Top 6 Đề thi học tập kì 2 Toán lớp 3 năm học 2021-2022, bao gồm 6 đề thi, tất cả kèm theo cả câu trả lời để học viên ôn tập, rèn luyện con kiến thức nhằm mục tiêu đạt hiệu quả tốt nhất cho kì thi cuối kì II. Mời những em tham khảo.

Bạn đang xem: Đề thi học kì 2 môn toán lớp 3

Đề thi cuối học tập kì II lớp 3 môn Toán bao gồm đề thi gồm kèm theo cả ma trận với đáp án tham khảo để học sinh ôn tập, rèn luyện loài kiến thức nhằm đạt công dụng tốt nhất xong xuôi HK2. Đề được thiết kế phù hợp với chương trình môn toán cho học viên lớp 3, cân xứng với năng lực của học sinh tiểu học. Mời những em tìm hiểu thêm nhầm ôn luyện đạt kết quả tối đa trong bài xích kiểm tra chuẩn bị tới.


Đề thi học kì II Toán lớp 3

3. Đề thi học kì 2 Toán lớp 3 số 24. Đề thi học tập kì 2 Toán lớp 3 số 35. Đề thi học tập kì 2 Toán lớp 3 số 46. Đề thi học tập kì 2 Toán lớp 3 số 57. Đề thi học kì 2 Toán lớp 3 số 6

1. Ma trận Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3

Mạch con kiến thức, kĩ năng

Số câu với số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Số học: phép cộng, phép trừ tất cả nhớ không tiếp tục và không thực sự hai lần trong phạm vi 10 000 với 100 000; Nhân, chia số gồm đến năm chữ số với 9 cho) số gồm một chữ số. Có tác dụng quen với số La Mã với bảng những thống kê số liệu solo giản.

Số câu

4

1

1

1

6

1

Số điểm

2

1

1

1

4

1

Đại lượng và đo đại lượng: Đổi, so sánh các đơn vị đo độ dài; khối lượng; biết đơn vị đo diện tích (cm2); ngày, tháng, năm, xem lịch, coi đồng hồ; nhhận biết một số trong những loại chi phí Việt Nam.

Số câu

2

2

Số điểm

1

1

Yếu tố hình học: góc vuông; góc ko vuồng; hình chữ nhật, hình vuông, chu vi, diện tích; hình tròn, tâm, phân phối kính, con đường kính.

Số câu

2

1

3

Số điểm

1

1

2

Giải việc bằng hai phép tính

Số câu

1

1

Số điểm

2

2

Tổng

Số câu

6

4

1

1

1

11

2

Số điểm

3

3

1

2

1

7

3


2. Đề thi học tập kì 2 Toán lớp 3 số 1

Phòng giáo dục đào tạo và Đào sinh sản .....

Đề thi học kì 2 - môn: Toán lớp 3

Năm học 2021 - 2022

Thời gian: 40 phút

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1: Số lớn nhất trong những số 9788; 9887; 7889; 7988 là:

A. 9788

B. 9887

C. 7889

D. 7988

Câu 2: Số tức thời sau của số 9999:

A. 1000

B. 10000

C. 100000

D. 9998

Câu 3: Ngày 27 mon 5 năm năm 2016 là vật dụng sáu thì ngày 3 tháng 6 cùng năm sẽ là thứ mấy?

A. Lắp thêm tư

B. Trang bị năm

C. Lắp thêm sáu

D. Vật dụng bảy

Câu 4: Một hình tròn có trung tâm I có bán kính là 6 cm. Đường kính của hình tròn là:

A. 10 cm

B. 12 cm

C. 20cm

D. 25 cm

Câu 5: Một hình vuông vắn ABCD gồm chu vi là 40 cm. Tìm cạnh hình vuông vắn đó.

