CH3COONa + NaOH → CH4 + Na2CO3 được thpt Sóc Trăng soạn hướng dẫn các bạn viết và cân đối phương trình hóa học, đây cũng là phương trình hóa học pha chế khí metan, tự CH3COONa tạo ra CH4. Mời chúng ta tham khảo.

Bạn đang xem: Điều chế ch4 từ ch3coona

PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC


2. Cách tiến hành phản ứng

Metan được điều chế bằng phương pháp đun lạnh natri axetat khan với hỗn hợp vôi tôi xút.

3. Bài bác tập Metan

Câu 1: phản nghịch ứng hóa học đặc thù của metan là:

A. Phản nghịch ứng thế.

B. Bội phản ứng cộng.

C. Làm phản ứng thoái hóa – khử.

D. Phản nghịch ứng phân hủy.


Câu 2: Các tính chất vật lí cơ phiên bản của metan là:

A. Chất lỏng, không màu, tan các tron nước

B. Hóa học khí, ko màu, ko mùi, nhẹ nhàng hơn không khí, tan không nhiều trong nước

C. Chất khí ko màu, tan nhiều trong nước

D. Chất khí không màu, không mùi, nặng rộng không khí, tan không nhiều trong nước


Câu 3: Trong chống thí nghiệm có thể thu khí CH4 bởi cách:

A. Đẩy không khí (ngửa bình)

B. Đẩy axit

C. Đẩy nước (úp bình)

D. Đẩy bazo


Câu 4: Để chứng tỏ sản phẩm của phản bội ứng cháy thân metan cùng oxi có tạo thành khí cacbonic hay không ta cho vào ống nghiệm hóa chất nào say đây?

A. Nước cất

B. Nước vôi trong

C. Nước muối

D. Thuốc tím


Câu 5: Điều kiện nhằm phản ứng thân Metan và Clo xẩy ra là:

A. Có bột sắt làm cho xúc tác

B. Tất cả axit làm cho xúc tác

C. Có nhiệt độ

D. Tất cả ánh sáng


Câu 6: Dẫn khí metan với khí clo vào ống nghiệm, đặt không tính ánh sáng. Sau đó, gửi mảnh giấy quỳ tím độ ẩm vào ống nghiệm. Hiện tượng lạ quan gần kề được là:

A. Quỳ tím chuyển thành màu xanh

B. Quỳ tím bị mất màu

C. Quỳ tím đưa thành màu đỏ

D. Quỳ tím không đổi màu


Câu 7: Đốt cháy trọn vẹn 3,4 gam hỗ phù hợp CH4 cùng H2 thì chiếm được 11,2 lít tương đối H2O (đktc). Thành phần phần trăm theo cân nặng của từng khí trong láo lếu hợp thuở đầu là:

A. 90% CH4 và 10% H2

B. 60% CH4 và 40% H2

C. 94,12% CH4 và 5,88% H2

D. 91,12% CH4 cùng 8,88% H2


Đáp án C

nH2O = 11,2/22,4 = 0,5 mol

CH4 + 2O2

*
CO2 + 2H2O

x————————>2x

2H2 + O2

*
2H2O

y—————–>y

Ta có:

16x + 2y = 3,42

x + y = 0,5

x = 0,2 mol

y = 0,1 mol

=> %CH4 = (0,2.16)/3,4.100%= 94,12 %

=>%H2 = 100 % – 94,12% = 5,88%


Câu 8: Trộn V1 lít khí CH4 với V2 lít khí C3H8 thu được hỗn hợp khí X có cân nặng riêng bằng trọng lượng riêng của oxi. (các khí đo sinh hoạt đktc) Thành phần xác suất theo khối lượng của X là:

A 75%

B. 80%

C. 85%

D. 90%


Câu 9. Các đặc thù vật lí cơ phiên bản của metan là:

A. Chất lỏng, ko màu, tan các tron nước

B. Chất khí, ko màu, ko mùi, khối lượng nhẹ hơn không khí, tan ít trong nước

C. Chất khí không màu, tan những trong nước

D. Chất khí ko màu, ko mùi, nặng rộng không khí, tan ít trong nước


Câu 10. chọn phát biểu đúng? chọn phát biểu đúng?

A. Chất bự là trieste của glixerol với axit.

B. Chất to là triete của glixerol cùng với axit vô cơ.

C. Chất lớn là trieste của glixe rol với axit béo

D. Chất phệ là trieste của ancol cùng với a xit béo.


Câu 11. Cho hỗn hợp axit axetic mật độ a% chức năng vừa đầy đủ với dung dịch NaOH mật độ 20%, thu được hỗn hợp muối bao gồm nồng độ 20,5%. Hãy tính a.

A. 15%

B. 20%

C. 25%

D. 30%


Đáp án D

Bài toán dạng này ta vẫn quy ban đầu số mol của NaOH là 1 trong những (mol)

Phương trình hóa học: CH3COOH + NaOH → CH3COONa + H2O

Theo phương trình phản bội ứng: nCH3COOH = nCH3COONa = nNaOH = 1(mol)

=>mdd NaOH = (1×40)/20%.100% = 200 gam

mddCH3COOH = (1× 60)/a%.100% = 6000/a gam

mddsau = (1×82)/20,5%.100% = 400 (g)

Mà mddsau = mddCH3COOH + mddNaOH

=> 400 = 6000/a + 200

⇒ 200 = 6000/a ⇒ a = 30%


Câu 12. Cho những chất sau: ZnO, Na2SO4, NaOH, K2CO3, Ag, Fe. Số chất bao gồm thể công dụng với dung dịch axit axetic là

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.


Đáp án D

Các chất tất cả thể tính năng với axit axetic là: ZnO, NaOH, K2CO3, Fe.

2CH3COOH + ZnO → (CH3COO)2Zn + 2H2O

CH3COOH + NaOH → CH3COONa + H2O

2CH3COOH + K2CO3 → 2CH3COOK + CO2 + H2O

2CH3COOH + fe → (CH3COO)2Fe + H2


…………………………………..

Trên đây thpt Sóc Trăng đã giới thiệu tới các bạn CH3COONa + NaOH → CH4 + Na2CO3. Để có thể nâng cao kết quả trong học tập tập, thpt Sóc Trăng xin giới thiệu tới chúng ta học sinh tài liệu Giải bài tập Toán 11, chuyên đề hóa học 11, Giải bài tập Hoá học tập 11. Tài liệu tiếp thu kiến thức lớp 11 mà trung học phổ thông Sóc Trăng tổng hợp và đăng tải.


Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm đào tạo và huấn luyện và học tập môn học THPT, thpt Sóc Trăng mời các bạn truy cập nhóm riêng giành cho lớp 11 sau: đội Tài liệu tiếp thu kiến thức lớp 11 để sở hữu thể cập nhật được phần đa tài liệu bắt đầu nhất.

Xem thêm: Giải Bài Tập Tiếng Anh 10 Mới Hay Nhất, Giải Bài Tập Sgk Tiếng Anh 10 Mới Hay Nhất


*
*

*

So sánh nhân vật người vợ nhặt cùng người bọn bà mặt hàng chài


*

Tổng hợp tổng thể công thức Sinh học tập 12


*

Sơ đồ bốn duy môn lịch sử dân tộc ôn thi trung học phổ thông Quốc gia


Trả lời Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường phải được lưu lại *

Bình luận *

Tên *

Email *

Trang website

lưu lại tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt y này mang lại lần comment kế tiếp của tôi.