Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

200 Đề ôn thi THPT quốc gia môn lịch sử vẻ vang 2021Đề thi chấp nhận THPT giang sơn môn lịch SửĐề thi minh họa THPT non sông môn lịch SửĐề ôn thi THPT đất nước môn kế hoạch SửĐề thi test THPT tổ quốc môn lịch Sử

Đề thi THPT tổ quốc môn lịch Sử

thời hạn làm bài: 50 phút

Link cài PDF Đề thi THPT quốc gia môn lịch sử dân tộc năm 2017 tất cả đáp án (Đề thiết yếu thức)

Câu 1.

Bạn đang xem: Đề và đáp án thpt quốc gia 2017 môn lịch sử chính thức ❤️✔️

Năm 1929, những tổ chức triển khai cộng sản nào xuất hiện thêm ở Việt Nam?

A. Hội vn Cách mạng Thanh niên, An Nam cộng sản đảng, Đông Dương cùng sản liên đoàn.

B. Đông Dương cộng sản đảng, An Nam cùng sản đảng, Đông Dương cộng sản liên đoàn.

C. Hội vn Cách mạng Thanh niên, An Nam cộng sản đảng, Đông Dương cùng sản đảng.

D. Tân Việt phương pháp mạng đảng, An Nam cùng sản đảng, Đông Dương cộng sản đảng.

Câu 2. từ năm 1965 mang lại năm 1968, Mỹ thực hiện chiến lược cuộc chiến tranh nào ở miền nam Việt Nam?

A. Việt nam hóa chiến tranh.

B, Đông Dương hóa chiến tranh.

C. Chiến tranh cục bộ.

D. Cuộc chiến tranh đặc biệt.

Câu 3. Sự phát triển và ảnh hưởng to lớn của những công ty xuyên tổ quốc là 1 trong các những bộc lộ của xu cầm

A. Bắt tay hợp tác và đấu tranh.

B. Trái đất hóa.

C. Hòa hoãn tạm thời thời.

D. đa phương hóa.

Câu 4. mục tiêu đấu tranh trước đôi mắt của nhân dân vn trong phong trào dân chủ 1936-1939 là

A. đòi từ bỏ do, dân chủ, cơm áo và hòa bình.

B. đòi chủ quyền dân tộc và tự do dân chủ.

C. đánh đổ đế quốc để giành chủ quyền tự do.

D. Giành hòa bình dân tộc cùng ruộng đất đến nông dân.

Câu 5. Trong đường lối thay đổi mới non sông (từ tháng 12-1986), Đảng cùng sản nước ta chủ trương xuất hiện cơ chế kinh tế nào?

A. Thị trường.

B. Tập trung.

C. Bao cấp.

D. Kế hoạch hóa.

Câu 6. từ năm 1945 mang đến năm 1950, với sự viện trợ của Mỹ, nền kinh tế tài chính của những nước Tây Âu

A. Cách tân và phát triển nhanh chóng.

B, cơ bạn dạng có sự tăng trưởng.

C. Phát triển chậm chạp.

D. Cơ bản được phục hồi.

Câu 7. một trong các những dễ dàng của nước ta sau ngày cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công là gì?

A. Quân nước trung hoa Dân quốc vào miền bắc giải gần cạnh quân Nhật

B. Chính phủ việt nam đã nắm giữ được ngân hàng Đông Dương.

C. Quân Anh vào miền nam bộ giải ngay cạnh quân Nhật.

D. Dân chúng giành được quyền quản lý đất nước.

Câu 8. Khẩu hiệu: “Đả đảo chủ nghĩa đế quốc! Đả hòn đảo phong kiến” của nhân dân vn trong phong trào cách mạng 1930-1931 thể hiện phương châm đấu tranh về

A. Xóm hội.

B. Văn hóa.

C. Chính trị.

D. Ghê tế.

Câu 9. vào cuộc khai quật thuộc địa lần sản phẩm công nghệ hai làm việc Đông Dương (1919-1929), thực dân Pháp chi tiêu vốn nhiều nhất vào ngành tài chính nào?

