Bạn đã xem bản rút gọn gàng của tài liệu. Xem và mua ngay bản đầy đủ của tư liệu tại phía trên (189.99 KB, 4 trang )


Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí

Đề thi học kì 2 lớp 6 thiết lập nhiều

10 đề thi thử học tập kì 2 mơn Tốn lớp 6

Bộ đề thi học tập kì 2 lớp 6 mơn Ngữ Văn

Bộ đề thi học tập kì 2 mơn Địa lý lớp 6

Bộ đề thi học tập kì 2 mơn vật lý lớp 6

Bộ đề thi học kì 2 mơn lịch sử dân tộc lớp 6

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

….……… (Đề gồm tất cả 02 trang)

KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020-2021

Mơn: TỐN – Lớp 6

Thời gian: 60 phút (không kể thời hạn giao đề)

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (5,0 điểm) chọn một phương án vấn đáp đúng của từng câusau cùng ghi vào giấy bài bác làm - Ví dụ: Câu 1 chọn cách thực hiện A, ghi là 1A.

Bạn đang xem: Đề thi toán lớp 6 học kì 2 năm 2021 - có đáp án

Câu 1. Cho b là số nguyên dương.Tích làm sao dưới đấy là một số nguyên âm?

A. 3.b. B. b.1. C.(–3).b. D. b.0.

Câu 2. Biết rằng –2 là một ước của số nguyên b khác 0. Vậy số nào tiếp sau đây cũng là ước của b?


A. –4. B.2. C. 4. D. –6.

Câu 3. Tích 4.(–5) bởi tích nào dưới đây?

A. (–5).4. B. (–4).( –5). C. (–1 + 3).5. D. 4.5.

Câu 4. Cho a, b, c là các số nguyên. Tích a.(b – c) bằng

A. ab – c. B. b –ac. C. ab – bc. D. ab – ac.

Câu 5. Phân số “Ba phần âm năm” được viết là

A. 5

3 . B. 3

5. C.

3

5. D.35.

Câu 6. Phân số bằng phân số 57 là


A. 4

8 . B.

10

21 . C.10

14. D.

75 .

Câu 7. Phân số làm sao dưới đó là phân số buổi tối giản?

A. 33

55 . B.

515

 . C. 

6

10. D.
49

.

Câu 8. Số nguyên b nào dưới đây thỏa mãn 2 b9 9?

A. b = –3. B. b = 0. C. b = –2. D. b  Z.

Câu 9. Choc, d, n là những số nguyên, n khác 0. Hiệu c dn n bằng

A. c d

n n

 . B.

c dn

. C. c – d. D. c d

n.n


.


(2)

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học hành miễn phí

Câu 10.Số đốicủa phân số 32 làA. 3

2

. B. 2

3

. C. 2

3

 . D.

23.

Câu 11.Kết trái của phép phân chia a :c

b(với a, b, c là những số nguyên không giống 0) là

A. c

a.b. B.

b

a.c . C.

a.c

b . D. c

a.b.

Câu 12. Viết số thập phân –2,02 bên dưới dạng phân số thập phân là

A. 202

100. B.

20210

. C. 202

100

. D. 202

1000

.

Câu 13. Góc ABC có hai cạnh là nhì tia

A. bố và BC. B. AB cùng AC. C. AB cùng BC. D. CA và CB.

Câu 14. Góc bẹt bao gồm số đo bằng

A. 900. B. 1000. C. 1800. D. 1500.

Câu 15. cho thấy thêm    0

M N 180 . Khi đó M và N hotline là hai góc

A. kềbù. B. phụ nhau. C. bẹt. D. bù nhau.

II. TỰ LUẬN: (5,0 điểm)

Bài 1: (2,25 điểm)

a) Tính giá chỉ trị các biểu thức sau: p. =

 6 3 .4 24

 ; Q = 1 4 .( 5)

3 15  .b)Tìm x, biết: 2.x12

6 9.

Bài 2: (1,5 điểm)

a) Nguyên liệu để gia công bánh chưng gồm gạo nếp, đậu xanh, muối hạt và một số trong những gia vị khác.Khối lượng đậu xanh và muối theo máy tự bằng

31

cùng 0,4% khối lượng gạo nếp. Vậy nếu có tác dụng bánhchưng từ bỏ 6kg gạo nếp thì nên bao nhiêu kilogam đỗ xanh và bao nhiêu gam muối?

b) mang lại m, n là hai số nguyên khác 0 thỏa mãn nhu cầu 4  11

m n . Chứng tỏ m  n.

