2 công thức tính diện tích hình chữ nhật2.4 một trong những Bài Toán Tính diện tích Hình Chữ Nhật2.6 bài bác tập áp dụng

Công thức tính chu vi hình chữ nhật

Chu vi hình chữ nhật được tính bằng tổng độ dài các đường bảo phủ hình, cũng chính là đường bao quanh toàn cỗ diện tích.

Bạn đang xem: Cách tính diện tích hình chữ nhật, công thức chu vi


Chu vi hình chữ nhật bằng 2 lần tổng của chiều dài cùng chiều rộng.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Cách giải: Cách này áp dụng mối đối sánh tương quan giữa hai công thức tính diện tích s hình chữ nhật cùng chu vi hình chữ nhật.

Ta có chu vi hình chữ nhật ABCD = (a + b) x 2 = (dài + rộng) x 2 = 98m

Suy ra tổng chiều dài cùng chiều rộng lớn của hình chữ nhật ABCD = 98/2 = 49m

Tiếp tục sử dụng phương thức lọc dãy số và loại trừ, ta có các cặp số chiều dài cùng chiều rộng lớn sau rất có thể áp dụng để tính diện tích s hình chữ nhật ABCD 360m2. Công thức tính diện tích hình chữ nhật bởi chiều lâu năm nhân chiều rộng.

Diện tích 360m2 = 1 x 360 = 2 x 180 = 3 x 120 = 4 x 90 = 5 x 72 = 6 x 60, 8 x 45 = 9 x 40 = 10 x 36 = 12 x đôi mươi = 15 x 16.

Như vậy từ cách làm tính diện tích s hình chữ nhật, chúng ta cũng có thể quy ra tổng chiều dài cùng chiều rộng lớn hình chữ nhật khi cộng lại phù hợp nhất cùng với cặp số 9 cùng 40. Suy ra chiều lâu năm của hình chữ nhật bởi 40m.

Bài tập áp dụng

Bài tập 1:

Cho mảnh đất nền hình chữ nhật có diện tích s 180 m2, chu vi 58 mét. Hãy tính chiều dài với chiều rộng mảnh đất nền đó?

Bài giải

Cách 1:

Ta tất cả tổng của chiều rộng và chiều nhiều năm là: (58 : 2) = 29 (m)(1)

Ta phân tích diện tích s HCN thành tựu của số đo chiều rộng với chiều dài được như sau:

180 = 1 x 180 = 2 x 90 = 3 x 60 = 4 x 45 = 5 x 36 = 6 x 30 = 9 x 20 = 10 x 18 = 12 x 15 (2).

Dùng phương pháp đối chiếu, từ bỏ (1) ta thấy toàn bô đo của chiều rộng với chiều lâu năm là 29 m, đem so sánh với công dụng cặp số đo chiều rộng và chiều nhiều năm ở (2) ta thấy cặp số 9 cùng 20 vừa lòng yêu cầu.

Như vậy chiều rộng lớn là 9 m; chiều nhiều năm là 20 m.

Cách 2:

Gọi số đo chiều rộng lớn là a; số đo chiều dài là b (a > 0; b > 0; a 0) và phần dư là b (b > 0) thì nửa chu vi sẽ là:

a + a x 5 + b = a x 6 + b = 75 (cm)

mặt khác: 75 = 12 x 6 + 3 = 11 x 6 + 9 (3 2. Hãy tìm kiếm chu vi mảnh vườn đó biết rằng mỗi cạnh của mảnh vườn hầu hết là phần lớn số từ nhiện.

Bài giải:

Chiều lâu năm gấp 5 lần chiều rộng lớn nên rất có thể chia mảnh vườn thành 5 mảnh hình vuông có cạnh bằng chiều rộng.

Ta có diện tích s mỗi mảnh hình vuông vắn là: 720 : 5 = 144 (m2)

Mà : 144 = 12 x 12 suy ra cạnh hình vuông vắn hay chiều rộng của miếng vườn là 12 m.