A. 20 cm

B. 15 cm

C. 144 cm

D. 10 cm

Phần 2. Từ luận

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

a) 18229+35754

b) 7982-3083

c) 24043 × 4

d) 3575: 5

Bài 2: Tính:

a) 99637 – 12403 × 8

b) X × 3 =18726

Bài 3: Các chống học hầu như được lắp số quạt trần như nhau. Biết 10 phòng học gắn thêm 40 chiếc quạt trần. Hỏi bao gồm 32 cái quạt trần trên nhà thì thêm được mấy chống học?

Bài 4: Một tấm bìa hình chữ nhật gồm chiều nhiều năm 50 cm, chiều rộng lớn 40 cm. Tín đồ ta cắt lấy ra một hình vuông vắn có cạnh bằng chiều rộng tấm bìa. Tính diện tích s tấm bìa còn lại?


3. Đề thi học kì 2 Toán lớp 3 số 2

Phòng giáo dục và Đào tạo thành .....

Đề khảo sát unique Học kì 2

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 3

Thời gian làm cho bài: 45 phút

(cơ phiên bản - Đề 1)

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất:

Câu 1: Số tức thì trước của số 9999 là:

A. 10000. B. 10001.

C. 9998. D. 9997.

Câu 2: 23dm = ... Cm. Số tương thích điền vào địa điểm trống là:

A. 23 cm. B. 220 cm.

C. 203 cm. D. 230 cm.

Câu 3: Chọn câu trả lời sai

A. 5 phút = 180 giây

B. B. 2dm = 20cm

C. Tháng 5 bao gồm 31 ngày

D. Đường kính dài gấp đôi bán kính

Câu 4: hình vuông có cạnh 5cm. Diện tích hình vuông vắn là:

A. 20cm2 B. 20cm

C. 25cm2 D. 25cm

Câu 5: kết quả của phép phân tách 3669: 3 là


A. 1221 B. 1222

C. 1223 D. 1224

Câu 6: Một hình vuông vắn có chu vi 12cm. Cạnh hình vuông là:

A. 3cm B. 4cm

C. 5cm D. 6cm

Phần II. Trường đoản cú luận (7 điểm)

Câu 1: Đặt tính rồi tính:

a. 31742 + 16092 b. 14670 – 2451

c. 45132 x 4 d. 32670: 5

Câu 2: cho các số 76832, 78632, 73286, 73268, 72386. Hãy sắp xếp những số:

a. Theo máy tự từ bé nhỏ đến lớn.

b. Theo đồ vật tự từ mập đến bé.

Câu 3: có 30 học sinh được xếp thành 5 hàng các nhau. Hỏi 126 học sinh thì xếp được từng nào hàng như thế?

Câu 4: Tính quý hiếm biểu thức: 13056 + 2472: 2

3.1. Đáp án đề thi học tập kì 2 Toán lớp 3 số 2

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu123456Đáp ánCDACCA

Phần II. Từ luận (7 điểm)


Câu 2 (2 điểm):

a) (1điểm) 72386; 73268; 73286; 76832; 78632.

b) (1điểm) 78632; 76832; 73286; 73268; 72386

Câu 3 (2 điểm):

Mỗi hàng gồm số học viên là:

30: 5 = 6 (học sinh)

126 học viên xếp được số mặt hàng là:

126: 6 = 21 (hàng)

Đáp số: 21 hàng

Câu 4 (1 điểm):

13056 + 2472: 2 = 13056 + 1236 = 14292

4. Đề thi học tập kì 2 Toán lớp 3 số 3

Phòng giáo dục và Đào tạo ra .....

Đề khảo sát quality Học kì 2

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 3

Thời gian làm cho bài: 45 phút

(cơ bản - Đề 2)

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước câu vấn đáp đúng nhất:

Câu 1: Tổng của 47 856 cùng 35 687 là:

A. 83433 B. 82443

C. 83543 D. 82543

Câu 2: Số nhỏ nhất tất cả 4 chữ số là:

A. 1011 B. 1001

C. 1000 D. 1111

Câu 3: từ bây giờ là máy năm. Hỏi 100 ngày sau là máy mấy trong tuần?