A.Thương nghiệp.

B. Công nghiệp.

C. Thủ công bằng tay nghiệp.

D.Nông nghiệp.

Câu 10. nguyên tố nào sau đây quyết định sự thành công xuất sắc của Liên Xô trong việc triển khai kế hoạch 5 năm (1946-1950)?

A. Liên Xô là nước chiến thắng trận trong Chiến tranh trái đất thứ hai

B. Quần chúng Liên Xô có niềm tin tự lực, trường đoản cú cường.

C. Liên Xô tất cả lãnh thổ rộng lớn, khoáng sản phong phú.

D. Liên Xô gồm sự hợp tác công dụng với những nước Đông Âu.

Câu 11. trong số những cơ quan chính của liên hợp quốc được lý lẽ trong Hiến chương (năm 1945) là

A. Tổ chức triển khai Y tế rứa giới.

B. Tòa án Quốc tế.

C. Tổ chức triển khai Giáo dục, khoa học và Văn hóa.

D. Quỹ chi phí tệ Quốc tế.

Câu 12. một trong các ba phương châm của công cuộc cải tân giáo dục đa dạng ở nước ta những năm 1950-1953 là

A. “phục vụ nhân dân”.

B. “dân tộc hóa”.

C. “phục vụ phòng chiến”.

D. “đại bọn chúng hóa”.

Câu 13. từ năm 1973 cho năm 1991, điểm bắt đầu trong chính sách đối ngoại của Nhật bạn dạng là

A. Tăng tốc quan hệ với các nước Đông nam giới Á, tổ chức ASEAN.

B. Không còn chú trọng hợp tác ký kết với Mỹ và những nước Tây Âu.

C. Chỉ coi trọng quan hệ với các nước Tây Âu cùng Hàn Quốc.

D. Chú trọng cải tiến và phát triển quan hệ với những nước ở khu vực Đông Bắc Á.

Câu 14. ý kiến đổi mới nước nhà của Đảng cộng sản việt nam (từ tháng 12-1986) không tồn tại nội dung nào dưới đây?

A. Lấy đổi mới chính trị làm trọng tâm.

B. Đi lên nhà nghĩa xóm hội bằng những biện pháp phù hợp.

C. Không biến đổi mục tiêu của chủ nghĩa làng hội.

D. Đổi mới trọn vẹn và đồng bộ.

Câu 15, Từ trong những năm 70 của thế kỷ XX, Ấn Độ đang tự túc được hoa màu là nhờ tiến hành cuộc cách mạng nào bên dưới đây?

A. Bí quyết mạng công nghiệp.

B. Giải pháp mạng hóa học xám.

C. Biện pháp mạng công nghệ.

D. Giải pháp mạng xanh.

Câu 16. văn bản nào tiếp sau đây không phải là sự việc cấp bách đề ra đối với các cường quốc Liên Xô, Mỹ, Anh vào đầu năm mới 1945?

A. Nhanh lẹ đánh bại chủ nghĩa phát xít.

B. Tổ chức triển khai lại thế giới sau chiến tranh.

C. Phân phân thành quả chiến thắng.

D. Ký kết hòa ước với những nước bại trận.

Câu 17. giữa những năm 1936-1939, nhìn chung nền kinh tế tài chính Việt nam

A. Phục sinh và phạt triển.

B. Cải cách và phát triển nhanh.

C. Phệ hoảng, suy thoái.

D. Cách tân và phát triển xen kẽ béo hoảng.

Câu 18. Việc xong thống nhất đất nước về mặt bên nước ở nước ta (1976) đã

A. Tạo đk tiếp tục xong cuộc bí quyết mạng giải tỏa dân tộc.

B. Thể hiện mong ước được gia nhập tổ chức triển khai ASEAN của Việt Nam.

C. Tạo khả năng to lớn để không ngừng mở rộng quan hệ với các nước trên núm giới.

D. Khắc ghi việc ngừng thống nhất các tổ chức bao gồm trị-xã hội.

Câu 19. thắng lợi nào tiếp sau đây khẳng định quân dân khu vực miền nam Việt Nam có tác dụng đánh thắng chiến lược “Chiến tranh sệt biệt” (1961-1965) của Mỹ?

