Tham khảo vào bài dưới đây đáp án đề plovdent.com tuyển sinh vào lớp 10 thpt tỉnh Phú yên ổn môn tiếng Anh năm học 2021 - 2022 của plovdent.com.com

Đề plovdent.com vào lớp 10 tỉnh Phú yên ổn môn Anh năm 2021

28. Which of the following statements is NOT true according to the passage?

A. Santa fe is surrounded by mountains

B. The Rio Grande lies khổng lồ the west of Santa Fe

C. Santa sắt was named after a river

D. Mexicans took over Santa fe from the hands of Indians

*

*

Đáp án đề plovdent.com vào lớp 10 tỉnh giấc Phú im môn Anh năm 2021

*
Theo TTHN
Bạn đang xem: Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn anh 2021

Tuyển sinh lớp 10 Phú lặng 2022


Đề plovdent.com vào lớp 10 môn Anh 2022 - 2023


*
*
*
*
*
*
*
*

Tuyển sinh lớp 10 Phú im 2022


Đề plovdent.com vào lớp 10 môn Anh 2022 - 2023


Viết bình luận: Đáp án đề plovdent.com vào lớp 10 thức giấc Phú yên ổn môn Anh năm 2021


Các tin bắt đầu nhất


Đang quan tiền tâm


Tin tức new nhất


Gửi bài tập - bao gồm ngay lời giải!
*

*

TIN TỨC
plovdent.com.COM


Xem thêm: Tìm Số Bị Chia Trong Phép Chia Cho 25 Biết Thương Là 23Và Số Dư Là Số Dư Lớn Nhất Của Phép Chia Đó

ĐIỂM plovdent.com
*