A. Thứ tư. B. Máy sáu.

C. đồ vật năm. D. đồ vật bẩy.

Câu 4: diện tích s một hình vuông là 9 cm2. Hỏi chu vi hình vuông đó là bao nhiêu?

A. 3 centimet B. 12 cm

C. 4 cm D. 36 cm

Câu 5: Số 12 được viết bằng văn bản số La Mã là:

A. XI B. XII

C. VVII D. IIX

Câu 6: Biết 356a7 > 35679, cực hiếm của a là:

A. 0 B. 10

C. 7 D. 9

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: Đặt tính rồi tính:

a. 40843 + 32 629 b. 39011 – 37 246

c. 3608 x 4 d. 19995: 5

Câu 2: gồm 56 cái bánh được xếp vào 8 hộp. Hỏi gồm 40068 cái bánh cùng một số loại thì xếp được vào bao nhiêu hộp như thế

Câu 3: Một hình chữ nhật gồm chiều dài 3dm2 cm, chiều rộng 9 cm. Tính diện tích hình chữ nhật đó

Câu 4: kiếm tìm x: x × 2 = 3998

4.1. Đáp án đề thi học tập kì 2 Toán lớp 3 số 3

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu123456Đáp ánCCDBBD

Phần II. Từ luận (7 điểm)

Câu 1: mỗi phép tính đúng được 0,5 điểm:

a. 40843 + 32 629 b. 39011 – 37 246

c. 3608 x 4 d. 19995: 5


Câu 2 (2 điểm):

Mỗi vỏ hộp xếp được số bánh là

56: 8 = 7 (cái bánh)

40068 loại bánh cùng một số loại thì xếp được vào số hộp là

40068: 7 = 5724 (hộp)

Đáp số: 5724 hộp

Câu 3 (2 điểm):

Đồi 3dm2 cm = 32 cm

Diện tích hình chữ nhật đã đến là

32 x 9 = 288 (cm2)

Đáp số: 288 cm2

Câu 4 (1 điểm):

x × 2 = 3998

x = 3998: 2

x = 1999

5. Đề thi học tập kì 2 Toán lớp 3 số 4

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Câu 1: Số liền sau số 12075 là: (0,5đ)

A.12074

B. 12076

C. 12077

Câu 2. Số 17934 hiểu là: (0,5đ)

A. Mười bảy nghìn chín trăm tía tư

B. Mười bảy nghìn tía trăm chín mươi tư

C. Mười bảy ngàn chín ba tư

D. Mười bảy ngàn chín trăm bố mươi tư

Câu 3. quý giá của biểu thức 1320 + 2112: 3 là: (1 đ)

A. 2024

B. 2042

C. 2204

D. 2124

Câu 4. (1 đ)

Chu vi hình chữ nhật ABCD là:

A. 48 cm

B. 28 cm

C. 64 cm

D. 14 cm

Câu 5. Kết trái của phép tính 45621 + 30789 là: (1 đ)

A. 76410

B. 76400

C. 75410

D. 76310

Câu 6. Tự 6 giờ nhát 5 phút cho 6 tiếng 5 phút là từng nào phút:

A. 5 phút

B. 8 phút

C. 10 phút

D. 15 phút

PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 7. tìm x (1 đ)

a. 1999 + x = 2005

b. X x 3 = 12485

Câu 8. Đặt tính rồi tính: (1 đ)

A. 10712: 4

B. 14273 x 3

Câu 9. Một hình vuông vắn có chu vi 2dm 4cm. Hỏi hình vuông đó có diện tích bằng bao nhiêu? (2 đ)

Câu 10. Tìm một vài biết rằng khi cấp số đó lên 4 lần rồi sút 7 lần thì được 12. (1 đ)

