Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Đề thi Toán lớp 1- Đề thi Toán lớp 1 giữa kì 1- Đề thi Toán lớp 1 học tập kì 1- Đề thi Toán lớp 1 học tập kì 2
Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 1 năm 2022 có đáp án (20 đề) - liên kết tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều

Để học tốt môn Toán lớp 1, phần dưới đấy là Đề thi học kì 2 môn Toán lớp một năm 2022 tất cả đáp án (20 đề). Hi vọng với cỗ đề thi này để giúp đỡ học sinh ôn luyện để lấy điểm cao trong những bài thi môn Toán 1.

Bạn đang xem: Đề thi lớp 1 học kì 2

Mục lục Đề thi học kì 2 môn Toán một năm 2021 - 2022


Phòng giáo dục và Đào chế tạo .....

Đề thi học kì 2 - liên kết tri thức

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 1

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)


I. Phần trắc nghiệm:

Câu 1: Số tất cả 5 đơn vị chức năng và 4 chục được viết là:

A. 54

B. 45

C. 50

D. 40

Câu 2: trong các số 13, 63, 9, 24 số lớn nhất là số:

A. 13

B. 63

C. 9

D. 24

Câu 3: Đồng hồ sau đây chỉ mấy giờ?

*

A. 6 giờ

B. 5 giờ

C. 4 giờ

D. 3 giờ


Câu 4: nếu ngày 7 mon 10 là thứ ba thì ngày 14 tháng 10 là:

A. Trang bị ba

B. Lắp thêm tư

C. Thứ năm

D. Trang bị sáu

Câu 5: Độ lâu năm của chiếc bút chì sau đây theo đơn vị xăng-ti-mét là:

*

A. 4cm

B. 3cm

C. 2cm

D. 1cm

II. Phần từ luận:

Câu 6: Đặt tính rồi tính:

37 – 4

12 + 6

33 + 11

45 – 23

Câu 7: sắp tới xếp những số 62, 5, 92, 17 theo đồ vật tự từ mập đến bé.

Câu 8: Điền số tương thích vào địa điểm chấm:

+ Số 23 tất cả … chục cùng … đối chọi vị.

+ Số … gồm 1 chục và 6 solo vị.

+ Số … là số tức thì trước của số 34.

+ Số … là số ngay tức thì sau của số 69.

Câu 9: Viết phép tính tương thích và trả lời câu hỏi:

Hùng bao gồm 27 viên bi. Hùng mang đến Dũng 7 viên bi. Hỏi Hùng sót lại bao nhiêu viên bi?

Câu 10: Điền số tương thích vào khu vực chấm:

Hình tiếp sau đây có … hình vuông.

*

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào chế tác .....

Đề thi học tập kì 2 - Cánh diều

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 1

Thời gian có tác dụng bài: phút

(không kể thời hạn phát đề)

(Đề số 1)


I. Phần trắc nghiệm:

Câu 1: Khoanh vào vần âm đặt trước công dụng đúng:

a) Số “mười hai” được viết là:

A. 21

B. 2

C. 12

D. 10

b) trong các số 83, 19, 50, 3 số nhỏ bé nhất là số:

A. 83

B. 19

C. 50

D. 3

Câu 2: Viết số không đủ vào chỗ chấm:

a) Số … là số lớn số 1 có nhị chữ số.

b) Số … là số tròn chục bé xíu nhất bao gồm hai chữ số.

Câu 3: Đúng ghi Đ, không nên ghi S vào ô trống:

22 + 11 = 44 ☐ 

35 – 12 = 23 ☐ 

88 – 16 = 73 ☐ 

40 + 10 = 50 ☐ 

Câu 4: Đọc tờ lịch tiếp sau đây và điền số phù hợp vào chỗ chấm:

*

Hôm ni là sản phẩm …. Ngày … mon … năm 2021.

Câu 5: Đánh vệt “X” vào đồ dùng cao hơn trong những hình bên dưới đây:

*

Câu 6: Điền số tương thích vào địa điểm chấm:

*

Đồng hồ trên chỉ …. Giờ.

Câu 7: Điền số tương thích vào khu vực chấm:

*

Hình trên bao gồm … hình lập phương.

II. Phần từ luận:

Câu 8: Tính:

23 + 44 =

57 – 15 =

89 – 30 =

77 + 10 =

Câu 9: cho những số 73, 19, 24, 55:

a) tìm số béo nhất, tìm số bé xíu nhất?

b) sắp xếp những số theo lắp thêm tự từ bé bỏng đến lớn.

