Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 2 sách bắt đầu năm học tập 2021-2022 được biên soạn theo ngay cạnh với văn bản chương trình vào sách giáo khoa 3 bộ sách mới: Cánh Diều, kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo giúp các em ôn tập, luyện giải đề để sẵn sàng thật giỏi cho kì thi học tập kì 2 đạt tác dụng cao nhất. Mời các thầy cô download file về nhằm xem vừa đủ nội dung, ship hàng cho công tác biên biên soạn đề đánh giá cuối học tập kì 2 mang đến lớp và học sinh của mình.

Bạn đang xem: Đề thi học kì 2 môn toán


Đề thi học tập kì 2 môn Toán 2

I. Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 2 sách Cánh DiềuII. Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 sách Kết nối trí thức với cuộc sốngIII. Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 sách Chân trời sáng tạo

I. Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 sách Cánh Diều

1. Ma trận đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 sách Cánh Diều

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II (ĐỀ 6)

Môn: Toán LỚP 2

Năm học: 2021-2022

Năng lực, phẩm chất

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

SỐ HỌC-ĐẠI LƯỢNG-GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN

Số câu

4

1

1

2

5

3

Câu số

1a,c,d

2

4

1b

3,5

Số điểm

2

2

0,5

2

2,5

4

YẾU TỐ HÌNH HỌC

Số câu

1

2

1

2

Câu số

7b

7a,c

Số điểm

0,5

1

0,5

1

YẾU TỐ THỐNG KÊ, XÁC SUẤT

Số câu

1

1

2

1

3

Câu số

6a

6b

6c

8

Số điểm

0,5

0,5

1

0,5

1,5

Tổng

Số câu

6

1

1

3

4

7

8

Số điểm

3

2

0,5

2,5

2

3,5

6,5


2. Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 2 sách Cánh Diều

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI HỌC2

Môn: TOÁN 2

Thời gian làm cho bài: 35 phút

Họ với tên: ………………………………..Lớp: .……..….

Câu 1: Khoanh vào vần âm đặt trước câu vấn đáp đúng

1. Những số 652; 562; 625; viết theo sản phẩm công nghệ tự từ bé bỏng đến phệ là:(M1 - 0,5 điểm)

A. 562; 652; 625

B. 652; 562; 625

C. 562; 625; 652

D. 625; 562; 652

b) Chiều nhiều năm của chiếc bàn khoảng 15……. Tên đơn vị cần điền vào vị trí chấm là:

(M2 - 0,5 điểm)

A. Centimet B. Km C. Dm D. M

c) Số tức tốc trước số 342 là:( M1 - 0,5 điểm)

A. 343 B. 341 C. 340 D. 344

d) quý hiếm của chữ số 8 vào 287 là:(M1 - 0,5 điểm)

A. 800 B. 8 C.80 D. 873. Đáp án đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 2 sách Cánh Diều

Câu 1:

a. C

b. C

c.

d. C

Câu 2:

Tám trăm bảy mươi lăm: 875

Năm trăm bảy mươi tám: 578

Bốn trăm linh bốn: 404

Bốn trăm: 400


II. Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 sách Kết nối học thức với cuộc sống

1. Ma trận đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 2 sách kết nối tri thức

Mạch kiến thức

Số câu

Câu số

Số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

1. Số và phép tính

Số câu

3

1

1

1

1

4

3

Số điểm

3

1

1

1

1

4

3

2. Hình học và đo lường:

Số câu

1

1

1

2

1

Số điểm

1

1

1

2

1

3. Một trong những yếu tố thống kê và xác suất

Số câu

1

1

Số điểm

1

1

Tổng số câu

5

3

2

6

4

Tổng số điểm

5

3

2

6

4

Tỉ lệ %

50%

30%

20%

60%

40%

2. Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI NĂM

Năm học tập 2021 - 2022

Môn: Toán - Lớp 2

Thời gian làm cho bài: 40 phút

I. Phần trắc nghiệm: Khoanh vào vần âm đặt trước câu vấn đáp đúng

Câu 1. (M1- 1đ) (Bài 1 tr 24 Toán 2 – T2)

Thương của phép chia tất cả số bị chia bằng 40 và số chia bằng 5 là:

A.6 B. 7 C. 8 D. 9

Câu 2. (M1- 1đ) (Bài 4 tr 53 Toán 2 – T2)

Số ngay tức khắc trước của số lớn số 1 có tía chữ số là:

A. 998 B. 997 C. 999 D. 1000

Câu 3. (M1- 1đ) (Bài 2 Tr 74 Toán 2- tập 2)

Quãng đường từ đơn vị Mai mang lại trường nhiều năm khoảng:

A. 2km B. 2m m C. 2cm D. 2dm

Câu 4. (M1- 1đ) (Bài 1 Tr 48 Toán 2- tập 2)

Phép đối chiếu nào dưới đấy là đúng?