5.1. Đáp án đề thi học kì 2 Toán lớp 3 số 4

PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu 1: B

Câu 2: D

Câu 3: A

Câu 4: B

Câu 5: A

Câu 6: C

Phần II: từ bỏ luận (5 điểm)

Câu 7. Tra cứu x(1 đ)

1999 + x= 2005

x = 2005 - 1999

x = 6

b. Xx 3 = 12485

x= 12486: 3

x= 4162

Câu 8:

1. 10712: 4 = 2678

2. 14273 x 3 = 42819

Câu 9: (2đ) bài giải

Đổi: 2dm 4cm = 24cm (0,25 đ)

Cạnh của hình vuông vắn là: (0,25 đ)

24: 4 = 6 (cm) (0,5 đ)

Diện tích của hình vuông vắn là: (0,25đ)

6 x 6 = 36 (cm²) (0,5 đ)

Đáp số: 24 bé thỏ (0.25đ)

Câu 10: (1 đ)

Ta có: x x 4: 7 = 12

x= 12 x 7: 4

x = 21

Vậy số đó là: 21

6. Đề thi học tập kì 2 Toán lớp 3 số 5

Câu 1: Khoanh vào trước câu trả lời đúng:

a) Số tức khắc sau của 39 999 là:

A. 40 000

B. 40 998

C. 39 998

D. 40 100

b) Số phệ nhất trong những số: 8 576; 8 756; 8 765; 8 675 là:

A. 8 576

B. 8 756

C. 8 765

D. 8 675

Câu 2: hình vuông vắn có cạnh 9cm. Diện tích hình vuông là:

A. 36cm²

B. 81cm

C. 81cm²

D. 36cm

Câu 3: Hình chữ nhật ABCD gồm chiều dài 6 cm, chiều rộng lớn 4 cm. Chu vi của hình chữ nhật là:

A. 10 cm

B. đôi mươi cm

C. 24 cm²

D. 24 cm

Câu 4: Đặt tính rồi tính:

a) 3250 - 324

b) 84 695 – 2 367

c) 1041 x 7

d) 24 672: 6

Câu 5: Khoanh vào tác dụng đúng:


Số tương thích cần điền vào vị trí chấm để 6m 7cm = ...... Cm là:

A. 67

B. 607

C. 670

D. 607

Câu 6. tìm kiếm x:

a) x– 357 = 4 236

b) x: 7 = 4214

Câu 7: Viết các số: 6 022; 6 202; 6 220; 6 002 theo lắp thêm tự từ phệ đến bé là:

......................................................................

Câu 8: một nhóm công nhân cần sửa quãng mặt đường dài 4 215 m, đội đó đã sửa được quãng đường. Hỏi đội công nhân này còn phải sửa bao nhiêu mét mặt đường nữa?

Câu 9: Một hình chữ nhật có chiều rộng 8m, Chiều dài hơn chiều rộng lớn 13m. Chu vi hình chữ nhật đó là từng nào mét?

Trả lời: Chu vi hình chữ nhật đó là: .....................

Câu 10: Túi thứ nhất đựng được 18 kilogam gạo, túi sản phẩm công nghệ hai đựng được cấp 3 lần túi máy nhất. Hỏi cả nhị túi đựng được toàn bộ bao nhiêu kg gạo?

6.1. Đáp án đề thi học tập kì 2 Toán lớp 3 số 5

Câu 1: 1 đ

a) A; b) C

Câu 2: 1 đ Đáp án C

Câu 3: 1 đ Đáp án D

Câu 4: 1 đ

a) 3250 - 324 = 2926

b) 84 695 – 2 367 = 82328

c) 1041 x 7 = 7287

d) 24 672: 6 = 4112

Câu 5: 1 đ Đáp án D

Câu 6: 1 đ

a) x– 357 = 4 236

=> x= 4 236 + 357 = 4593

b) x: 7 = 4214

=> x= 4214 x 7 = 29498

Câu 7: 1 đ trang bị tự đúng là: 6 220; 6 202; 6 022; 6 002

Câu 8: 1 đ

Quãng con đường là: 4 215: 3 = 1 405 ( m) 0.5 đ

Quãng đường còn đề nghị sửa là: 4 215 - 1 405 = 2 810 ( m) 0.25 đ

Đáp số: 2 810 m

Câu 9: 1 đ

Chu vi hình chữ nhật là: 58 m

Câu 10: 1 đ

Giải:

