cho trước

Bài 3

Vận dụng:viết phương trình con đường trung tuyến của tam giác

9. Phương trình mặt đường tròn

17

Nhận biết: trọng điểm và bán kính của mặt đường tròn

18

Thông hiểu: tìm bán kính đường tròn tiếp xúc với mặt đường thẳng cho trước

19

Vận dụng: kiếm tìm phương trình tiếp tuyến của con đường tròn thỏa điều kiện cho trước

Bài 4

Vận dụng cao: viết phương trình con đường tròn thỏa điều kiện cho trước

10. Phương trình Elip

20

Nhận biết: tiêu điểm của Elip


Đề bình chọn học kì 2 lớp 10 môn Toán

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 5,0 điểm)

Câu 1: Tập nghiệm của bất phương trình

*

*

Câu 2: Biểu thức f(x)=3 x+5 nhân quý giá dương khi và chỉ còn khi:

*

*

*

Câu 3: cho hệ bất phương trình

*

A. P(3 ;-1).

B. N(2 ; 2).

C. M(2 ; 3).

D. Q(-1 ;-5)

Câu 4: mang lại biểu thức

*
cùng
*
. Chọn xác minh đúng?

A. Khi

*

Câu 5: search tập nghiệm của bất phương trình

*

*

B.

*

C.

*

D. <-1 ; 2017>.

Câu 6: Tìm tất cả các quý hiếm của thông số m đề bất phương trình

*

A.

*

B.

Xem thêm: ✅ Từ Vựng Tiếng Anh Lớp 2 Theo Chủ Đề Từ Vựng Tiếng Anh Lớp 2 Thông Dụng

*

Câu 7: Kết quả điểm khám nghiệm môn Toán của 40 học sinh lớp 10A được trình diễn ở bảng sau

Điểm45678910Cộng
Tần số2871083240

Tính số trung bình cùng của bảng trên.( làm tròn hiệu quả đến một chữ số thập phân).