Lý thuyết về hình tròn tròn là phần loài kiến thức đặc biệt trong công tác toán học tập THCS. Vậy hình tròn tròn là gì? cách làm tính diện tích s hình trụ tròn như nào?… trong nội dung nội dung bài viết dưới đây, hãy thuộc plovdent.com tìm hiểu chi tiết nhé!. 


Hình trụ tròn là gì? biện pháp tính diện tích s hình trụ tròn

Định nghĩa: hình tròn tròn là hình trụ tất cả 2 lòng là hình tròn trụ bằng nhau và tuy vậy song với nhau. 


*

Trong đó:

r là bán kính đường tròn đáy h là độ cao hình trụ tròn(pi = 3,14)

Công thức tính diện tích hình trụ tròn

Muốn tính diện tích toàn phần của hình tròn tròn, ta phải tính diện tích s 2 mặt đáy rồi cùng với diện tích xung quanh của nó.

Bạn đang xem: Diện tích hình trụ tròn

=> Diện tích hình trụ tròn ((S_tp)) = Diện tích xung quanh ((S_xq)) + diện tích 2 đáy ((S_d))

Diện tích đáy của hình trụ tròn 

Diện tích đáy là diện tích của cả 2 đáy trên với đáy dưới.

Công thức: (S_d = pi. R^2)

Diện tích bao quanh hình trụ tròn xoay

Diện tích xung quanh là phần diện tích bao bọc hình trụ tròn, không bao hàm diện tích của cả hai đáy.

Công thức: (S_xq = 2pi rh)

Diện tích toàn phần của hình tròn trụ tròn 

(S_tp = S_xq + S_d = 2pi rh + 2pi r^2)

Phương trình Descartes của hình tròn trụ tròn

*

Công thức tính thể tích hình tròn trụ tròn

Dưới đây là cách tính thể tích hình trụ tròn:

Thể tích hình tròn tròn được tính bằng diện tích của đáy nhân với chiều cao. Nếu như như một hình trụ tròn có bán kính là r cùng với chiều cao là h thì thể tích hình trụ tròn như sau:

*

Ví dụ phương pháp tính thể tích hình trụ tròn

Cho một lăng trụ ngẫu nhiên có bán kính dưới mặt đáy r = 4 cm, trong những khi đó, độ cao nối trường đoản cú đỉnh của hình tròn trụ xuống đáy hình trụ có độ lâu năm h = 8 cm. Hỏi thể tích của hình trụ này bởi bao nhiêu?

Theo đó, ta vận dụng vào công thức tính thể tích hình trụ cùng có: buôn bán kính dưới đáy hình trụ r = 4cm và độ cao hình trụ h = 8cm. Suy ra, ta có công thức tính thể tích hình trụ như sau:

V = π x r2 x h = π x 42 x 8 = ~ 402 cm3

Bài tập tính diện tích hình trụ tròn 

Ví dụ 1: Có khối trụ với tiết diện qua trục là hình vuông vắn cạnh 2a. Hãy tính diện tích s xung quanh, diện tích s toàn phần với thể tích của khối trụ này.

Cách giải:

*

Từ dữ liệu bài toán, ta có thiết diện là hình vuông ABCD cạnh 2a

Đường cao của hình tròn trụ là AB = 2a, và bán kính đáy OB = a.

Diện tích bao bọc của khối trụ là: Sxq = 2πrh=2π.a.2a=4πa2

Diện tích toàn phần của khối trụ là Stp = 2πrh+2πr2=4πa2+2πa2=6πa2

Thể tích của khối trụ đã cho là: V=πr2 h=π.a2.2a=2πa3

Ví dụ 2: Một khối trụ có bán kính đáy R = a . Cùng với dữ khiếu nại là thiết diện song song với trục và giải pháp trục khối trụ một khoảng chừng bằng a/2 là hình chữ nhật có diện tích bằng a2 √3 . Hãy tính thể tích khối trụ đó.

Cách giải

*

∆BOC cân nặng tại O tất cả OH là mặt đường cao, nên:

⇒ H là trung điểm của BC

*

Ta có ABCD là hình chữ nhật nên:

SABCD = AB.BC=AB.a√3=a2 √3⇒ AB=a

Thể tích của khối trụ đã đến là:

V=πr2 h=π.a2.a= πa3

Ví dụ 3: Tính diện tích toàn phần hình tròn trụ có độ cao là 8cm và ăn diện tích xung quanh bởi 352 (cm^2).

Xem thêm: Cách Tìm Ước Chung Lớn Nhất (Ưcln), Bội Chung Lớn Nhất Và Bội Chung Nhỏ Nhất

Cách giải

Ta gồm h = 8 và (S_xq = 352)

(Rightarrow r = fracS_xq2pi h = frac3522.3,14.8 approx 7)

(Rightarrow S_tp = 352 + 2.3,14.7^2 = 659,72)

Trên đây là bài viết về chủ đề diện tích s hình trụ tròn và công thức tính diện tích hình trụ tròn trong lịch trình toán học tập lớp 5. Nếu bao gồm góp ý, băn khoăn hay thắc mắc gì những bạn để lại bình luận dưới nhé! Cảm ơn những bạn. Chúc bạn luôn học xuất sắc nhé!.

Tu khoa lien quan:

thể tích hình trụ tròn đặctính thể tích hình tròn tròn rỗngthể tích hình trụ trong không giancách tính thể tích hình tròn trụ tròn nằm ngang