*

+ (Delta ABC) bao gồm (D) là trung điểm của (AB) , (E) là trung điểm của (AC) bắt buộc (DE) là con đường trung bình của tam giác (ABC) ( Rightarrow DE m//BC;,DE = dfrac12BC.)

+ giả dụ (left{ eginarraylDA = DB\DE m//BCendarray ight. Rightarrow EC = EA) .

Bạn đang xem: Định lý đường trung bình

Đường vừa phải của hình thang

Ví dụ:

*

+ Hình thang (ABCD) (hình vẽ) bao gồm (E) là trung điểm (AD) , (F) là trung điểm của (BC) buộc phải (EF) là con đường trung bình của hình thang ( Rightarrow left{ eginarraylEF m//DC\EF = dfracAB + DC2endarray ight.)

2. Những dạng toán thường gặp

Dạng 1: chứng minh các hệ thức về cạnh và góc. Tính các cạnh và góc.

Phương pháp:

Sử dụng tính chất đường vừa đủ của tam giác với hình thang.


+ Đường vừa đủ của tam giác thì tuy nhiên song cùng với cạnh thứ ba và bởi nửa cạnh ấy.

+ Đường mức độ vừa phải của hình thang thì tuy nhiên song cùng với hai đáy và bởi nửa tổng nhị đáy.

+ Đường thẳng trải qua trung điểm một cạnh của tam giác và tuy vậy song với cạnh đồ vật hai thì trải qua trung điểm cạnh lắp thêm ba.

+ Đường thẳng trải qua trung điểm một kề bên của hình thang và song song cùng với hai đáy thì đi qua trung điểm ở bên cạnh thứ hai.

Dạng 2: chứng tỏ một cạnh là mặt đường trung bình của tam giác, hình thang.

Phương pháp:

Sử dụng quan niệm đường mức độ vừa phải của tam giác với hình thang.

+ Đường vừa phải của tam giác là đoạn thẳng nối trung điểm nhị cạnh của tam giác.

Xem thêm: Đề Cương Ôn Tập Sinh Học Lớp 6 Học Kì 2 Môn Sinh Học Lớp 6 Năm 2020

+ Đường vừa phải của hình thang là đoạn thẳng nối trung điểm hai kề bên của hình thang.


Mục lục - Toán 8
CHƯƠNG 1: PHÉP NHÂN VÀ PHÉP chia CÁC ĐA THỨC
bài xích 1: Phép nhân 1-1 thức với nhiều thức, đa thức với nhiều thức
bài bác 2: phần lớn hằng đẳng thức kỷ niệm
bài 3: các hằng đẳng thức lưu niệm (tiếp)
bài bác 4: Phân tích nhiều thức thành nhân tử bằng phương thức đặt nhân tử chung
bài bác 5: Phân tích nhiều thức thành nhân tử bằng cách dùng hằng đẳng thức
bài bác 6: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử
bài 7: phối hợp nhiều phương thức phân tích đa thức thành nhân tử
bài bác 8: Chia đối chọi thức cho đối chọi thức
bài xích 9: phân tách đa thức một biến chuyển đã sắp xếp
bài 10: Ôn tập chương 1
CHƯƠNG 2: PHÂN THỨC ĐẠI SỐ
bài xích 1: Phân thức đại số
bài xích 2: Rút gọn phân thức đại số
bài xích 3: Qui đồng mẫu mã thức nhiều phân thức
bài bác 4: Cộng, trừ những phân thức
bài xích 5: Nhân, chia các phân thức hữu tỉ
bài 6: đổi khác các phân thức hữu tỉ
bài bác 7: Ôn tập chương 2: Phân thức đại số
CHƯƠNG 3: PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN
bài 1: mở đầu về phương trình
bài 2: Phương trình bậc nhất một ẩn và phương pháp giải
bài bác 3: Phương trình tích
bài 4: Phương trình chứa ẩn ở mẫu mã
bài 5: Giải bài toán bằng cách lập phương trình
bài bác 6: Ôn tập chương 3: Phương trình hàng đầu một ẩn
CHƯƠNG 4: BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN
bài bác 1: tương tác giữa lắp thêm tự và phép cộng
bài xích 2: contact giữa trang bị tự cùng phép nhân
bài xích 3: Bất phương trình số 1 một ẩn
bài bác 4: Phương trình cất dấu giá bán trị hoàn hảo
bài xích 5: Ôn tập chương 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn
CHƯƠNG 5: TỨ GIÁC
bài 1: Tứ giác
bài bác 2: Hình thang
bài 3: Đường mức độ vừa phải của tam giác, hình thang
bài xích 4: Đối xứng trục
bài 5: Hình bình hành
bài xích 6: Đối xứng trung ương
bài 7: Hình chữ nhật
bài 8: Hình thoi
bài 9: hình vuông
bài 10: Ôn tập chương 5: Tứ giác
CHƯƠNG 6: ĐA GIÁC. DIỆN TÍCH ĐA GIÁC
bài 1: Đa giác, đa giác hầu như
bài xích 2: diện tích s hình chữ nhật, diện tích tam giác
bài xích 3: diện tích s hình thang, diện tích s hình thoi
bài xích 4: Ôn tập chương 6: Đa giác, diện tích s đa giác
CHƯƠNG 7: TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG
bài 1: Định lí Ta-lét. Định lí đảo và hệ trái của định lí Ta-lét
bài bác 2: tính chất đường phân giác của tam giác
bài xích 3: nhì tam giác đồng dạng
bài 4: Trường vừa lòng đồng dạng đầu tiên
bài bác 5: Trường hợp đồng dạng trang bị hai
bài 6: Trường vừa lòng đồng dạng thứ tía
bài bác 7: các trường hòa hợp đồng dạng của tam giác vuông
bài xích 8: Ôn tập chương 7: TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG
CHƯƠNG 8: HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG. HÌNH CHÓP ĐỀU
bài 1: Hình hộp chữ nhật
bài 2: Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật
bài 3: Hình lăng trụ đứng
bài 4: Hình chóp đều, hình chóp cụt đều
bài 5: Ôn tập chương 8: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp hồ hết
*

*

học tập toán trực tuyến, tra cứu kiếm tư liệu toán và chia sẻ kiến thức toán học.