*

Cọ xát một thước nhựa vào vải vóc len, ta thấy thước nhựa có thể hút được những vật dịu như giấy

- nhiễm điện bởi tiếp xúc


 
*

Cho thanh kim loại không truyền nhiễm điện chạm vào quả cầu đã nhiễm điện thì thanh kim loại nhiễm điện cùng dấu với năng lượng điện của quả ước - Đưa thanh kim loại ra xa quả ước thì thanh kim loại vẫn truyền nhiễm điện.

Bạn đang xem: Định luật cu lông lớp 11

- nhiễm điện vày hưởng ứng


 
*

Đưa thanh kim loại không lây lan điện cho gần quả ước đã lan truyền điện tuy nhiên không chạm vào trái cầu, thì nhì đầu thanh kim loại được lây nhiễm điện. Đầu ngay sát quả ước hơn nhiễm năng lượng điện trái vết với năng lượng điện quả cầu, đầu xa rộng nhiễm điện thuộc dấu.

Đưa thanh kim loại ra xa quả cầu thì thanh kim loại trở về trạng thái không nhiễm điện như thời điểm đầu

2. Điện tích. Điện tích điểm

- thiết bị bị nhiễm điện còn gọi là vật mang điện, vật dụng tích điện hay vật cất điện tích.

- Điện tích điểm là một trong những vật tích điện có size rất nhỏ tuổi so với khoảng cách tới điểm nhưng mà ta xét. Điện tích lũy là năng lượng điện tích được đánh giá như tập trung tại một điểm.

3. Liên can điện. Hai các loại điện tích

- các điện tích hoặc đẩy nhau, hoặc hút nhau (Hình 1.1). Sự đẩy nhau tốt hút nhau giữa những điện tích kia là liên tưởng điện.

*

- bao gồm hai loại điện tích là năng lượng điện dương (+) với điện tích âm (-).

+ các điện tích cùng nhiều loại (cùng dấu) thì đẩy nhau.

+ các điện tích khác một số loại (khác dấu) thì hút nhau.

- nhì lực tác dụng vào hai năng lượng điện là nhì lực trực đối, thuộc phương, ngược chiều, độ lớn cân nhau và để vào hai điện tích.

II. Định phép tắc Cu-lông. Hằng số điện môi.

1. Định phương pháp Cu-lông.


Năm 1785, Cu-lông, nhà bác học bạn Pháp, lần trước tiên lập được định hình thức về sự phụ thuộc của lực can hệ giữa các điện tích điểm (gọi tắt là lực điện hay lực Cu-lông) vào khoảng cách giữa chúng.

- Nội dung: Lực hút xuất xắc đẩy giữa hai điện tích điểm bao gồm phương trùng với con đường thẳng nối hai năng lượng điện điểm đó, gồm độ khủng tỉ lệ thuận với độ lớn của hai điện tích và tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa chúng.


Biểu thức:


(F = kfrac q_1q_2 ightr^2)

Lực ảnh hưởng có:

+ Phương: là mặt đường thẳng nối thân 2 điện tích điểm

+ Chiều:

 

*


+ Độ lớn:

 Tỉ lệ thuận cùng với tích độ bự q1, q2

 Tỉ lệ nghịch cùng với bình phương khoảng chừng cách

 (F_12 = F_21 = F = kfrac q_1q_2 ightr^2)

vào đó:

(q_1, m q_2) được điện thoại tư vấn là điện tích điểm (đơn vị : C (Culông)r là khoảng cách của 2 điện tích điểmk là hằng số Cu-lông: (k = 9.10^9left( N.m^2/c^2 ight))

2. Hằng số điện môi.

- Điện môi là một môi trường xung quanh cách điện.

- lúc đặt các điện tích lũy trong một năng lượng điện môi (chẳng hạn vào một hóa học dầu cách điện) đồng tính chiếm phần đầy không khí xung quanh các điện tích, thì lực liên can sẽ yếu đi ε lần đối với khi đặt nó trong chân không. ε được hotline là hằng số năng lượng điện môi của môi trường thiên nhiên (ε ≥ 1). Đối cùng với chân không thì ε = 1 còn đối với các môi trường xung quanh khác ε >1.

Xem thêm: Gieo Đồng Thời 3 Con Xúc Xắc. Tính Xác Suất Để Tổng Số Chấm Xuất Hiện Trên Ba Con Là 10

- Hằng số điện môi là một đặc trưng đặc biệt cho đặc thù điện của một chất phương pháp điện. Nó cho thấy khi để điện tích trong hóa học đó thì lực can dự giữa những điện tích sẽ nhỏ tuổi đi từng nào lần đối với khi đặt nó trong chân không.

 (F = kfracleftvarepsilon r^2)

3. Nguyên lý chồng chất lực điện 

Giả sử có n năng lượng điện điểm q1, q2,…, qn tác dụng lên điện tích điểm q những lực liên hệ tĩnh điện (overrightarrow F_1 ,overrightarrow F_2 ,...,overrightarrow F_n ) thì lực điện tổng hòa hợp do những điện tích trữ trên tính năng lên năng lượng điện q tuân theo nguyên lý ông xã chất lực điện. 

(overrightarrow F = overrightarrow F_1 + overrightarrow F_2 + ... + overrightarrow F_n )