Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người yêu Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Digest là gì

*
*
*

digest
*

digest /"daidʤest / danh từ sách tóm tắt (chủ yếu hèn là luật) tập san văn học, tập san thời sự ngoại rượu cồn từ phân loại, sắp đặt có hệ thống; nắm tắt có hệ thống xem xét kỹ càng, bố trí trong óc tiêu hoá, làm cho tiêu hoá (thức ăn) (nghĩa bóng) hiểu thấu, lĩnh hội, tiêu hoá (những điều đang học...) đồng hoá (một vùng đất đai đoạt được được) nhịn, chịu đựng, nuốt (nhục...)to digest an insult: nuốt nhục, chịu nhục ninh, sắc đẹp (một chất trong rượu...) nội đụng từ tiêu, tiêu hoá được
phân loạiLĩnh vực: xây dựngtập sanđồng hóaninhtiêu hóadigest of statisticssách nắm tắt thống kê

Thuật ngữ hành chính, văn phòngDigest: Bảng nắm tắt thông tin, tập san cô động


*

*

*

digest

Từ điển Collocation

digest verb

ADV. easily Some foods are digested more easily than others. | fully | partially The parent bird partially digests food in its crop.

VERB + DIGEST can/can"t He has lớn avoid fat because his body toàn thân can"t digest it. | be difficult to, be easy lớn Cheese is very difficult khổng lồ digest.

Từ điển WordNet


n.

a periodical that summarizes the news

v.

convert food into absorbable substances

I cannot digest milk products

arrange and integrate in the mind

I cannot digest all this information

become assimilated into the body

Protein digests in a few hours

systematize, as by classifying and summarizing

the government digested the entire law into a code

soften or disintegrate, as by undergoing exposure to lớn heat or moisturesoften or disintegrate by means of chemical action, heat, or moisture


Xem thêm: Subway Surfers Online - Subway Surfers On The App Store

Microsoft Computer Dictionary

n. 1. An article in a moderated newsgroup that summarizes multiple posts submitted to the moderator. See also moderator, newsgroup. 2. A message in a mailing danh sách that is sent lớn subscribers in place of the multiple individual posts that the digest contains. If the mailing danh mục is moderated, the digest may be edited. See also moderated.

English Synonym và Antonym Dictionary

digests|digested|digestingsyn.: absorb catch on comprehend grasp understand