Đề thi Toán lớp 4 giữa kì một năm học 2021 - 2022 Đề số 1

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 4 năm học 2021 – 2022 Đề 1Đáp án đề thi thân học kì 1 môn Toán lớp 4 năm học 2021 – 2022

Đề thi giữa học kì 1 lớp 4 môn Toán năm 2021 - Đề số một là tài liệu được biên soạn giúp chúng ta học sinh ôn luyện, củng nỗ lực kiến thức các dạng bài tập hay chuẩn bị cho bài xích thi thân học kì 1 tốt nhất. Dưới đây mời những em cùng tham khảo và tải về để ôn tập thi thân kì lớp 4 đạt công dụng cao.

Bạn đang xem: Đề thi lớp 4 giữa học kì 1

Bộ đề thi thân học kì 1 lớp 4 môn Toán năm học 2021 - 2022

Đề thi thân kì 1 lớp 4 môn Toán năm học 2021 - 2022 Đề 2


Đề thi thân kì 1 lớp 4 môn Toán năm học tập 2021 - 2022 Đề 3

Đề thi giữa kì 1 lớp 4 môn Toán năm học tập 2021 - 2022 Đề 4

Đề thi giữa kì 1 lớp 4 môn Toán năm học 2021 - 2022 Đề 5

Để download đề thi, mời ấn vào đường links sau: Đề thi Toán lớp 4 thân kì 1

PHÒNG GD&ĐT……..

TRƯỜNG TH……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - tự do thoải mái - Hạnh phúc

Đề thi thân học kì 1 môn Toán lớp 4 năm học 2021 – 2022 Đề 1

I. Phần trắc nghiệm (6 điểm)

Câu 1: Số “Hai trăm tư mươi bảy ngàn tám trăm mười sáu” được viết là:

A. 247 816

B. 274 816

C. 247 861

D. 274 861

Câu 2: giá trị của chữ số 9 trong các 832 963 là:

A. 90

B. 900

C.9 000

D. 90 000

Câu 3: Số tương thích để điền vào vị trí chấm 4 tấn 15kg = …kg là:

A. 4105

B. 415

C. 4150

D. 4015

Câu 4: Trung bình cộng của 4 số bằng 15. Tổng 4 số bằng:

A. 30

B. 40

C. 50

D. 60


Câu 5: Năm 1738 thuộc ráng kỉ nào?

A. XVI

B. XVII

C. XVIII

D. XIX

Câu 6: Diện tích hình vuông có độ dài cạnh bởi 5cm là:

A. 25cm2

B. 50cm2

C. 75cm2

D. 100cm2

II. Phần từ luận (4 điểm)

Câu 7 (1 điểm):

a) Đặt tính rồi tính:

26482 + 58283

83752 – 62749

b) Tính cực hiếm của biểu thức:

137 x a + 263 x a với a = 2

Câu 8 (1 điểm): Trung bình cộng của nhị số bởi 65, biết số bé bỏng bằng 30. Tìm số lớn.

Câu 9 (1 điểm): Một hình chữ nhật tất cả chiều rộng bởi 8cm, chiều lâu năm gấp 3 lần chiều rộng. Tính diện tích s của hình chữ nhật đó

Câu 10 (1 điểm): Hai thửa ruộng thu hoạch được toàn bộ 4 tấn 5 tạ thóc. Hiểu được thửa ruông đầu tiên thu hoạch được ít hơn thửa ruộng vật dụng hai 7 tạ thóc. Hỏi từng thửa ruộng thu hoạch được từng nào tạ thóc?

Đáp án đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 4 năm học 2021 – 2022

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1: A

Câu 2: B

Câu 3: D

Câu 4: D

Câu 5: C

Câu 6: A

II. Phần tự luận

Câu 7:

a) học viên tự đặt phép tính rồi tính

26482 + 58283 = 84765

83752 – 62749 = 21003

b) với a = 2 thì 137 x a + 263 x a = 137 x 2 + 263 x 2 = (137 + 263) x 2 = 500 x 2 = 1000


Câu 8:

Tổng nhì số là:

65 x 2 = 130

Số bự là:

130 – 30 = 100

Đáp số: 100

Câu 9:

Chiều dài hình chữ nhật là:

8 x 3 = 24 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là:

24 x 8 = 192 (cm2)

Đáp số: 192cm2.

Xem thêm: Giải Bài Tập Địa Lí 9 Bài 10 Thực Hành, Tập Bản Đồ Địa Lý Lớp 9 Bài 10

Câu 10:

Đổi 4 tấn 5 tạ = 45 tạ

Thửa ruộng đầu tiên thu hoạch được số tạ thóc là:

(45 – 7) : 2 = 19 (tạ)

Thửa ruộng sản phẩm công nghệ hai thu hoạch được số tạ thóc là:

19 + 7 = 26 (tạ)

Đáp số: Thửa vật dụng nhất: 19 tạ thóc

Thửa đồ vật hai: 26 tạ thóc

---------------

Ngoài Đề thi Toán giữa học kì 1 lớp 4 trên. Các bạn có thể xem thêm nhiều đề thi tuyệt và hóa học lượng, các dạng toán nâng cao hay và cực nhọc dành cho chúng ta học Toán lớp 4 được có thể chắn, củng cầm cố và thế chắc kỹ năng và kiến thức nhất.