STTChuyên ngànhTên ngànhMã ngànhTổ thích hợp mônĐiểm chuẩnGhi chú
1 quản lí trị sale quản trị sale TM01A00, A01, D01, D07, XDHB27Học bạ
2 quản ngại trị sale TM03A00, A01, D01, D07, XDHB27Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh, học tập bạ
3 kinh doanh thương mại kinh doanh TM04A00, A01, D01, D07, XDHB29Học bạ
4 cai quản trị chữ tín marketing TM05A00, A01, D01, D07, XDHB28Học bạ
5 Logistics và cai quản chuỗi đáp ứng Logistics và thống trị chuỗi đáp ứng TM06A00, A01, D01, D07, XDHB29Học bạ
6 Kế toán công ty kế toán TM07A00, A01, D01, D07, XDHB27Học bạ
7 kế toán tài chính công kế toán TM09A00, A01, D01, D07, XDHB27Học bạ
8 kiểm toán kiểm toán TM10A00, A01, D01, D07, XDHB27.41Học bạ
9 kinh doanh quốc tế marketing quốc tế TM11A00, A01, D01, D07, XDHB27.32Thương mại quốc tế, học tập bạ
10 kinh tế tài chính quốc tế kinh tế tài chính TM12A00, A01, D01, D07, XDHB27.08Học bạ
11 thống trị kinh tế kinh tế TM13A00, A01, D01, D07, XDHB27Học bạ
12 Tài chủ yếu - Ngân hàng thương mại Tài chính - ngân hàng TM14A00, A01, D01, D07, XDHB27Học bạ
13 Tài chính công Tài thiết yếu - bank TM16A00, A01, D01, D07, XDHB27Học bạ
14 quản lí trị thương mại dịch vụ điện tử dịch vụ thương mại điện tử TM17A00, A01, D01, D07, XDHB28.5Học bạ
15 giờ Anh thương mại dịch vụ ngữ điệu Anh TM18A01, D01, D07, XDHB27Học bạ
16 Luật kinh tế khí cụ TM19A00, A01, D01, D07, XDHB27Học bạ
17 giờ Pháp thương mại dịch vụ cai quản trị kinh doanh TM20A00, A01, D01, D03, XDHB27Học bạ
18 giờ đồng hồ Trung thương mại quản trị kinh doanh TM21A00, A01, D01, D04, XDHB27Học bạ
19 quản lí trị hệ thống thông tin khối hệ thống thông tin làm chủ TM22A00, A01, D01, D07, XDHB27Học bạ
20 cai quản trị nhân lực doanh nghiệp quản ngại trị nhân lực TM23A00, A01, D01, D07, XDHB27Học bạ
21 marketing TM28A00, A01, D01, D07, XDHB27.38Marketing số, học tập bạ
22 công cụ TM29A00, A01, D01, D07, XDHB27Luật Thương mại quốc tế, học bạ
23 quản lí trị sale quản lí trị kinh doanh TM02A01, D01, D07, XDHB27CT CLC, học bạ
24 Kế toán doanh nghiệp kế toán TM08A01, D01, D07, XDHB27CT CLC, học bạ
25 Tài chủ yếu - Ngân hàng thương mại dịch vụ Tài chính - ngân hàng TM15A01, D01, D07, XDHB27CT CLC, học bạ
26 quản ngại trị lực lượng lao động doanh nghiệp quản ngại trị nhân lực TM27A01, D01, D07, XDHB27CT CLC, học bạ
27 quản ngại trị khách sạn quản trị hotel TM24A00, A01, D01, D07, XDHB27CT Định hướng nghề nghiệp, học tập bạ
28 quản lí trị dịch vụ du lịch và lữ hành cai quản trị dịch vụ du lịch và lữ khách TM25A00, A01, D01, D07, XDHB27CT Định hướng nghề nghiệp, học bạ
29 quản ngại trị khối hệ thống thông tin khối hệ thống thông tin làm chủ TM26A00, A01, D01, D07, XDHB27CT Định phía nghề nghiệp, học bạ
30 Kế toán công ty kế toán TM30A01, D01, D07, XDHB27Tích hợp chương trình ICAEW CFAB, học bạ
31 quản ngại trị marketing cai quản trị marketing TM01DGNLQGHN140
32 cai quản trị marketing TM03DGNLQGHN140Khởi nghiệp và phát triển gớm doanh
33 kinh doanh thương mại sale TM04DGNLQGHN145
34 cai quản trị uy tín sale TM05DGNLQGHN145
35 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng Logistics và cai quản chuỗi cung ứng TM06DGNLQGHN150
36 Kế toán công ty lớn kế toán TM07DGNLQGHN140
37 kế toán tài chính công kế toán TM09DGNLQGHN125
38 kiểm toán truy thuế kiểm toán TM10DGNLQGHN140
39 kinh doanh quốc tế marketing quốc tế TM11DGNLQGHN145Thương mại quốc tế
40 tài chính quốc tế kinh tế TM12DGNLQGHN145
41 làm chủ kinh tế kinh tế TM13DGNLQGHN130
42 Tài chủ yếu - Ngân hàng dịch vụ thương mại Tài thiết yếu - bank TM14DGNLQGHN135
43 Tài chủ yếu công Tài chính - ngân hàng TM16DGNLQGHN130
44 quản lí trị thương mại điện tử dịch vụ thương mại điện tử TM17DGNLQGHN150
45 giờ Anh thương mại ngôn từ Anh TM18DGNLQGHN130
46 Luật kinh tế tài chính quy định TM19DGNLQGHN130
47 tiếng Pháp dịch vụ thương mại quản ngại trị kinh doanh TM20DGNLQGHN125
48 tiếng Trung dịch vụ thương mại quản ngại trị marketing TM21DGNLQGHN140
49 quản ngại trị khối hệ thống thông tin hệ thống thông tin thống trị TM22DGNLQGHN125
50 quản ngại trị nhân lực doanh nghiệp quản trị lực lượng lao động TM23DGNLQGHN135
51 sale TM28DGNLQGHN150Marketing số
52 qui định TM29DGNLQGHN135Luật Thương mại quốc tế
53 quản trị marketing cai quản trị kinh doanh TM02DGNLQGHN140CT CLC
54 Kế toán công ty kế toán tài chính TM08DGNLQGHN130CT CLC
55 Tài chính - Ngân hàng thương mại dịch vụ Tài thiết yếu - bank TM15DGNLQGHN130CT CLC
56 quản trị nhân lực doanh nghiệp quản ngại trị nhân lực TM27DGNLQGHN125CT CLC
57 quản ngại trị hotel cai quản trị khách sạn TM24DGNLQGHN125CT Định phía nghề nghiệp
58 quản lí trị dịch vụ phượt và lữ khách cai quản trị dịch vụ phượt và lữ hành TM25DGNLQGHN125CT Định phía nghề nghiệp
59 quản lí trị khối hệ thống thông tin khối hệ thống thông tin quản lý TM26DGNLQGHN125CT Định hướng nghề nghiệp
60 Kế toán doanh nghiệp kế toán TM30DGNLQGHN125Tích hợp chương trình ICAEW CFABBạn đang xem: Điểm chuẩn đại học thương mại 2018


*Xem thêm: " Trục Hoành - Nghĩa Của Từ Trục Hoành Trong Tiếng Việt

*