Bạn vẫn xem: Diện Tích các Châu Lục Trên vắt Giới, quả đât Có bao nhiêu Châu Lục trên plovdent.com

Đây là lục địa có diện tích thoải mái và tự nhiên lớn duy nhất trên nhân loại với hơn 44 triệu km2.

Đang xem: Diện tích các châu lục trên cố giới

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Đất nước có vào cuối tuần vào thứ 6

0

Sử dụng lịch riêng, vào cuối tuần rơi vào trang bị 5 và thứ 6, có không ít di sản gắng giới… là một số trong những điều thú vui về quốc gia châu Á này.