plovdent.com trình làng đến các em học sinh lớp 11 nội dung bài viết Sử dụng định nghĩa cung cấp số cộng, nhằm mục tiêu giúp những em học giỏi chương trình Toán 11.

Bạn đang xem: Định nghĩa cấp số cộng

*

*

*

*

Nội dung nội dung bài viết Sử dụng định nghĩa cung cấp số cộng:Nếu (n) là 1 cấp số cộng với công không nên d thì n + 1 = n + d với n thuộc N*. Lấy một ví dụ 1. đến (un) là một trong cấp số cộng gồm sáu số hạng cùng với số hạng 1 = -2, d = 3. Viết dạng triển khai của cấp cho số cộng. Dạng triển khai của cấp số cộng là: –2; 1; 4; 7; 10; 13. Ví dụ như 2. Mang lại dãy số (n) với aun = 2 – 3. Chứng tỏ rằng (n) là một trong cấp số cộng. Tìm 11 với d. Ta có 1 = -1. Xét hiệu (n + 1- 2n = 2(n + 1)- 3 – (2n – 3) = 2. Vậy (n) là cung cấp số cùng với công sai d = 2.Ví dụ 3. Trong số dãy số (n) sau, dãy số nào là cấp cho số cộng? a) Un = 3n + 2, b) n = 37 – 1, c) Un = (n + 2)2 – n2. A) Ta có: 22n + 1 – Ly = 3(m + 1) + 2 – (3x + 2) = 3. Vậy (un) là cấp cho số cộng. B) Ta có: 1 = 2, l2 = 8, 13 = 26. Vậy (un) không là cấp cho số cộng. C) Ta gồm n = (n + 2)2 – no = 4n + 4. Lúc ấy an + 1 – n = 4(m + 1) + 4 – (4n + 4) = 4. Vậy (on) là cấp cho số cộng. D) Ta có: u1 = 2, Cl2 = 1, Cl3 = 2.BÀI TẬP TỰ LUYỆN: bài bác 1. Trong các dãy số (n) sau, dãy số nào là cấp số cộng? Tính số hạng đầu với công không đúng nếu hàng số là cấp số cộng. A) Ta có: 14n + 1 – Cun. Vậy (un) là cung cấp số cộng, u1 = -1, d = -3. B) Ta có: Un + 1. Vậy (un) là cấp cho số cộng, d1 = -, d = a. Bài bác 2. Trong những dãy số (n) sau, dãy số như thế nào là cung cấp số cộng? Tính số hạng đầu với công không nên nếu dãy Số là cung cấp số cộng.Bài 2. Trong những dãy số (un) sau, dãy số nào là cung cấp số cộng? Tính số hạng đầu với công sai nếu dãy số là cung cấp số cộng. A) Un = n2 – 1, b) un = (n + 1)2, c) Un = (2n – 1)2 – n, d) Un = (2n + 1)2 – 4n2. A) Ta có: 01 = 0, 2 = 3, L3 = 8 + 23 – 12 + 12 – 11. Vậy (un) không là cấp cho số cộng. B) Ta có: 01 = 4, 12 = 9, 03 = 16 – 13 – 124. Vậy (un) không là cấp cho số cộng. C) Ta có: 01 = 0, 2 = 7, 203 = 23 + 03 – 2024. Vậy (n) không là cấp cho số cộng. D) Ta có: (2n + 1)2 – 4n} = 4n + 1 + 2n + 1 = 4. Vậy (n) là cung cấp số cộng, d1 = 5, d = 4.Bài 5. đến dãy số (un) với đun = (2n – 1). Hàng số (n) với 2 SỐ cộng hay không? Lời giải. Un = (2n – 1)2 = 4n2 – 4n + 1, Unt1 = (2n + 1)2 = 4n2 + 4n + 1. Lúc đó (n) = (n + 1 – 2n = 8m là cấp cho số cộng. Bài bác 6. Tra cứu x để bố số a, b, c theo vật dụng tự lập thành cấp số cộng.Danh mục Toán 11 Điều hướng bài xích viết

Giới thiệu


plovdent.com
là website share kiến thức tiếp thu kiến thức miễn phí những môn học: Toán, trang bị lý, Hóa học, Sinh học, giờ đồng hồ Anh, Ngữ Văn, kế hoạch sử, Địa lý, GDCD trường đoản cú lớp 1 đi học 12.
Các bài viết trên plovdent.com được công ty chúng tôi sưu khoảng từ mạng xã hội Facebook với Internet.

Xem thêm: Top 12 Bài Văn Tả Một Đồ Dùng Học Tập Mà Em Thích ❤️️ 15 Bài Hay

plovdent.com không phụ trách về các nội dung có trong bài viết.