Bài 3: (1,25 điểm)

Trên và một nửa phương diện phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ tia Oy, Oz làm sao để cho xOy 60 0

 , xOz 30  0.a) Tính số đo góc yOz.

b) chứng tỏ tia Oz là tia phân giác của góc xOy.


(3)

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học hành miễn phí

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
….……….

KIỂM TRA HỌC KỲ II ĐÁP ÁN và HƯỚNG DẪN CHẤM

Mơn: TỐN – Lớp: 6I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (5,0 điểm) Mỗi phương pháp chọn đúng ghi 1/3 điểm.

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Đ/án C B A D B C D A B A D C A C D

II. TỰ LUẬN: (5,0 điểm)

Bài Lời giải Điểm

1a

1,5đ p. =

 6 3 .4 24

 = (–3).4 + 24 = –12 + 24 = 12

0,250,250,25Q = 1 4

3 15 .( 5) = 3


5 15

20

 = 1 4

3 3

 = 3

3

= –1

0,50,25

1b

0,75đ 126 9

2.x = 3 4 118 18 18 1 1 1  1


x : 2 .

18 18 2 36

0,250,52a

1,0đ - trọng lượng đậu xanh là: 6.123 (kg)

- khối lượng muối là: 6.0, 4%0,024(kg) = 0,024.1000 = 24(g)

0,50,52b

0,5đ - Ta có: 4  m

11

n   

m mnmn4n

mn mn  4n – m = mn.
- vì chưng 4n  n với mn  n cần m  n.

0,250,25

Hv

0,25đ

0,25


(4)

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu tiếp thu kiến thức miễn phí

3a

0,5đ - bởi xOz xOy (300 Suy ra : xOz zOy xOy       0  0  0

yOz xOy xOz 60 30 30

0,250,253b

0,5đ - Ta có: tia Oz nằm trong lòng hai tia Ox, Oy cùng xOz yOz ( = 300) bắt buộc tia Oz là tia phân giác của góc xOy.

Xem thêm: Thuyet Minh Đồ Án Bê Tông Cốt Thép 1 Dầm Chính 3 Nhịp, Tổng Hợp 16 File Cad Đồ Án Btct1

0,250,25Lưu ý:

1) học tập sinh rất có thể giải phương pháp khác nếu đúng thì vẫn ăn điểm tối đa.

2) phương pháp tính điểm toàn bài xích = ( Số câu TN đúng x 1/3) + điểm TL (làm tròn 1 chữ số thậpphân)

Tham khảo đề thi học tập kì 2 lớp 6

https://vndoc.com/de-thi-hoc-ki-2-lop6


Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí10 đề thi thử học tập kì 2 mơn Tốn lớp 6 bộ đề thi học tập kì 2 lớp 6 môn Ngữ Văn cỗ đề thi học kì 2 mơn Địa lý lớp 6 bộ đề thi học tập kì 2 mơn vật lý lớp 6 bộ đề thi học kì 2 mơn lịch sử lớp 6 – 024 2242 6188https://vndoc.com/de-thi-hoc-ki-2-lop6

Tài liệu liên quan


*
loại gián án ĐỀ THI TOÁN LỚP 6 HỌC KÌ I 1 1 26
*
đề thi toấn lớp 5 giữa kì 2 3 1 8
*
bộ đề thi toán lớp 1 học tập kì 2 63 3 2
*
các đề đánh giá toán lớp 6 học kì 2 11 2 6
*
CÁC đề ôn tập TOÁN lớp 6 học kì 2 15 3 7
*
bộ đề thi toán lớp 5 học kì II của học sinh trung học cửa hàng 13 825 0
*
Đề kiểm soát hóa 12 học tập kì 2 - lần 1 -có câu trả lời 3 562 4
*
Đề CƯƠNG ÔN TậP MÔN : TOÁN LỚP 6 học tập KÌ 2 5 3 33
*
đề thi toán lớp 5 học tập kì 2 22 1 3
*
bài bác tập toán lớp 6 học kì 2 18 1 0
*


Tài liệu các bạn tìm tìm đã chuẩn bị sẵn sàng tải về


(239.76 KB - 4 trang) - Đề thi Toán lớp 6 học tập kì hai năm 2021 gồm đáp án
Tải bản đầy đầy đủ ngay
×