Từ đó tính được:

– Chiều dài của miếng vườn là: 12 x 5 = 60 (m)

– Chu vi của miếng vườn là: (60 + 12) x 2 = 144 (m)

Bài luyện tập tính chu vi, diện tích s hình chữ nhật

Bài 1: Một hình chữ nhật tất cả chu vi 72 cm. Nếu sút chiều rộng đi 6cm và giữ nguyên chiều lâu năm thì diện tích s giảm đi 120 cm2.

Tính chiều dài cùng chiều rộng hình chữ nhật đó.

Bài 2: Một mảnh đất nền hình chữ nhật gồm chiều nhiều năm 14 m. Nếu như chiều rộng tăng 2 m, chiều dài bớt 3m thì mảnh đất đó thay đổi hình vuông. Tính chu vi mảnh đất nền đó.

Bài 3: Một mảnh đất hình chữ nhật tất cả chiều lâu năm 12 m, hiểu được 3 lần chiều rộng thì bằng gấp đôi chiều dài. Tính chu vi mảnh đất nền đó.

Bài 4: Nếu sút một cạnh hình vuông vắn đi 4 centimet thì được hình chữ nhật có diện tích kém diện tích hình vuông 60 cm2. Tính chu vi hình vuông đó.

Bài 5: Một hình vuông có chu vi là 24 cm. Một hình chữ nhật có chiều rộng bằng cạnh của hình vuông vắn và biết 3 lần cạnh hình vuông vắn thì bằng 2 lần chiều dài hình chữ nhật. Tính diện tích mỗi hình đó.

Bài 6: Biết chu vi một hình chữ nhật vội vàng 6 lần chiều rộng. Hỏi chiều dài hình chữ nhật đó gấp mấy lần chiều rộng?

Bài 7: Một hình chữ nhật bao gồm chiều dài gấp đôi chiều rộng. Tính chu vi hình chữ nhật đó, biết diện tích của nó là 32 cm2.

Bài 8: Một hình chữ nhật gồm chu vi là 64 m, chiều rộng bằng 1/3 chiều dài. Tính diện tích s hình chữ nhật đó.

Bài 9: Một hình chữ nhật và một hình vuông có chu vi bằng nhau và bằng 36cm. Chiều rộng hình chữ nhật bằng một nửa chiều dài. Hỏi diện tích hình vuông hơn diện tích hình chữ nhật bao nhiên xăng-ti-mét vuông?

Bài 10: Một hình vuông vắn được tạo thành 2 hình chữ nhật. Tính chu vi hình vuông, hiểu được tổng chu vi 2 hình chữ nhật là 6420 cm.

Bài 11: Một hình chữ nhật tất cả chu vi gấp đôi chu vi hình vuông cạnh 415m. Tính chiều dài và chiều rộng lớn hình chữ nhật đó. Biết chiều dài gấp 4 lần chiều rộng.

Bài 12: Một hình chữ nhật gồm chu vi bởi 5 lần chiều rộng. Biết chiều dài bởi 60 cm. Tính chu vi hình chữ nhật.

Bài 13: Một tấm bìa hình chữ nhật tất cả hai lần chiều rộng nhát chiều dài 6cm, nhưng mà chiều nhiều năm lại kém năm lần chiều rộng lớn là 3cm. Tính diện tích s tấm bìa hình chữ nhật đó.

Bài 14: Một hình chữ nhật gồm chiều rộng lớn 4cm, chiều rộng nhát chiều dài 8 m.

a. Tính diện tích hình chữ nhật.

Xem thêm: Tại Sao Chúng Ta Lại Cần Ăn Protein Từ Các Nguồn Thực Phẩm Khác Nhau

b. Hãy chia hình chữ nhật bên trên thành 2 hình: một hình vuông có cạnh bằng chiều rộng hình chữ nhật thuở đầu và một hình chữ nhật. Tính tổng chu vi của hình vuông và hình chữ nhật mới đó.

Bài 15: Một hình chữ nhật gồm chu vi 70 cm, được chia thành hai phần vày một đoạn thẳng song song cùng với chiều rộng thế nào cho phần trước tiên là một hình vuông, phần máy hai là hình chữ nhật bao gồm chiều lâu năm gấp 3 lần chiều rộng. Tìm diện tích hình chữ nhật ban đầu?