Cách 1:

Túi máy hai đựng được số gạo là: 18 x 3 = 54 (kg) 0.5 đ

Cả nhì túi đựng được số gạo là: 18 + 54 = 72 (kg) 0.25 đ

Đáp số: 0.25 đ

Cách 2:

Vì túi thứ hai đựng được cấp 3 lần túi máy nhất, cần cả nhị túi đựng được số gạo vội vàng 3 + 1 = 4 (lần) túi lắp thêm nhất.

Vậy cả hai túi đựng được số gạo là: 18 x 4 = 72 (kg) 0.25 đ

Đáp số: 0.25 đ

7. Đề thi học tập kì 2 Toán lớp 3 số 6

Câu 1: (1,0 điểm). Khoanh vào trước câu trả lời đúng: (Mức 1)

a) Số ngay tức thì sau của 42 099 là:

A. 42 100

B. 42 098

C. 43 099

D. 43 100

b) Số to nhất trong các số: 8 576 ; 8 756 ; 8 765 ; 8 675 là:

A. 8 576

B. 8 756

C. 8 765

D. 8 675

c) 1 giờ 15 phút = … phút

A. 115 phút

B. 615 phút

C. 65 phút

D. 75 phút

d) Ngày 28 tháng bốn là vật dụng sáu. Ngày 4 tháng 5 là thiết bị mấy?

A. Vật dụng tư

B. Lắp thêm năm

C. Thứ bảy

D. Chủ nhật

Câu 2: (1,0 điểm). Điền dấu: (Mức 1)

a) 76 635 … 76 653

b) 18 536 … 17 698

c) 47 526 … 47 520 + 6

d) 92 569 … 92 500 + 70

Câu 3: (1,0 điểm). Hình chữ nhật ABCD gồm chiều lâu năm 6 cm, chiều rộng lớn 4 cm. (Mức 2)

a) diện tích s của hình chữ nhật là:

A. 24 cm² B. 24cm C. 20 cm² D. Trăng tròn cm

b) Chu vi của hình chữ nhật là:

A. 10 cm B. 20cm C. 24 cm² D. 24 cm

Câu 4: (1,0 điểm). 12m7dm = … dm. Số thích hợp điền vào nơi chấm là: (Mức 1)

A. 1 207 dm B. 127 dm C. 1 270 dm D. 1 027 dm

Câu 5: (2,0 điểm). Đặt tính rồi tính: (Mức 2)

a) 27 684 + 11 023

b) 84 695 – 2 367

c) 1 041 x 7

d) 24 672: 6

Câu 6: (1,0 điểm).Tính quý hiếm của biểu thức: (Mức 2)

a) 229 + 126 x 3 = …………………

b). (9 759 – 7 428) x 2 = …………………….

Xem thêm: Đề Cương Vật Lý 8 Học Kì 2, Đề Cương Ôn Tập Học Kỳ Ii Môn Vật Lí 8

Câu 7: (1,0 điểm). Tra cứu x: (Mức 2)

a) xx 6 = 2 412

b) x: 3 = 1 824

Câu 8: (2,0 điểm) (Mức 3)

Một bạn đi xe hơi trong 2 giờ đi được 82 km. Hỏi trong 5 giờ tín đồ đó đi ô tô đi được từng nào kí- lô- mét?

7.1. Đáp án đề thi học kì 2 Toán lớp 3 số 6

Câu 1: (1,0 điểm). Khoanh đúng từng câu được 0,25 điểm.