Câu 10: Viết phép tính phù hợp và trả lời câu hỏi:

Bạn Hoa gồm 15 nhỏ tem. Chúng ta Hùng có trăng tròn con tem. Hỏi cặp đôi có toàn bộ bao nhiêu nhỏ tem?

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào chế tạo ra .....

Đề thi học tập kì 2 - Chân trời sáng tạo

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 1

Thời gian làm cho bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

I. Phần trắc nghiệm:

Câu 1: Số “bốn mươi ba” được viết là:

A. 43

B. 40

C. 3

D. 34

Câu 2: trong các số 52, 34, 17, 2 số lớn số 1 là số:

A. 2

B. 52

C. 34

D. 17

Câu 3: Số tức thời sau của số 29 là số:

A. 33

B. 32

C. 31

D. 30

Câu 4: quan sát vào tờ lịch, bây giờ là ngày:

*

A. Trang bị tư, ngày 12

B. Lắp thêm hai, ngày 12

C. Máy bảy, ngày 15

D. Máy hai, ngày 15

Câu 5: Hình tiếp sau đây có từng nào hình tròn?

*

A. 7 hình

B. 8 hình

C. 9 hình

D. 10 hình

Câu 6: Đồng hồ dưới đây chỉ:

*

A. 5 giờ

B. 11 giờ

C. 4 giờ

D. 12 giờ

II. Phần từ bỏ luận:

Bài 1:

a) Đặt tính rồi tính:

62 + 14

39 – 27

b) Tính nhẩm:

20 + trăng tròn + 10 =

70 – 30 + 40 =

c) Điền dấu , = vào chỗ chấm:

23 …. 16

42 … 58

34 + 15 … 49

Bài 2: Điền số tương thích vào ô trống (theo mẫu):

Mẫu:

*

Bài 3:

a) Hình bên có:

…..hình tròn

…..hình tam giác

…..hình vuông

*

b) Điền số tương thích vào chỗ chấm:

*

Bút dạ có độ dài bởi ….cm.

Bài 4: Viết phép tính rồi nói câu trả lời:

Bạn Hoa bao gồm 10 quả táo. Bạn Hà bao gồm 15 quả táo. đôi bạn có tất cả bao nhiêu quả táo?

Lưu trữ: Đề thi Toán lớp 1 học tập kì 2 - sách cũ:

Hiển thị nội dung

Tải về

Đề thi học tập kì 2 Toán lớp 1 (cơ bạn dạng - Đề 1)

Thời gian làm cho bài: 45 phút

Bài 1. Đặt tính rồi tính:

32 + 42 94 - 21 50 + 38 67 – 3………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Bài 2. Viết số phù hợp vào ô trống:

*
Bài 3. a) Khoanh tròn vào số bé nhỏ nhất: 81 75 90 51 b) Khoanh tròn vào số béo nhất: 62 70 68 59 c) Đúng ghi (Đ), không đúng ghi (S): Số ngay lập tức sau của 23 là 24 .... Số tức thời sau của 84 là 83 .... Số ngay lập tức sau của 79 là 70 .... Số tức thì sau của 98 là 99 .... Số ngay tức khắc sau của 99 là 100.... Bài 4. An gồm 19 trái táo, An mang lại em 7 quả. Hỏi An còn bao nhiêu quả táo bị cắn ? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Bài 5. Tính: 36 + 32 – 15 = ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 48 – 23 + 12 = ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18cm + 41cm + 20cm = ………………………………………………………………………………………………………………………………… 97cm – 32cm – 2cm = ………………………………………………………………………………………………………………………………………Bài 6. Điền số tương thích vào nơi chấm:88 - ……… 9……… - 12 = 73 ……… - 56 = 41

Bài 7. bên Lan nuôi 64 bé gà với vịt, trong số ấy có 4 chục con gà. Hỏi công ty Lan nuôi bao nhiêu con vịt?…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Bài 8. từng hình vẽ dưới đây có bao nhiêu đoạn trực tiếp ?

