– Posted on November 20, 2021Posted in: ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT LỚP 4 QUA CÁC NĂM, Giải toán lớp 4 trên mạng, Violympic Toán lớp 4 năm 2021 - 2022

Hướng dẫn giải Đề thi Violympic Toán lớp 4 Vòng 4 năm 2021 – 2022 

CẬP NHẬT ĐỀ THI TOÁN VIOLYMPIC LỚP 4 NĂM 2021-2022 VÒNG 4 (ngày mở vòng 16/ 11/ 2021)

gmail.comMã quét QR cung cấp tư vấn học tập:

*
PHẦN HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT LỚP 4 VÒNG 4 NĂM 2021 – 2022

Nội dung đề Violympic Toán 4 Vòng 4 năm 2021 -2022 bao gồm 3 bài xích thi:

BÀI THI SỐ 1: SẮP XẾPBÀI THI SỐ 2: 12 nhỏ GIÁPBÀI THI SỐ 3: LEO DỐC

HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 4 VÒNG 4 NĂM 2021 – 2022

Bài 1: SẮP XẾP (sắp theo theo đồ vật tự tự trái qua phải, từ trên xuống dưới)

21 634 52221 639 53221 758 93627 895 460
33 004 85933 005 85934 031 24941 237 589
41 237 68241 257 96855 246 70355 426 730
56 213 87067 851 40968 205 13368 205 134
77 126 50477 215 60478 902 59385 419 966
85 419 98888 006 66699 541 71299 551 713

 …

Hoặc cung ứng qua quét mã QR:

Bài 2: 12 nhỏ GIÁP

Câu 1: Một chiếc bánh tất cả giá 2 ngàn đồng. Nếu như bạn Lan tất cả 9 ngàn đồng thì các bạn Lan mua được nhiều nhất từng nào cái bánh?

a/ 5 loại bánh b/ 6 cái bánh c/ 4 dòng bánh d/ 7 loại bánh

Hướng dẫn

Ta có: 9 : 2 = 4 (dư 1)

Vậy Lan mua được không ít nhất 4 dòng bánh.

Bạn đang xem: Đề thi olympic các môn học lớp 4

Câu 2: Một tháng có 10 lần kiểm tra, sau 5 lần kiểm tra bạn An thấy điểm trung bình của chính mình là 7. Hỏi còn 5 lần kiểm soát nữa bạn An yêu cầu đạt được toàn bộ bao nhiêu điểm nhằm điểm trung bình của cả tháng là 8?

a/ 45 điểm b/ 30 điểm c/ 9 điểm d/ 50 điểm

Hướng dẫn

Tổng số điểm 5 bài đầu là: 7 × 5 = 35 (điểm)

Tổng số điểm 10 bài xích là: 8 × 10 = 80 (điểm)

Tổng số điểm 5 bài bác kiểm tra nữa buộc phải đạt số điểm là: 80 – 35 = 45 (điểm)

Câu 3: Giá trị của biểu thức 4 × 1325 + 654 là: 5300 + 654 = 5954

a/ 6954 b/ 4854 c/ 4654 d/ 5954

Câu 4: Một con gà và một con vịt nặng tất cả là 6kg; bé gà đó với một nhỏ ngỗng nặng tất cả là 8kg; bé ngỗng đó và con vịt đó nặng toàn bộ 10kg. Hỏi vừa đủ mỗi con nặng ki-lô-gam?

a/ 4kg b/ 5kg c/ 6kg d/ 8kg

Hướng dẫn

Tổng cân nặng ba nhỏ là: (6 + 8 + 10) : 2 = 12 (kg)

Trung bình mỗi bé nặng số ki-lô-gam là: 12 : 3 = 4 (kg)

Câu 5: Biểu đồ dưới đây biểu diễn số học sinh xuất sắc của các khối trong thời hạn học này. Khối có ít học tập sinh giỏi nhất có bao nhiêu học viên giỏi?

Trả lời: ……. Học sinh.

Hướng dẫn

Khối 1 cùng khối 5 tất cả ít học tập sinh xuất sắc nhất. Mỗi khối có 14 học viên giỏi.

Điền 14

Câu 6: Cho bảy số lẻ liên tiếp, biết số lẻ bé xíu nhất là 1111. Trung bình cùng của bảy số sẽ là ….

Hướng dẫn

7 số lẻ kia là: 1111; 1113; 1115; 1117; 1119; 1121; 1123

Cách 1: Trung bình cùng của 7 số phương pháp đều đó là số ở giữa là: 1117

Cách 2: Trung bình cùng của 7 số là: (1111 + 1123) : 2 = 1117

Cách 3: Trung bình cùng của 7 số là:

(1111 + 1113 + 1115 + 1117 + 1119 + 1121 + 1123) : 7 = 1117

Điền 1117

Câu 7: Giá trị của biểu thức 154 – (54 + x) với x = 50 là ….

Hướng dẫn

154 – (54 + x) = 154 – 54 – x = 100 – x.