A. An Lão (Bình Định).

B. Bố Gia (Quảng Ngãi).

C. Bình Giã (Bà Rịa).

D. Ấp Bắc (Mỹ Tho).

Câu 20. sau khi nước nước ta Dân công ty Cộng hòa ra đời, các thế lực nước ngoài xâm và nội phản phần nhiều có thủ đoạn

A. Biến việt nam thành thuộc địa thứ hạng mới.

B. Mở đường cho Mỹ xâm lăng Việt Nam.

C. Chống phá phương pháp mạng Việt Nam.

D, giúp trung hoa Dân quốc chiếm Việt Nam.

Câu 21. Nhân tố bậc nhất đảm bảo chiến thắng của cuộc binh đao chống Mỹ, cứu vớt nước của nhân dân vn (1954-1975) là

A.hậu phương miền bắc được xây cất vững chắc.

B.tinh thần hòa hợp chiến đấu của cha nước Đông Dương.

C.sự lãnh đạo chính xác và hữu hiệu của Đảng.

D.sự giúp sức của Liên Xô và những nước xóm hội nhà nghĩa.

Câu 22. tài liệu nào sau đây lần trước tiên khẳng định sự nhân nhượng của quần chúng. # Việt Nam so với thực dân Pháp xâm lược đã đi đến giới hạn cuối cùng?

A. “Kháng chiến duy nhất định win lợi” của Tổng túng thiếu thư trường Chinh.

B. “Tuyên ngôn Độc lập” của nước việt nam Dân nhà Cộng hòa.

C. “Toàn dân chống chiến” của Ban hay vụ trung ương Đảng cộng sản Đông Dương.

D. “Lời lôi kéo toàn quốc chống chiến” của quản trị Hồ Chí Minh.

Câu 23. Ở Việt Nam, nam đồng thư thôn - một công ty xuất bản tiến bộ - là cơ sở đầu tiên của

A. Nước ta Quốc dân đảng.

B. Hội vn Cách mạng Thanh niên.

C. Đông Dương cộng sản liên đoàn.

D. Hội Phục Việt.

Câu 24. đơn lẻ tự quả đât hai rất Ianta trọn vẹn tan rã lúc

A. Tổ chức triển khai Hiệp cầu Vácsava hoàn thành hoạt động.

B. Mỹ với Liên Xô tuyên bố xong Chiến tranh lạnh.

C. Cơ chế xã hội công ty nghĩa sống Đông Âu và Liên Xô sụp đổ.

D. Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV) giải thể.

Câu 25. việc Mỹ cùng Liên Xô xác nhận cùng tuyên bố ngừng Chiến tranh lạnh (12-1989) không khởi đầu từ

A. Vấn đề cả hai nước đều gặp mặt khó khăn do ảnh hưởng tác động của phong trào giải phóng dân tộc.

B. Vấn đề cả hai nước cần thoát ra khỏi thế “đối đầu” để ổn định và củng cụ vị cầm của mình. C. Sự suy giảm “thế mạnh” của hai nước trên các mặt so với những cường quốc khác.

D. Sự tốn nhát của từng nước vì cuộc chạy đua vũ trang kéo dài hơn nữa bốn thập niên.

Câu 26. phần lớn thành tựu nước ta đạt được trong việc triển khai kế hoạch 5 năm 1986-1990 chứng minh điều gì?

A. Đường lối đổi mới là đúng, bước tiến của công cuộc thay đổi cơ phiên bản là phù hợp.

B. Việt nam đã thoát ra khỏi tình trạng khủng hoảng rủi ro kinh tế-xã hội.

C. Việt nam đã xử lý được sự mất cân đối của nền tởm tế.

D. Đường lối thay đổi về cơ bản là đúng đắn, cần phải có những bước đi phù hợp.

Câu 27. Năm 1936, ở vn các ủy ban hành động được thành lập nhằm mục tiêu mục đích gì?