*
Có ........ đoạn thẳng
*
Có ........ đoạn thẳngXem giải đáp Đề thi môn Toán lớp 1 học kì 2 tất cả đáp án (Cơ bạn dạng - Đề 1)

Đề thi học tập kì 2 Toán lớp 1 (cơ bản - Đề 2)

Bài 1. a) Điền số thích hợp vào địa điểm chấm: 60; …; …; …; 64; 65; …; 67; …; …; 70; 71;…; 73;…;…; 76; 77; …; …; 80 b) Viết thành những số: tư mươi ba: cha mươi hai: Chín mươi bảy: nhị mươi tám: Sáu mươi chín: Tám mươi tư: Bài 2. a) Đặt tính rồi tính:45 + 34 56 - 20 18 + 71 74 - 3 b) 58cm + 40cm = ................ 57 + 2 - 4 = ...............

Bài 3. Điền lốt >, 63 .... 60 95 .... 99 88 – 45 .... 63 – 2 17 – 2 .... 68 – 54 49 – 2 .... 50 – 3Bài 4. Tính: 50 + 30 + 6 = .......... 86 – 30 – 6 = .......... 60 + đôi mươi + 5 = ........... 90 – 30 + 5 = .......... 86 – 6 – 30 = .......... 56 + trăng tròn + 3 = ...........Bài 5. Mẹ hái được 85 trái hồng, bà mẹ đã chào bán 60 trái hồng. Hỏi mẹ còn sót lại bao nhiêu trái hồng ? Bài 6. Lan có một chục chiếc kẹo. Bà nội nêm thêm 3 dòng nữa. Hoa cho mình 2 cái. Hỏi Hoa còn từng nào cái kẹo? Bài 7. Tìm số bao gồm hai chữ số, biết chữ số hàng trăm là số lớn nhất có một chữ số. Chữ số hàng đơn vị kém chữ số hàng trăm là 4.Bài 8. Vẽ thêm một đoạn thẳng để có: Một hình vuông vắn và một hình tam giác ?

*
Xem giải đáp Đề thi môn Toán lớp 1 học tập kì 2 có đáp án (Cơ phiên bản - Đề 2)

Đề thi học tập kì 2 Toán lớp 1 (cơ bản - Đề 3)

Bài 1. a) Viết thành các số: Năm mươi tư : ………Mười : ………Bảy mươi kiểu mốt : ………Một trăm : ……b) Khoanh tròn số nhỏ xíu nhất : 54; 29;45;37 c) Viết những số 62; 81; 38; 73; 16; 83; 29 theo thứ tự từ nhỏ nhắn đến lớn. Bài 2. a) Nối số với phép tính tương thích :

*
b) Đặt tính rồi tính : 3 + 63 99 – 48 54 + 45 65 – 23 c) Tính : 27 + 12 – 4 = ………………38 – 32 + 32 = ………………... 28cm + 25cm + 14cm = …………..56cm – 6cm + 7cm = ………….Bài 3. Đồng hồ nước chỉ mấy giờ đồng hồ ?
*
Bài 4. Viết , = 27 ……… 31 99 ……… 100 94 – 4 ……… 80 18 ……… đôi mươi – 10 56 – 14 ……… 46 – 14 25 + 41 ……… 41 + 25 Bài 5.
*
Hình vẽ bên có: ……… hình tam giác ……… hình vuông ……… hình trụ Bài 6. Lớp em tất cả 24 học viên nữ, 21 học viên nam. Hỏi lớp em có tất cả bao nhiêu học tập sinh? Bài 7. Một sợi dây tương đối dài 25cm. Lan cắt đi 5cm. Hỏi gai dây còn lại dài mấy xăng - ti - mét? Bài 8. Tính nhẩm : 43 + 6 = ……………60 – 20 = ………….. 50 + 30 = …………... 29 – 9 = …………...Bài 9. Tính nhanh: 3 + 6 + 7 + 4 = 19 + 17 + 13 + 11 = 99 + 97 + 98 + 96 = Bài 10. cho những chữ số 5, 3, 4, 1, 2. Hãy viết các số gồm hai chữ số khác nhau.Xem câu trả lời Đề thi môn Toán lớp 1 học tập kì 2 tất cả đáp án (Cơ bạn dạng - Đề 3)

Đề thi học kì 2 Toán lớp 1 (cơ bạn dạng - Đề 4)

Bài 1. Viết số : a) Viết các số trường đoản cú 89 đến 100 : b) Viết số vào khu vực chấm: Số tức khắc trước của 99 là …… ; 70 có …… chục với … đơn vị Số ngay tắp lự sau của 99 là ……… ; 81 gồm ……chục cùng … đơn vị Bài 2. a) Tính nhẩm:3 + 36 = ……... 45 – đôi mươi = ……... 50 + 37 = ……… 99 – 9 = …… b) Đặt tính rồi tính : 51 + 27 78 – 36 98 – 6100 – 35 Bài 3. 79 ……… 74 56 ……... 50 + 6 60 ……… 95 32 – 2 …….. 32 + 2 Bài 4.

