Điều kiện tất cả giao bôi sóng là: nhì sóng là hai sóng kết hợp tức là hai sóng thuộc tần số và bao gồm độ lệch pha không thay đổi theo thời gian (hoặc hai sóng cùng pha).
Bạn đang xem: Điều kiện giao thoa sóng

*
*
*
*
*
*
*
*

Trong hiện tượng kỳ lạ giao quẹt sóng trên mặt nước, khoảng cách giữa hai cực to liên tiếp nằm trê tuyến phố nối hai trọng tâm sóng bởi bao nhiêu?


Trong hiện tượng lạ giao thoa sóng cùng bề mặt nước, khoảng cách giữa một cực to và một cực tiểu ngay sát nằm trên đường nối hai trọng tâm sóng bởi bao nhiêu?


Trong nghiên cứu giao quẹt sóng trên mặt nước, vận tốc truyền sóng là $0,5 m/s$, cần rung có tần số $40 Hz$. Khoảng cách giữa nhì điểm cực to giao sứt cạnh nhau bên trên đoạn thẳng $S_1S_2$.


Trong phân tích giao sứt sóng trên mặt nước, tốc độ truyền sóng là $6 m/s$, $A$ là vấn đề dao cồn với biên độ cực đại và $B$ là điểm dao đụng với biên độ cực tiểu ngay sát $A$ nhất, biết $AB = 2cm$. đề xuất rung tất cả tần số bởi bao nhiêu?


Tại hai điểm A cùng B cùng bề mặt nước nằm ngang có hai mối cung cấp sóng cơ kết hợp, giao động theo phương thẳng đứng. Bao gồm sự giao trét của nhị sóng này trên mặt nước. Trên trung điểm của đoạn AB, thành phần nước xấp xỉ với biên độ cực đại. Hai nguồn sóng đó dao động


Trong giao thoa sóng cùng bề mặt nước, nếu quan tiếp giáp hệ vân giao sứt trên xà nhà thì những hypebol sáng sủa là ảnh của các vân giao thoa


Trên mặt chất lỏng có hai nguồn sóng xê dịch với cùng biên độ thuộc tần số và cùng pha. Ta quan sát được hệ những vân đối xứng. Hiện giờ nếu biên độ của một mối cung cấp tăng lên gấp rất nhiều lần nhưng vẫn dao động cùng pha với nguồn còn lại thì:
Xem thêm: Các Góc Tạo Bởi Một Đường Thẳng Cắt Hai Đường Thẳng, Các Góc Tạo Bởi 1 Đường Thẳng Cắt 2 Đường Thẳng

Trên mặt hóa học lỏng gồm hai mối cung cấp sóng xấp xỉ với cùng biên độ cùng tần số và thuộc pha. Ta quan sát được hệ những vân đối xứng. Hiện thời nếu biên độ của một nguồn giảm xuống nhưng vẫn xấp xỉ cùng trộn với nguồn còn lại thì:


Trong phân tích giao sứt ở phương diện nước với hai nguồn phối kết hợp cùng pha đặt tại A B, trong tầm giữa nhì nguồn thì