Điều kiện cần là một trong những yếu tố để đạt được mục đích nào đó. Điều kiện đủ thì hội tụ nhiều yếu tố, chỉ cần có nó thì có được tất cả.

Bạn đang xem: Điều kiện cần và đủ


Điều kiện cần và điều kiện đủ luôn là những mệnh đề thường gặp trong nhiều lĩnh vực, ngành nghề. Vậy Điều kiện cần và đủ là gì? Điều kiện cần và đủ trong một số lĩnh vực cụ thể sẽ như thế nào? Trong bài viết lần này, chúng tôi sẽ cung cấp tới quý bạn đọc một số nội dung liên quan tới vấn đề nêu trên.

Khái niệm điều kiện là gì?

Điều kiện là sự kiện có thể xảy ra và không chắc chắn phải xảy ra.

Về khía cạnh hợp đồng xác định một sự kiện và khi sự kiện đó xảy ra thì hợp đồng phát sinh hiệu lực – được coi là hợp đồng có điều kiện phát sinh.

Ví dụ: K thỏa thuận với Z rằng K sẽ mua con ngựa với giá 100.000.000 đồng của Z nếu con ngựa đó thắng trong cuộc đua ngày hôm sau. Ở đây, hợp đồng mua bán ngựa đã giao kết nhưng chưa phát sinh hiệu lực. Sự kiện được xem là “điều kiện” để hợp đồng phát sinh hiệu lực là “con ngựa sẽ thắng trong cuộc đua ngày mai”. Theo đó “thắng trong cuộc đua ngựa ngày mai” được xem là điều kiện phát sinh của hợp đồng mua bán ngựa. Các bên phải thực hiện hợp đồng như đã thỏa thuận.

Pháp luật La Mã được xem là điều kiện phát sinh gắn liền với thời điểm phát sinh hiệu lực của hợp đồng. Hiệu lực phát sinh từ hợp đồng có điều kiện phụ thuộc vào tình huống (sự kiện, điều kiện) đã thỏa thuận.

Trong khoa học pháp lý cũng có quan điểm tương tự “những sự kiện mà các bên tham gia giao dịch dân sự thỏa thuận làm điều kiện để xác lập giao dịch hoặc hủy bỏ giao dịch được hiểu là những hiện tượng, sự vật, sự viẹc phát sinh trong đời sống xã hội thì khi sự kiện đó xảy ra là điều kiện để xác lập hoặc chấm dứt giao dịch dân sự”.

Ví dụ: Một người có con gái Là K, 18 tuổi, chuẩn bị vào học Đại học. Ông ký hợp đồng với cửa hàng bán xe máy mua chiếc xe hiệu Yamaha với điều kiện khi con ông thi lấy được giấy phép lái xe thì ông sẽ mua cho con mình chiếc xe đó. Như vậy hợp đồng mua chiếc xe chỉ có hiệu lực khi con gái là K được cấp giấy phép lái xe.

Khái niệm điều kiện cần và đủ

Điều kiện cần là một trong những yếu tố để đạt được mục đích nào đó.

Điều kiện đủ thì hội tụ nhiều yếu tố, chỉ cần có nó thì có được tất cả.

Hãy nghĩ tới hai khái niệm “động vật có vú” và “mèo”. Khái niệm “động vật có vú” mang ý nghĩa tổng quát hơn khái niệm “mèo” khi “động vật có vú” có thể bao gồm mèo, chó, dê, cừu, hổ, báo… còn “mèo” thì chỉ là mèo.

Vì vậy, động vật có vú là điều kiện cần để trở thành mèo. Bởi nếu chỉ có duy nhất động vật có vú chúng ta sẽ dễ nhầm lẫn con vật chúng ta đang cần phân tích sang những loại khác như: Dê, cừu, hổ, báo… Bên cạnh đó, một con vật muốn được nhìn nhận là mèo thì nó phải sở hữu nhiều đặc tính của loài mèo như: Thuộc họ mèo, chân có móng vuốt, kêu meo meo…

Tuy nhiên, mèo lại là điều kiện đủ để trở thành động vật có vú. Bởi khi một con vật được cho là mèo thì nó nghiễm nhiên là động vật có vú mà không cần xét thêm bất cứ điều kiện nào khác.