*
Hình vẽ bên tất cả : ………… hình tam giác ………… hình vuông vắn Bài 5. Trong vườn đơn vị em có 26 cây cam cùng cây bưởi, trong những số đó có 15 cây cam. Hỏi trong vườn đơn vị em có bao nhiêu cây bưởi? bài 6. Viết những số bao gồm hai chữ số nhưng mà chữ số hàng đơn vị chức năng hơn chữ số hàng trăm là 3.Bài 7. Tính:a) 64 + 35 – 19 = b) 98 – 23 – 35 = Bài 8. Mai bao gồm 25 chiếc kẹo, chị bỏ thêm Mai 14 cái nữa, Mai cho bạn 6 cái. Hỏi Mai có toàn bộ bao nhiêu dòng kẹo?Xem câu trả lời Đề thi môn Toán lớp 1 học kì 2 tất cả đáp án (Cơ bản - Đề 4)

Đề thi học kì 2 Toán lớp 1 (cơ phiên bản - Đề 5)

Bài 1. Điền vào khu vực chấm:a) Số bé xíu nhất tất cả hai chữ số là: …………………………………………………………….b) Số ngay tức thì trước của số lớn nhất có một chữ số là: ………………………………………………c) Số ngay thức thì sau của số bé dại nhất gồm hai chữ số là: …………………………………………………d) Số tròn chục lớn số 1 có nhị chữ số là:…………………………………………………………..Bài 2. Đặt tính rồi tính: 56 + 43 79 – 2 4 + 82 65 – 23 Bài 3. Tính : 40 + trăng tròn – 40 = …………… 38 – 8 + 7 = ……………….55 – 10 + 4 = ……………25 + 12 + 2 = ……………….25cm + 14cm = ……………...56cm – 6cm + 7cm = ………….48 cm + 21cm = ……………..74cm – 4cm + 3cm = ………….Bài 4. Nam bao gồm 36 viên bi bao gồm bi xanh và bi đỏ, trong những số đó có 14 viên bi xanh. Hỏi Nam bao gồm mấy viên bi đỏ ? Bài 5. Một shop có 95 quyển vở , siêu thị đã cung cấp bốn chục quyển vở . Hỏi shop còn lại bao nhiêu quyển vở ? Bài 6. Một quyển sách gồm 65 trang, Lan đã đọc hết 35 trang. Hỏi Lan còn yêu cầu đọc bao nhiêu trang nữa thì hết quyển sách ? Bài 7. Với những số 0; 3; 4 hãy viết tất cả các số tất cả hai chữ số không giống nhau ?Bài 8. Viết số thích hợp vào chỗ chấm: Xem lời giải Đề thi môn Toán lớp 1 học tập kì 2 bao gồm đáp án (Cơ bản - Đề 5)

Đề thi học tập kì 2 Toán lớp 1 (nâng cao - Đề 1)

Bài 1. . cho những số 28; 17; 10; 90; 55; 72; 42; 83; 18. A) Số bé dại nhất trong dãy số trên là số làm sao ? b) Số lớn số 1 trong hàng số bên trên là số như thế nào ? c) sắp đến xếp những số theo thiết bị tự tăng ngày một nhiều ? Bài 2. . a) Tính : 31 + 14 = ……….. 36 – 21 = …………87 + 12 = ………… 14 + 31 = ……….. 36 – 15 = …………87 – 12 = ………… 62 + 3 = ……….. 55 – 2 = …………90 + 8 = …………62 + 30 = ……….. 55 – 20 = …………90 – 80 = ………… b) Viết số phù hợp vào chỗ chấm : 50 + …. = 5049 – … = 40 49 – …. = 9 …. + …. = 4075 = …. + …..60 – ….. > 40Bài 3. . Em hãy quan sát vào những tờ lịch và điền vào nơi trống :