A. 237 > 273 B. 690 = 609 C. 310

457+ 452

657+143

543 - 403

619 - 207


Câu 8. (M2- 1đ) Điền số phù hợp vào địa điểm trống? (Bài 1 Tr 76 Toán 2- tập 2)

1 000 m = ……km 8 m =……… dm 9 m = ……. Cm 600 cm =……. M

Câu 9 .(M2- 1đ) Tại khu bảo tồn động vật, sư tử con cân nặng 107 kilogam hổ con cân nặng hơn sư tử nhỏ là 32 kg. Hỏi hổ con cân nặng bao nhiêu ki - lô- gam? (Bài 3 Tr 81 Toán 2- tập 2)

Câu 10. (M3- 1đ) Ghép bố thẻ số dưới đây được những số có cha chữ số nào? Em hãy lập những số đó (Bài 5 Tr 23 vở BT Toán 2- tập 2)

3 5 0

3. Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 sách Kết nối trí thức với cuộc sống

HƯỚNG DẪN CHẤM TOÁN LỚP 2 CUỐI NĂM

Năm học: 2021 - 2022

Câu 1. Khoanh vào C( 1 điểm).

Câu 2. Khoanh vào A( 1 điểm).

Câu 3. (1 điểm) A

Câu 4. (1 điểm) D

Câu 5. (1 điểm) B

Câu 6. (1 điểm) A

Cấu 7. Mỗi phép tính để tính cùng tính đúng được 0,25 điểm.

Câu 8. Mỗi ý đúng được 0,25 điểm.

Câu 9. (1 điểm)

Bài giải

Hổ con cân nặng số ki - lô- gam là: (0,25 điểm)

107 + 32 = 139 (kg) (0,5 điểm)

Đáp số: 139 kg (0,25 điểm)

Câu 10. (1 điểm) Mỗi số đúng được 0,25 điểm.

350, 305, 530, 503.

III. Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 sách Chân trời sáng sủa tạo

1. Ma trận đề thi học tập kì 2 môn Toán 2 sách Chân trời sáng sủa tạo

Năng lực, phẩm chất

Số câu với số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

SỐ HỌC-ĐẠI LƯỢNG-GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN

Số câu

3

3

2

1

1

5

5

Câu số

1( a; b; d)

2; 5

1(c),3

6

9

Số điểm

1,5đ

2,5đ

1,5đ

0,5đ

YẾU TỐ HÌNH HỌC

Số câu

1

2

3

Câu số

4(b)

4(a);7

Số điểm

0,5đ

1,5

YẾU TỐ THỐNG KÊ, XÁC SUẤT

Số câu

1

1

Câu số

8

Số điểm

0,5đ

0,5đ

Tổng

Số câu

3

4

2

2

3

5

9

Số điểm

1,5

1.5đ

2,5đ

1,5đ

2. Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 sách Chân trời sáng sủa tạo

Trường:.........................

ĐỀ THI HỌC KÌ 2 NĂM 2021 - 2022MÔN: TOÁN - LỚP 2(Thời gian làm bài bác 40 phút)

A. TRẮC NGHIỆM: Khoanh vào vần âm đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1: a. Đáp án nào dưới đó là đúng? (M1 - 0,5 điểm)

A. 17 giờ có nghĩa là 7 giờ chiềuB. 15 giờ có nghĩa là 5 tiếng chiềuC. 19 giờ có nghĩa là 9 giờ đồng hồ tốiD. 20 giờ có nghĩa là 8 giờ đồng hồ tối

b. Tích của phép nhân gồm hai thừa số là 2 và 7 là:: (M1 - 0,5 điểm)

A. 17B. 14C. 9D. 5

c. Nếu thứ 2 tuần này là ngày 22. Thì trang bị 2 tuần trước là ngày: (M2 - 0,5 điểm)

A. 15B. 29C. 10

D. 21

d. Số ngay lập tức sau của số lớn nhất có hai chữ số là: (M1 - 0,5 điểm)

A. 98B. 99C. 100D. 101

Câu 2: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống : Số có 3 trăm, 7 chục viết là: (M1 – 0,5 điểm)

A. 307B. 370

Câu 3: cho những số 427; 242; 369; 898 (M1 - 1 điểm)

a. Số lớn số 1 là: ...............

b. Số lớn nhất hơn số bé nhất là: .................................................

Câu 4:


a. Vào hình mặt có: (M3 - 0,5 điểm)

....... Hình tam giác

......... đoạn thẳng.


b. Mỗi đồ vật sau thuộc hình khối gì? (M1 - 0,5 điểm)

B. Bài xích tập bắt buộc

Câu 5: Đặt tính rồi tính: (M1 - 2 điểm)

a. 67 - 38

b. 34 + 66

c. 616 + 164

d. 315 - 192

Câu 6: bé voi trọng lượng 434kg, nhỏ gấu khối lượng nhẹ hơn con voi 127kg. Hỏi bé gấu khối lượng bao nhiêu ki – lô – gam? (M2 - 1 điểm)

Câu 7:

Độ dài mặt đường gấp khúc MNPQKH là: (M3 - 0,5 điểm)

......... ×......... = .....................

Câu 8: lựa chọn từ: Có thể, chắc chắn là hay ko thể điền vào địa điểm chấm? ( M2. 0,5đ)

a) Thẻ được chọn …… …………………có số tròn chục.

b) Thẻ được chọn …… …………………có số 70.

c) Thẻ được chọn …… …………………có số 50.

Xem thêm: Đề Kiểm Tra 1 Tiết Địa Lý 8 Hk2 Môn Địa Lý Lớp 8 Năm 2018, Bộ Đề Thi Học Kì 2 Môn Địa Lý Lớp 8 Năm 2020

Câu 9: Điền lốt (>, (0,5đ)

18 : 2 9 × 2

Mời những bạn xem thêm các thông tin hữu ích không giống trên thể loại Học tập ở trong mục Tài liệu.