Như vậy, với bất kỳ mèo nào ta cũng đề có động vật có vú nhưng không phải với bất kỳ “động vật có vú nào” ta cũng có mèo.

*

Điều kiện cần và đủ áp dụng vào vấn đề tâm trí và thể xác

Nếu như chúng ta nói tâm trí là điều kiện cần của thể xác thì với bất kỳ thể xác nào ta cũng có tâm trí nhưng không phải bất cứ tâm trí nào ta cũng có thể xác.

Nếu chúng ta nói tâm trí là điều kiện cần và đủ của thể xác thì với mỗi một tâm trí ta có một thể xác và mỗi một thể xác ta cũng có một tâm trí tương tự.

Nếu chúng ta nói tâm trí là điều kiện đủ của thể xác thì với bất kỳ tâm trí nào ta cũng có thể xác, tuy nhiên không phải bất cứ thể xác nào cũng có tâm trí.

Cần chú ý điều này vì chúng ta sẽ áp dụng điều này để phản biện lập luận cogito nổi tiếng của Descartes.

Điều kiện cần và đủ áp dụng trong toán học

Xét mệnh đề: “Hai tam giác bằng nhau thì diện tích của chúng bằng nhau”

Phát biểu điều kiện cần, điều kiện đủ, điều kiện cần và đủ:

– Điều kiện cần: Hai tam giác có diện tích bằng nhau là điều kiện cần để hai tam giác bằng nhau.

– Điều kiện đủ: Hai tam giác bằng nhau là điều kiện đủ để hai tam giác đó có diện tích bằng nhau.

Điều kiện cần và đủ là gì? Là không có.

Vì A đến B: đúng nhưng B đến A sai, vì “hai tam giác có diện tích bằng nhau nhưng chưa chắc đã bằng nhau”.

Nói “con chó có bốn chân” là đúng (trong toán học gọi câu nói đó là Mệnh đề thuận). Như vậy, con chó dứt khoát phải có bốn chân, con nào có hai chân, 3 chân, 5, 10, 15 chân (tóm lại số chân không phải là số 4) thì chắc chắn không phải là con chó.

Do đó, điều kiện cần để một con vật được là con chó thì phải có bốn chân.

Tuy nhiên, bây giờ có một con có bốn chân rồi thì đó có phải là con chó không (mệnh đề nghịch được phát biểu là: Con có bốn chân là con chó). Câu trả lời là chưa chắc vì mới chỉ có bốn chân thôi chưa đủ. Muốn là con chó phải thỏa mãn thêm điều kiện: Có đuôi, biết cắn người, ăn được… mới là cho. Đó chính là các điều kiện đủ.

Hơn nữa, khi nào người ta nói “điều kiện cần và đủ” tức là cả mệnh đề thuận và mệnh đề nghịch đều đúng. Ví dụ: Điều kiện cần và đủ để một số chia hết cho ba là tổng các chữ số phải chia hết cho ba. Như thế. Nếu số x chia hết cho ba thì tổng các chữ số của nó sẽ chia hết cho ba, đồng thời ngược lại, nếu tổng các chữ số của số Y chia hết cho ba thì chắc chắn số Y sẽ chia hết cho ba.

Xem thêm: Đề Cương Ôn Tập Giữa Học Kì 2 Lớp 5, Bộ Đề Thi Giữa Học Kì 2 Lớp 5 Năm 2021

Như vậy, điều kiện cần và đủ là gì? Đã được chúng tôi phân tích rõ ràng trong bài viết phía trên. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đưa ra một số những ví dụ trong một số các lĩnh vực.