*
a) Nếu từ bây giờ là thứ tứ thì: Ngày trong ngày hôm qua là đồ vật ……….. Sau này là đồ vật ……………………………………………………………………….. Ngày hôm kia là lắp thêm ……………………………………………………………………….. Ngày cơ là sản phẩm công nghệ ……………………………………………………………………….. B) sản phẩm công nghệ năm , ngày ..............., tháng ............. Máy .............., ngày 11 , mon ................Bài 4. .Kì nghỉ ngơi hè, Lan về quê thăm ông bà không còn 2 tuần lễ cùng 3 ngày . Hỏi Lan vẫn ở quê tất cả mấy ngày ?Bài 5. . Vẽ đoạn trực tiếp AB gồm độ dài bởi 10 cm.Bài 6. . Số ?
*
Hình bên bao gồm : …….. Hình tam giác …….. Hình vuông Bài 7. . nam giới có một vài bi là số lớn số 1 có hai chữ số như thể nhau. Hải có ít hơn Nam 17 viên bi. Hỏi cả cặp đôi có toàn bộ bao nhiêu viên bi?Bài 8. .Trên sân đơn vị Lan có một số gà và một số trong những chó. Lan đếm được toàn bộ 8 chân vừa gà, vừa chó. Hỏi bên trên sân bao gồm mấy con gà, mấy con chó?Xem lời giải Đề thi môn Toán lớp 1 học kì 2 có đáp án (Nâng cao - Đề 1)

Đề thi học tập kì 2 Toán lớp 1 (nâng cao - Đề 2)

Bài 1. Tính:

65 – 23 + 42 = ...........11 + 46 – 27 = ........... 36 + 25 – 10 = ...........40 + 37 + 23 = ........... 41 + 28 + 15 = ...........99 – 72 + 26 = ........... 55 + 22 – 12 = ...........13 + 25 – 7 = .............Bài 2. Tính: a) 7 + 3 + 40 – đôi mươi + 60 – 40 b) 20 + 60 – (30 + 20) + 40 – (10 + 50)Bài 3. Điền vệt >, 31 + 25 .... 90 – 2381 – 40 .... 30 + 12 42 + 25 .... 95 – 3031 + 25 .... 70 – 19Bài 4. tìm kiếm số gồm hai chữ số, chữ số hàng trăm là số đứng ngay tức khắc sau số 5. Chữ số hàng đơn vị chức năng là số đứng tức thì trước số 1.Bài 5. đơn vị Mai tất cả 30 cái bút, chị em mua thêm một chục loại nữa. Hỏi bên Mai có toàn bộ bao nhiêu chiếc bút?Bài 6. hai hộp bút chì có toàn bộ 7 chục cái. Hộp trước tiên có 25 cái. Hỏi hộp thứ hai tất cả bao nhiêu cái cây viết chì?Bài 7. cho các số 40, 20, 30, 90. Hãy lập các phép tính đúng gồm chứa cả tư số trên.Xem đáp án Đề thi môn Toán lớp 1 học kì 2 có đáp án (Nâng cao - Đề 2)

Đề thi học kì 2 Toán lớp 1 (nâng cao - Đề 3)

Bài 1. Điền vào vị trí chấm : a) Số lớn số 1 có 2 chữ số là ………………………………………… b) Số lẻ lớn nhất có 2 chữ số là………………………………………… c) các số có 2 chữ số nhưng tổng 2 chữ số là 9 là ………………………… d) Số tức thì trước của 90 là ………… ; 17 bao gồm ………… chục cùng …………đơn vị Số ngay tắp lự sau của 99 là ………… ; 50 tất cả ………… chục cùng …………đơn vị e) Viết những số tròn chục: …………………………………………………………..Bài 2. a) Tính : 3 + 36 = ……... 45 – 20 = ………50 + 37 = ……… 99 – 9 = ……… 17 – 16 = ………3 + 82 = ………17 + 14 – 14 = ……………38 centimet – 10cm = …………… b) Đặt tính rồi tính : 51 + 27 78 – 36 84 – 4 91 + 7 Bài 3. Viết > ; a) 39 ……… 74 89 …… 98 56 ……... 50 + 6 68 ……… 66 99 ……100 32 – 2 … 32 + 2 b) 18 + 42 Bài 4. Một đoạn dây khá dài 18cm , bị cắt ngắn đi 5cm . Hỏi đoạn dây còn sót lại dài mấy xăng ti mét ?Bài 5. Dũng tất cả 39 nhãn vở. Sau khi cho mình thì Dũng sót lại 11 nhãn vở. Hỏi Dũng đã cho bạn bao nhiêu cái nhãn vở?Bài 6. trong mùa thi đua vừa mới rồi bạn phái nam giành được số điểm 10 đúng bằng số nhỏ dại nhất gồm hai chữ số giống như nhau cùng với 9. Chúng ta Hằng giành được số điểm 10 đúng thông qua số lớn nhất có một chữ số cùng với 10. Hỏi mỗi chúng ta giành được bao nhiêu điểm 10?Bài 7. Hình vẽ bên dưới đây, gồm bao nhiêu đoạn thẳng? từng nào hình tam giác?

