Đề soát sổ cuối học tập kì 2 môn Toán lớp 1 năm 2014 trường tè học gặm Muộn 2, tỉnh nghệ an Đề thi học kì II môn Toán lớp 1 có đáp án


Bạn đang xem: Đề thi toán 5 học kì 2

Đề đánh giá cuối học kì 2 môn Toán lớp 1 năm 2014 trường đái học gặm Muộn 2, tỉnh tỉnh nghệ an Đề thi học kì II môn Toán lớp 1 gồm đáp án 1,165 2
ĐỀ BÀI: Phần I: Trắc nghiệm (4 điểm) Hãy khoanh vào chữ để trước câu vấn đáp đúng. Câu 1: Số thập phân tương thích điền vào vị trí trống 2m 2 65cm 2 = ………….m 2 là. A. 20,65 m 2 B. 2,065m 2 C. 2,0065m 2 D. 2865m 2 Câu 2: cho biết thêm 9,7 x 2 〈 9,712 vậy x là: A. 1 B. 2 C. 0 D. 3 Câu 3: Một hình lập phương có cạnh 5cm thể tích của hình lập phương đó là. A. 125cm 3 B. 105cm 3 C. 115cm 3 D. 135cm 3 Câu 4: Số dư vào phép phân chia 7,3 : 6 (thương lấy đến hai chữ số) là. A. 4 B. 0,4 C. 0,004 D. 0,04 Câu 5: tìm kiếm số nhưng mà 20% của nó bởi 112 A. 560 B. 460 C. 580 D. 350 Câu 6: 7% của 250 là: A. 17 B. 17,5 C. 18 D. 18,5 Câu 7: 3 4 3h = . . . . Phút? A. 235 phút B. 195 phút C. 215 phút D. 225 phút Câu 8: 18,5 ha = . . . . . .m 2 A. 18500 m 2 B. 185000 m 2 C. 1850 m 2 D. 185m 2 Phần II. Trường đoản cú luận.(6 điểm) Câu 1:Tìm X: a) X - 3 1 12 7 = b) X + 10 31 = 14,5 + 10 12 Câu 2: Tính bằng phương pháp thuận luôn tiện nhất. A) 1,47 × 3,6 + 1,47 x 6,4 b) 25,8 x 1,02 - 25,8 x 1,01 Câu 3: Một người đi bộ từ A cơ hội 6 giờ với tốc độ 5km/giờ. Đến 8 giờ đồng hồ 30 phút, một bạn đi xe đạp điện cũng khởi đầu từ A xua đuổi theo với tốc độ gấp 3 lần fan đi bộ. Hỏi: a) nhì người gặp nhau lúc mấy giờ? b) Quãng mặt đường từ điểm lên đường đến chỗ chạm chán nhau lâu năm mấy ki lô mét? GỢI Ý ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM. Phần I: Trắc nghiệm. (4 điểm) Khoanh vào đúng từng câu ghi 0,5 điểm. Câu 1: Khoanh vào C Câu 5: Khoanh vào A Câu 2: Khoanh vào A Câu 6: Khoanh vào B Câu 3: Khoanh vào A Câu 7: Khoanh vào D Câu 4: Khoanh vào D Câu 8: Khoanh vào B Phần II: từ bỏ luận. ( 6 điểm) Câu 1: (2 điểm) Tính đúng từng câu ghi 1 điểm a) X - 3 1 12 7 = b) X + 10 31 = 14,5 + 10 12 X = 12 7 3 1 + X + 3,1 = 14,5 + 1,2 X = 12 11 X + 3,1 = 15,7 X = 15,7 – 3,1 X = 12,6 Câu 2: ( 1 điểm) Tính đúng từng câu ghi 0,5 điểm. A. 1,47 × 3,6 + 1,47 × 6,4 = 1,47 × ( 3,6 + 6,4) = 1,47 × 10 = 14,7 b.25,8 × 1,02 - 25,8 × 1,01 = 25,8 × (1,02 - 1,01) = 25,8 × 0,01 = 0,258 Câu 3: (2 điểm ) Nêu đúng lời giải và làm cho đúng từng phép tính ghi 0,25 điểm. Ghi đúng đáp số ghi 0,5 điểm. Giải. Thời gian người đi bộ đi trước xe đạp điện là: 8 giờ khoảng 30 phút – 6 tiếng = 2 giờ 30 phút = 2,5 giờ gia tốc của người đi xe đạp là: 5 x 3 = 15 ( km/giờ) Quãng mặt đường người quốc bộ đi trong 2,5 giờ là: 5 x 2,5 = 12,5 ( km) thời gian để hai người chạm mặt nhau là: 12,5 : (15-10) = 1,25 ( giờ) nhị người gặp mặt nhau lúc: 6 tiếng + 2,5 giờ đồng hồ + 1,25 tiếng = 9,75 ( giờ) = 9 giờ 45 phút. Quãng mặt đường từ điểm xuất phát đến chỗ gặp gỡ nhau là: 15 x 1,25 = 18,75 ( km) Đáp số: a) 9 giờ 45 phút. B) 18,75 km. Câu 4: (1 điểm) Xe trang bị đi với vận tốc là. 15 : 2 1 = 30 (km/giờ) Đáp số: 30km/giờ . A. 56 0 B. 460 C. 58 0 D. 350 Câu 6: 7% của 250 là: A. 17 B. 17 ,5 C. 18 D. 18 ,5 Câu 7: 3 4 3h = . . . . Phút? A. 2 35 phút B. 1 95 phút C. 2 15 phút D.

Xem thêm: Đề Thi Olympic Tiếng Anh Lớp 5 Cấp Quốc Gia, Bộ Đề Thi Học Sinh Giỏi Môn Tiếng Anh Lớp 5

2 25. Trong 2 ,5 tiếng là: 5 x 2 ,5 = 12 ,5 ( km) thời hạn để nhị người gặp gỡ nhau là: 12 ,5 : ( 15- 10) = 1, 25 ( giờ) hai người gặp gỡ nhau lúc: 6 giờ đồng hồ + 2 ,5 giờ đồng hồ + 1, 25 giờ