Điều hòa hoạt động gen sinh sống sinh vật nhân sơCơ chế điều hòa biểu lộ của gene ở sinh thứ nhân sơ đã làm được F.Jacôp và J.Mono phát hiện lần trước tiên ở vi khuẩn E.coli năm 1961. Hai người sáng tác này chuyển ra quy mô opêrôn Lac, trong đó đề cập thành phần và vai trò của những gen cân bằng (regulator : R), gen vận hành (operator: O), vùng khởi rượu cồn (promoter: P) cùng nhóm gen kết cấu (structural genes). đội gen cấu trúc ở phía trên khi được phiên mã tạo thành policistronic (đa cistron - đa gen),...
Bạn đang xem: Điều hòa hoạt đông gen của sinh vật nhân sơ

*

Điều hòa vận động gen sống sinh vật dụng nhân sơCơ chế điều hòa thể hiện của gen ở sinh thiết bị nhân sơ đã được F.Jacôp vàJ.Mono phát hiện lần đầu tiên ở vi khuẩn E.coli năm 1961. Hai người sáng tác nàyđưa ra mô hình opêrôn Lac, trong các số ấy đề cập thành phần cùng vai trò của các genđiều hòa (regulator : R), gen quản lý (operator: O), vùng khởi động(promoter: P) và nhóm gen cấu tạo (structural genes). đội gen cấu tạo ởđây khi được phiên mã tạo thành policistronic (đa cistron - nhiều gen), tất cả 3 gen Z,Y, A trong những số ấy gen Z mã hóa enzim β galactosidaza tất cả vai trò thủy phânđường lactozơ thành galactozơ với glucozơ, đồng thời còn tồn tại vai trò chuyểnhóa lactozơ thành allolactozơ là phân tử bất hoạt prôtêin ức chế.1. Điều hòa âm tính (negetive control)Đối với operon Lac thì tín hiệu điều hòa ở đó là đường lactozơ. Lúc khôngcó lactozơ, ren Z không được biểu hiện, còn lúc trong môi trường tế bào cólactozơ thì gene Z bắt đầu biểu hiện, tức thị được phiên mã nhằm tổng vừa lòng enzimcần cho việc phân hủy lactozơ. Sự điều hòa biểu lộ của gen ra mắt hoàn toànở mức độ phiên mã.Cơ chế điều hòa phụ thuộc tương tác của prôtêin cân bằng với gene O (vậnhành). Prôtêin ổn định được điện thoại tư vấn là yếu tố giam cầm hay ức chế (repressor)được gen điều hòa (R) tổng hợp. Mối liên hệ giữa chất ức chế cùng gen Ođược diễn đạt ở hai trường hợp:- lúc môi trườn không có lactozơ, chất ức chế tích hợp O, bức tường ngăn sự phiênmã của tập thể nhóm gen cấu trúc, vày enzim phiên mã không hoạt động được.- lúc trong môi trường có lactozơ, được điện thoại tư vấn là nhân tố cảm ứng của operonLac, tác nhân này đã gắn vào chất ức chế làm biến hóa cấu hình không giancủa chất ức chế, cho nên nó không đã tích hợp gen O được. Nhờ đó enzim phiênmã mARN polimeraza mới triển khai được quy trình phiên mã ở team gencấu trúc nhằm tổng hợp enzim đưa hóa lactozơ.Sự điều hòa thể hiện của gen tại đây để tiết kiệm ngân sách và chi phí tối đa zi năng lượng. Thôngthường tế bào sẽ thực hiện nguồn đường đơn, nên ít tích điện để "tiêu hóa"trước như glucozơ, chỉ khi không tồn tại glucozơ, tế bào mới chuyển sang trọng "tiêuhóa" lactozơ.Như vây, trong sự điều hòa âm tính sự phiên mã bị ức chế khi hóa học ức chếgắn vào ren O và lại diễn ra thông thường khi chất chạm màn hình làm bất hoạt chấtức chế.2. Điều hòa dương tính (positive)Sự cân bằng của operon lac còn phụ thuộc vào vào nồng độ của glucozơ trongmôi ngôi trường nội bào. Nồng độ này có liên quan tiền với hàm vị AMP vòng(cyclic AMP - cAMP), là chất khởi đầu từ ATP. Khi nguồn glucozơ cạn, tếbào bội nghịch ứng lại bằng phương pháp tạo ra cAMP. Khi hàm lượng cAMP tăng caođược xem như là tín hiệu của sự hết sạch glucozơ.

Xem thêm: Trường Thpt Nguyễn Khuyến Nam Định, Trường Thpt Nguyễn Khuyến

Trong đk này ra mắt sựkết vừa lòng giữa cAMP với prôtêin thể dìm dị hóa (catabolite - CRP) sản xuất thànhphức hợp CRP - cAMP. Tinh vi này sẽ đã nhập vào vị trí trước promoter, nhờđó ARN polimeraza được kích động để bám vào promoter và triển khai quátrình phiên mã.- các thành phần thâm nhập điều hòa:- Khi môi trường thiên nhiên chỉ bao gồm Glucozơ không có lactozơ:- Khi môi trường xung quanh có cả Glucozơ và lactozơ:Như vậy, trong ổn định dương tính sự phiên mã được diễn ra khi phức hợpCRP - cAMP đã tích hợp vị trí trước promoter.