Bộ đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 4 theo Thông tư 22 bao gồm 25 đề thi môn Toán, gồm đáp án, chỉ dẫn chấm và bảng ma trận 4 cường độ kèm theo. Qua đó, giúp thầy cô xem thêm để sản xuất đề thi học tập kì 2 mang đến học sinh của chính bản thân mình theo đúng đắn Thông tứ 22.

Bạn đang xem: Đề thi học kì 2 môn toán lớp 4 có lời giải

Với 25 đề học kì 2 môn Toán lớp 4 này, các em cũng luyện giải đề thật nhuần nhuyễn, để sẵn sàng thật tốt kiến thức mang lại kỳ thi cuối năm 2021 - 2022. Sát bên đề thi môn Toán, các em bao gồm thể xem thêm đề thi môn tiếng Việt, lịch sử dân tộc - Địa lý. Cụ thể mời thầy cô và những em thiết lập miễn mức giá 25 đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 4:


Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 4 theo Thông tư 22

Đề thi học kì 2 môn Toán 4 theo Thông tứ 22 - Đề 1Đề thi học tập kì 2 môn Toán 4 theo Thông bốn 22 - Đề 2

Đề thi học tập kì 2 môn Toán 4 theo Thông tư 22 - Đề 1

Ma trận bài xích kiểm tra môn Toán cuối học tập kì II lớp 4

Mạch kiến thức, kĩ năngSố câu cùng số điểmMức 1 (20%)Mức 2 (30%)Mức 3 (40%)Mức 4 (10%)Tổng
TNTLTNTLTNTLTNTLTNTL
Phân sốCâu số 4218  523
Số điểm 2,01,01,00,5  1,01,54,0
Đại lượng và đo đại lượngCâu số  3 69  21
Số điểm  1,0 1,01,5  2,01,0
Yếu tố hình họcCâu số    7   1 
Số điểm    1,0   1,0 
TổngSố câu 12131 154
Số điểm 2,02,01,02,51,5 1,05,05,0

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4

PHÒNG GD&ĐT…….TRƯỜNG TH……LỚP 4C

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KÌ IINĂM HỌC........MÔN TOÁN

Câu 1: Điền dấu >,

a.

*

b.

*

c.

*

d.

*

Câu 2: Chọn kết quả đúng (M2)

a. Phân số bởi phân số nào bên dưới đây?

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

b. Diện tích hình bình hành có độ lâu năm đáy 3dm, chiều cao 23cm là:

A. 690cm

B. 690cm2

C. 69dm2

D. 69cm2

c. Trên phiên bản đồ tỉ lệ 1 : 150, chiều nhiều năm phòng học tập lớp đó đo được 6cm. Chiều lâu năm thật của nhà học lớp đó là :

A. 9m

B. 5m

C. 10m

D. 6m

Câu 3: Chọn công dụng đúng: (M2)

a. 2km2 45m2 = ...... M2

A. 2000045

B. 200045

C. 20045

D. 2045

b. 3 tấn 20kg = ..... Kg

A. 30020

B. 3020

C. 320

D. 302

c. 3h 15 phút = .... Phút

A. 175

B. 185

C. 195

D. 215

d.

*
thế kỉ = .... Năm

A. 75

B. 85

C. 95

D. 105

Câu 4: Tính rồi rút gọn: (M1)

a.

*b.

*

c.

*

d.

*

Câu 5: Viết số vào lốt * (M4)

a.

*

b.

*

Câu 6: Đúng ghi Đ, không nên ghi S (M3)

Một khu đất hình chữ nhật tất cả chu vi 320m cùng chiều nhiều năm gấp bốn lần chiều rộng. Vậy diện tích khu đất đó là:

a. 16 384 m2

b. 4096 m2

Câu 7: Hình bên có: (M3)
 


Câu 8: tra cứu x (M3):

*

Câu 9: (M3)

Một mảnh vườn hình chữ nhật bao gồm nửa chu vi là 90 dm, chiều rộng bằng

*
chiều dài. Tính diện tích s mảnh vườn kia ra đơn vị mét vuông.

Đáp án đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 4

Câu 1: 1 điểm. Từng câu đúng 0,25 điểm

a. =

b. >

c. 25

d.