A. Để lập ra các hội ái hữu cầm cố cho công hội đỏ, Nông hội đỏ.

B. Chuẩn bị mọi mặt đến khởi nghĩa giành chủ yếu quyền.

C. Biểu dương lực lượng lúc đón phái viên của chính phủ Pháp.

D. Thu thập “dân nguyện” tiến cho tới Đông Dương Đại hội.

Câu 28. Sau Chiến tranh quả đât thứ nhất, với thực dân Pháp lực lượng buôn bản hội nào tiếp sau đây trở thành đối tượng người tiêu dùng của phương pháp mạng Việt Nam?

A. Đại địa nhà và tứ sản mại bản.

B. Trung, đái địa chủ và bốn sản mại bản.

C. Trung địa nhà và tư sản mại bản.

D. Tè địa chủ và tư sản mại bản.

Câu 29. sau khi chiến tranh lạnh lẽo chấm dứt, trái đất chuyển dần sang xu vậy nào?

A. Tiếp xúc, thỏa hiệp và mở rộng liên kết.

B. Thỏa hiệp, nhân nhượng và kiềm chế đối đầu.

C. Hòa hoãn, cạnh tranh và tránh rất nhiều xung đột.

D. Hòa dịu, đối thoại và hợp tác và ký kết phát triển.

Câu 30. vày sao hội nghị Ban Chấp hành tw Đảng cùng sản Đông Dương (11-1939) ra quyết định đặt trách nhiệm giải phóng dân tộc lên hàng đầu?

A. Mâu thuẫn giữa dân tộc nước ta với đế quốc và tay sai cải cách và phát triển gay gắt.

B. Nước Pháp bị Đức chiếm phần đóng tạo nên quân Pháp làm việc Đông Dương suy yếu.

C. Quân phiệt Nhật dứt xâm lược và giai cấp nhân dân Đông Dương.

D. Nhân dân nước ta phải chịu đựng hai tầng áp bức, tách bóc lột của Pháp cùng Nhật.

Câu 31. giữa những điểm khác nhau giữa chiến dịch tp hcm (1975) với chiến dịch Điện Biên tủ (1954) ở nước ta là về

A. Sự huy động tối đa lực lượng.

B. Kết cục quân sự.

C. Phương châm tiến công.

D, quyết vai trung phong giành chiến thắng lợi.

Câu 32. trong những nguyên nhân thất bại của phong trào yêu nước theo xu thế dẫn chủ tư sản ở vn từ sau cuộc chiến tranh thế giới trước tiên đến đầu năm 1930 là do ách thống trị tư sản

A. Chỉ sử dụng phương pháp đấu tranh ôn hòa.

B. Chưa được giác ngộ về chủ yếu trị.

C. Bé dại yếu về tài chính và non kém về chủ yếu trị.

D. Chỉ chống chọi đòi quyền hạn giai cấp.

Câu 33. mon 9-1953, Bộ chính trị Ban Chấp hành tw Đảng Lao cồn Việt Nam đề ra chủ trương tập trung lực lượng mở đông đảo cuộc tiến công vào phần đông hướng quan trọng về kế hoạch mà địch tương đối yếu nhằm mục đích

A. Làm thua thảm kế hoạch tập trung binh lực của thực dân Pháp.

B. Giải hòa vùng Tây Bắc, tạo điều kiện giải phóng Bắc Lào.

C. Tiêu diệt toàn thể lực lượng quân sự chiến lược của thực dân Pháp.

D. Buộc thực dân Pháp phải trao đổi để xong chiến tranh.

Câu 34. Sau Chiến tranh trái đất thứ hai, điều kiện khách quan tiền nào bổ ích cho phong trào giải phóng dân tộc bản địa ở châu Phi?

