*
*
*
*
*
*
*
*Bạn đang xem: Định luật bôi-lơ-ma-ri-ốt chỉ đúng

Phát biểu nào tiếp sau đây là không đúng khi nói về quá trình đẳng nhiệt của một lượng khí xác định?


*

Một lượng khí xác minh ở áp suất (3 matm) hoàn toàn có thể tích là (10) lít. Thể tích của khối khí khi nén đẳng nhiệt cho áp suất (6 matm)?


Khối lượng riêng của oxi ở điều kiện tiêu chuẩn là (1,43kg/m^3). Trọng lượng oxi ngơi nghỉ trong bình kín đáo thể tích (6) lít, áp suất (150atm) ánh sáng (0^0C) là:


Thể tich và áp suất của một lượng khí xác định có quý giá là bao nhiêu? Biết nếu áp suất tăng thêm (5.10^5Pa) thì thể tích khí thay đổi (5l), ví như áp suất tạo thêm (2.10^5Pa) thì thể tích của khối khí biến hóa (3l). Biết quá trình biến đổi trạng thái có nhiệt độ không đổi


Dùng một bơm tay nhằm bơm bầu không khí vào quả bóng thể tích 2 lít gồm áp suất bên trong là 1atm. Áp suất phía bên trong quả bóng là bao nhiêu sau 60 lần bơm, biết mỗi lần bơm được 50cm3 bầu không khí vào trái bóng. Coi quy trình bơm nhiệt độ là ko đổi
Xem thêm: Công Thức, Tính Chất Của Oxit Axit, Tính Chất Hóa Học Của Oxit Axit

Một khối khí lúc để ở đk nhiệt độ không thay đổi thì bao gồm sự biến thiên của thể tích theo áp suất như hình vẽ. Lúc áp suất có mức giá trị 1 kN/m2 thì thể tích của khối khí bằng:

*


 Dưới áp suất (10^5Pa) một lượng khí có thể tích là 10 lít. Nếu nhiệt độ được duy trì không đổi và áp suất tăng lên (1,25.10^5Pa) thì thể tích là