Thay x = 50 vào biểu thức ta được: 100 – 50 = 50

Điền 50

Câu 8: Trong số 82 069 125, chữ số 8 trực thuộc lớp nào?

a/ Lớp ngàn b/ Lớp đơn vị c/ Lớp chục triệu d/ Lớp triệu

Câu 9: Tìm số có hai chữ số, biết trung bình cộng của nhị chữ số bởi 5 cùng chữ số hàng chục hơn chữ số hàng đơn vị chức năng 6 đối kháng vị.

a/ 60 b/ 82 c/ 71 d/ 93

Hướng dẫn

Tổng nhị chữ số là: 5 × 2 = 10

Chữ số hàng trăm là: (10 + 6) : 2 = 8

Chữ số hàng đơn vị là: 8 – 6 = 2

Số cần tìm là: 82.

Câu 10: Có tất cả bao nhiêu cặp số tự nhiên và thoải mái có mức độ vừa phải cộng bởi 9?

a/ 19 cặp b/ 9 cặp c/ 10 cặp d/ 20 cặp

Hướng dẫn

Tổng nhì số là: 9 × 2 = 18.

18 = 18 + 0 = 17 + 1 = 16 + 2 = 15 + 3 = 14 + 4 = 13 + 5 = 12 + 6

= 11 + 7 = 10 + 8 = 9 + 9.

Vậy tất cả 10 cặp thỏa mãn.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Dùng Máy Tính Bỏ Túi Được Sử Dụng Phổ Biến Hiện Nay

Câu 11: Biểu đồ tiếp sau đây biểu diễn số hàng hóa của những xe cài chở được trong 1 trong các buổi sáng. Xe nào chở các hàng nhất?

a/ Xe thứ nhất b/ Xe đồ vật hai c/ Xe thứ tía d/ Đáp án khác

Hướng dẫn

Hoặc hỗ trợ qua quét mã QR:

BÀI THI SỐ 3 – LEO DỐC

Câu 1: Giá trị của biểu thức 125 × n × 4 với n = 2 là ….125 × 2 × 4 = 1000

Điền 1000

Câu 2: Chiến tranh Trịnh – Nguyễn kéo dãn 45 năm (1627 – 1672), vào rứa kỉ nào?

a/ XVI b/ XVII c/ XV d/ XVIII

Câu 3: Điền số phù hợp vào nơi chấm:

Nếu a = 25, b = 8, c = 5 thì a – (b + c) = …25 – (8 + 5) = 12

Điền 12

Câu 4: Tổng của số tức tốc sau với số lập tức trước của số lớn nhất có bốn chữ số là:

a/ 199 998 b/ 19 989 c/ 1998 d/ 19 998

Hướng dẫn

Số lớn nhất có 4 chữ số là: 9999

Số ngay tắp lự trước của 9999 là: 9998

Số lập tức sau của 9999 là 10 000

Tổng đề nghị tìm là: 9998 + 10 000 = 19 998

Câu 5: Số gồm “6 trăm triệu, 2 trăm nghìn, 9 nghìn, 3 chục cùng 8 1-1 vị” được viết là:

a/ 300 200 938 b/ 600 209 038 c/ 6 209 038 d/ 60 290 038

Câu 6: Khẳng định làm sao dưới đấy là đúng?

a/ 18 – 6 : 3 = 4 b/ 8 + đôi mươi : 2 = 14

c/ 6 + 10 : 2 = 11 d/ 19 – 6 : 2 = 13

Câu 7: Biểu đồ sau đây biểu diễn số mặt hàng hóa của những xe sở hữu chở được trong 1 trong các buổi sáng. Xe nào chở ít hàng nhất?

a/ Xe vật dụng hai b/ xe pháo thứ bố c/ Xe thứ nhất d/ Đáp án khác

Câu 8: Biểu đồ sau đây biểu diễn số học tập sinh giỏi của các khối trong thời hạn học này. Khối nào gồm số học sinh xuất sắc đứng thứ 2 toàn trường?

a/ Khối 1 b/ Khối 3 c/ Khối 2 d/ Khối 4

Câu 9: Một miếng bìa hình vuông có độ lâu năm mỗi cạnh 40cm. Một người cắt tại 1 góc của hình vuông vắn một hình chữ nhật như hình vẽ. Tính chu vi của miếng bìa sau thời điểm đã cắt.

*
Hướng dẫn

Chu vi của miếng bìa sau thời điểm cắt là: 40 × 4 = 160 (cm)

Điền 160

Câu 10: Trong số 82 069 125, chữ số 6 thuộc lớp nào?

a/ Lớp ngàn b/ Lớp triệu c/ Lớp chục ngàn d/ Lớp đối chọi vị

Câu 11: Giá trị của biểu thức: (7500 – 1500) × 5 là: 6000 × 5 = 30 000

a/ 0 b/ 25 000 c/ 30 000 d/ 35 000

Câu 12: Giá trị của biểu thức 242 × 2 – 184 là …484 – 184 = 300

Điền 300