A. Sự viện trợ của những nước làng hội công ty nghĩa.

B. Sự giúp đỡ trực tiếp của Liên Xô.

C. Sự xác lập của trơ trẽn tự hai cực Ianta.

D. Sự suy yếu của những đế quốc Anh với Pháp.

Câu 35. trong thời kỳ 1954-1975, cuộc bí quyết mạng dân tộc bản địa dân chủ nhân dân ở khu vực miền nam Việt Nam bao gồm vai trò đưa ra quyết định trực tiếp đối với sự nghiệp giải phóng miền nam bộ vì cuộc cách mạng này

A. đảm bảo vững kiên cố hậu phương miền bắc xã hội nhà nghĩa.

B. Có tác dụng thất bại hoàn toàn chiến lược toàn cầu của Mỹ.

C. Trực tiếp xóa bỏ ách áp bức, bóc tách lột của địa nhà và tứ sản miền Nam.

D. Trực tiếp đánh đổ thống trị của Mỹ và tổ chức chính quyền Sài Gòn.

Câu 36. Trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam, thời điểm cuối năm 1950 Pháp đặt ra kế hoạch Đà Lát lag Tátxinhi với ước muốn

A. Nhanh chóng kết thúc chiến tranh.

B. Tiến tới ký kết một hiệp định hữu ích cho Pháp.

C. Xong chiến tranh vào danh dự.

D. Cầm lại quyền chủ động về chiến lược.

Câu 37. nhấn xét nào dưới đây về cuộc biện pháp mạng tháng Tám năm 1945 ở việt nam là ko đúng?

A. Đây là cuộc biện pháp mạng có tính chất nhân dân sâu sắc.

B. Đây là cuộc cách mạng có đặc thù dân tộc điển hình.

C. Đây là cuộc phương pháp mạng có đặc điểm dân chủ điển hình.

D. Đây là cuộc bí quyết mạng có tính chất bạo lực rõ nét.

Câu 38. vì chưng sao toàn cầu hóa là một xu vắt khách quan, một thực tế không thể đảo ngược?

A. Kết quả của bài toán thu hút mối cung cấp lực bên phía ngoài của các nước đang phát triển.

B. Những nước tư phiên bản tăng cường chi tiêu vốn ra thị phần thế giới.

C. Những cường quốc tăng cường liên kết ghê tế khoanh vùng và toàn cầu.

D. Tác dụng của quy trình tăng tiến mạnh khỏe của lực lượng sản xuất.

Câu 39. dìm xét nào sau đây về phong trào cách mạng 1930-1931 ở vn là ko đúng?

A. Đây là trào lưu cách mạng có hiệ tượng đấu tranh phong phú, quyết liệt.

B. Đây là trào lưu cách mạng triệt để, không mộng ảo vào quân địch của dân tộc.

C. Đây là phong trào ra mắt trên quy mô rộng lớn và mang ý nghĩa thống tốt nhất cao.

D. Đây là phong trào cách mạng có đậm tính dân tộc hơn tính giai cấp.

Xem thêm: Ký Hiệu Gnd, Dây Mass Là Gì ? Dây Trung Tính Lấy Từ Đâu? Chân Gnd Là Gì

Câu 40. khuynh hướng vô sản càng ngày chiếm ưu rứa trong phong trào dân tộc dân chủ ở nước ta vào cuối trong thời điểm 20 của thế kỷ XX bởi

A. Phong trào công nhân đã trọn vẹn trở thành trường đoản cú giác.

B. Giải quyết và xử lý được mâu thuẫn giữa công nhân với bốn sản.

C. Thỏa mãn nhu cầu được yêu thương cầu của sự việc nghiệp hóa giải dân tộc.

D. Xu thế yêu nước dân chủ tứ sản đã trọn vẹn thất bại.

Đáp án

1 B11B 21 C31C
2C 12 C22D 32C
3 B13 A23 A33 A
4 A14 A24 C34 D
5 A15 D25 A35 D
6 D16 D26 A36 A
7D 17A 27D 37C
8 C18 C28 A38 D
9 D19D 29D39D
10 B20 C30A 40C