Câu 8: 0, 5 điểm

*

Câu 9. 1,5 điểm

0.25 điểm

Theo sơ đồ, tổng cộng phần bằng nhau là:

4 + 5 = 9 ( phần) 0.25 điểm

Chiều rộng lớn của miếng vườn là:

90 : 9 x 4 = 50 (dm) 0.25 điểm

Chiều nhiều năm của mảnh vườn là:

90 – 40 = 50 (dm) 0.25 điểm

Diện tích của mảnh vườn là:

50 x 40 = 2000 (dm2) 0.25 điểm

2000 dm2 = trăng tròn m2

Đáp số: 20 m2

Đề thi học kì 2 môn Toán 4 theo Thông bốn 22 - Đề 2

Ma trận đề bình chọn cuối học tập kì 2 môn Toán lớp 4

Mạch kiến thức, kĩ năngSố câu và số điểmMức 1Mức 2Mức 3Mức 4Tổng
TNKQTLTNKQTLTNKQTLTNKQTLTNKQTL
Số thoải mái và tự nhiên và phép tính với các số từ bỏ nhiên. Phân số và các phép tính cùng với phân số.Số câu5  1 1  52
Số điểm2,5  1,0 2,0  2,53,0
Dấu hiệu phân chia hếtSố câu1       1 
Số điểm0,5       0,5 
Số vừa đủ cộng, Tỉ lệ bản đồ   1 1   2 
   0,5 0,5   1,0 
Đại lượng với đo đại lượng với các đơn vị đo vẫn học.Số câu2 1     3 
Số điểm1,0 0,5     1,5 
Yếu tố hình học: hai tuyến phố thẳng vuông góc, hai tuyến đường thẳng tuy vậy song; hình thoi, diện tích s hình thoi.Số câu  1     1 
Số điểm  0,5     0,5 
Giải bài toán về tính diện tích s hình chữ nhậtSố câu       1 1
 Số điểm       1,0 1,0
TổngSố câu8 3111 1123
 Số điểm4,0 1,51,00,52,0 1,06,04,0

Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 4 theo Thông tư 22

Trường: Tiểu học ……………..

Họ cùng tên:.....................................

Lớp: ....., khu.................................

ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN LỚP 4Cuối học kì II

(Thời gian 40 phút ko kể thời gian giao đề)

PHẦN I: Trắc nghiệm (6 điểm)

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1. Quý hiếm chữ số 4 trong số 240 853 là: (M1)

A. 4 B. 40C. 40853D. 40 000

Câu 2. Số tương thích điền vào khu vực chấm nhằm

*
là : (M1)

A. 1 B. 2C. 5D. 50

Câu 3. Số thích hợp điền vào địa điểm chấm của 3h 25 phút = … phút là: (M1)

A. 205 B. 325C. 55 D. 3025

Câu 4. Số tương thích điền vào khu vực chấm của 6 m2 25 cm2 = … cm2 là: (M2)

A. 625 B. 6 025C. 60 025D. 600 025

Câu 5. tứ giờ bằng một trong những phần mấy của một ngày? (M1)

A.

*
ngàyB.
*
ngàyC.
*
ngàyD.
*
ngày

Câu 6. Phân số nào lớn hơn 1 là: (M1)

A.

*
B.
*
C.
*
D.
*

Câu 7. Hình bình hành có diện tích s là 30 dm2. Biết độ dài đáy là 6dm.Tính mặt đường cao của hình bình hành đó. (M2)

A. 24 dm B. 5 dm C . 180 dmD. 5 dm2

Câu 8: Phân số

*
bằng phân số nào dưới đây: (M1)

A.

*
B.
*
C.
*
D.
*

Câu 9: Trung bình cộng của 5 số là 15. Tổng của 5 số kia là: (M3)

A. 70 B. 75C. 92D. 90

Câu 10: Trên bạn dạng đồ phần trăm 1 : 200, chiều rộng lớn phòng học của lớp em đo được 3cm. Hỏi chiều rộng thật ở trong nhà học chính là mấy mét? (M2)

A. 9m B. 4m C. 8mD. 6m

Câu 11. Trong các phân số sau, phân số về tối giản là: (M1)

A.

*
B.
*
C.
*
D.
*

Câu 12. Chữ số bắt buộc điền vào ô trống để 13 phân chia hết cho tất cả 3 cùng 5 là (M1)

A. 5

B. 2

C. 0

D. 8

II. Phần tự luận: 4 điểm

1. Tính: (2 đ) (M3)

*

*

Câu 2. Tra cứu x (1 điểm) (M2)

a) x – 2008 = 7999 b) x + 56789 = 215354

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................


Câu 3. Một mảnh đất nền hình chữ nhật có chiều lâu năm là 20m, chiều rộng bởi 2/5 chiều dài. Tính diện tích s của mảnh đất nền đó. (1 điểm) (M4)

Bài giải

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Reception Là Gì ? Vai Trò Của Receptionist Trong Khách Sạn

.........................................................................................................................................

Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4

Phần I: Trắc nghiệm (6 điểm)

CâuCâu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5Câu 6Câu 7Câu 8Câu 9Câu 10Câu 11Câu 12
Đáp ánDBACCCBABDDA
Điểm 0,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,5

PHẦN II. TỰ LUẬN