*
Bài 8. sản phẩm công nghệ năm của một tuần là ngày 21 trong tháng. Hỏi trang bị sau của tuần ngay tức khắc sau là ngày làm sao trong tháng?Xem câu trả lời Đề thi môn Toán lớp 1 học tập kì 2 bao gồm đáp án (Nâng cao - Đề 3)

Đề thi học tập kì 2 Toán lớp 1 (nâng cao - Đề 4)

Bài 1. a) Viết những số tự nhiên có hai chữ số tương tự nhau. B) Số béo nhất, nhỏ nhắn nhất bao gồm 2 chữ số kiểu như nhau là số nào? c) Số bự nhất, nhỏ xíu nhất có hai chữ số không giống nhau là số nào?Bài 2. cho các số: 60; 70; 65; 18; 35; 96; 72 a) sắp xếp các số bên trên theo máy tự tăng dần. B) sắp tới xếp những số bên trên theo trang bị tự bớt dần.Bài 3. Viết số thích hợp vào chỗ chấm: - Số tức thì trước số 24 là: …… - Số tròn chục lập tức sau số 28 là: ………- Số ngay tắp lự sau số 88 là: ……... - Số tròn chục ngay thức thì trước số 33 là: …….Bài 4. Cho bố số 7; 3 với 10. Hãy sử dụng dấu +; - để viết thành những phép tính đúng.Bài 5. Tính: 50 + 24 – 13 = 56 – 26 + trăng tròn = 34 + 5 – đôi mươi = 44 – 44 + 23 = Bài 6. An hơn Tùng 3 tuổi. Biết rằng An 10 tuổi. Hỏi Tùng bao nhiêu tuổi?Bài 7. Tìm một số ít biết rằng rước số đó cùng với 5 rồi trừ đi 8 được hiệu quả là 11?Bài 8. hình vẽ bên gồm bao nhiêu hình tam giác?

*
Xem lời giải Đề thi môn Toán lớp 1 học kì 2 tất cả đáp án (Nâng cao - Đề 4)

Đề thi học kì 2 Toán lớp 1 (nâng cao - Đề 5)

Bài 1. Đặt tính rồi tính.24 + 35 52 + 3677 – 43 58 – 35..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Bài 2. Điền lốt >, 35 + 3 ............... 3754 + 4 ................ 45 + 324 + 5 ............... 29 37 – 3 ................ 32 + 3 Bài 3. Tính:22 centimet + 32 cm = ...........40 centimet + 50 centimet = ...........80 cm - 50 centimet = ................ 62 cm - 12 cm = ...............Bài 4. a) Đồng hồ nước chỉ mấy giờ?

*
b) cơ hội 7 giờ kim phút chỉ vào số .... , kim giờ chỉ vào số ..... Cơ hội 11 giờ kim phút chỉ vào số .... , kim giờ chỉ vào số ..... Cơ hội 12 giờ kim phút chỉ vào số .... , kim giờ chỉ vào số ..... Lúc 3 giờ kim phút chỉ vào số .... , kim tiếng chỉ vào số .....Bài 5. Viết những số 38; 40; 25; 71; 46; 84; 73; 91; 98; 10; 9 theo đồ vật tự: a) Từ béo đến bé: b) Từ nhỏ xíu đến lớn: ..............................................................................................................................................Bài 6. Lớp 1A bao gồm 24 học sinh. Lớp 1B bao gồm 21 học tập sinh. Hỏi cả nhì lớp gồm bao nhiêu học tập sinh?........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Bài 7. Giải việc theo nắm tắt sau:Có : 37 hình tròn Tô màu: 24 hình trụ không tô màu:..........hình tròn? ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Bài 8. Điền số thích hợp vào khu vực chấm.

Xem thêm: Sinh Viên Năm Nhất Tiếng Anh Là Gì : Định Nghĩa, Ví Dụ Anh Việt

*
Hình tiếp sau đây có: ........... Hình chữ nhật ............hình tam giácBài 9. Cho những số: 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Hãy tìm các cặp hai số thế nào cho khi cùng hai số kia thì có hiệu quả là 90. ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Xem đáp án Đề thi môn Toán lớp 1 học kì 2 bao gồm đáp án (Nâng cao - Đề 5)

Tải về