... NẴNGHƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI THÀNH PHỐNĂM HỌC 2007 - 2008MÔN: HÓA HỌC LỚP 1OThời gian: 150 phút (không kể thời hạn giao đề) Câu I (4 điểm)X cùng Y là những nguyên tố đội A, đông đảo tạo hợp ... H = - 198 kJ teo 10, 51 (mol) 7,434 (mol) 0 C 10, 3 (mol) 5,15 (mol) 10, 3 (mol) 0,21 (mol) 2,284 (mol) 10, 3 (mol)Tổng số mol hỗn hợp ở cân bằng : 0,21 + 2,284 + 10, 3 + 29,736 = 42,53 ... Dịch B (tiến hành ở ánh nắng mặt trời phòng). A) Viết phương trình hóa học xảy ra và mang đến nhận xét.b) Nêu hiện tượng và viết phương trình hóa học xảy ra khi cho lần lượt các dung dịch tất cả hổn hợp HCl và...


Bạn đang xem: Đề thi hsg hóa 10 cấp trường 2022 có đáp án

*

*

... NẴNGHƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI THÀNH PHỐNĂM HỌC 2006 - 2007MÔN: HÓA HỌC LỚP 11Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề) ĐỀ CHÍNH THỨC Đề này còn có hai (2) trangCâu I (4 điểm)1. Tính ... Oxi hóa mãnh liệt Y tạo thành phầm là axit o-phtalic, o-C6H4(COOH)2. (a) Xác định kết cấu và call tên X, Y, Z.6SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTHÀNH PHỐ ĐÀ NẴNGHƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI ... X5Fe2+ + MnO4- + 8H+ → 5Fe3+ + Mn2+ + 4H2O x x/5Ta có : mol10.037,1L.mol100,0L 0103 7,0ax31−−=×=mol10.037,1L.mol 010, 0L02074,05x31−−=××=⇒ a = 1Công thức của phèn được viết lại là...
*

*

... Đề thi môn hoá Đề thi môn hoáThời gian 120 phútThời gian 120 phútHọ với tên.Họ và tên.Câu 1:Câu 1: a, bằng pha, bởi phơng pháp hoá học Phân bịêt 4 gói bột ... 1: a, bằng pha, bằng phơng pháp hoá học Phân bịêt 4 gói bột color đen: CuO, MnOơng pháp hoá học Phân bịêt 4 gói bột màu sắc đen: CuO, MnO22, Ag, Ag22O, và O, với FeO.FeO.b, gồm 4 lọ không...


Xem thêm: Viết Số Tự Nhiên Nhỏ Nhất Có Bốn Chữ Số Trang 21 Toán Lớp 6, Số Tự Nhiên Nhỏ Nhất

*