Tốc độ mức độ vừa phải của vận động tròn là đại lượng đo bởi thương số giữa độ dài cung tròn mà vật đi được và thời gian đi hết cung tròn đó.

Bạn đang xem: Định nghĩa chuyển động tròn đều

3. Vận động tròn đều

Chuyển rượu cồn tròn những là vận động có hành trình tròn cùng có tốc độ trung bình không đổi.


*


II. Vận tốc dài và vận tốc góc

1. Tốc độ dài

*

Gọi(Delta s)là độ dài cung tròn cơ mà vật đi được trường đoản cú điểm M mang lại M' trong tầm thời gian(Delta t). Yêu mến số(v=fracDelta sDelta t)được điện thoại tư vấn là tốc độ dài của vật dụng tại điểm M.

Trong hoạt động tròn đều tốc độ dài của vật dụng không đổi.

2. Vectơ gia tốc trong chuyển động tròn đều

*

Vectơvận tốc(overrightarrowv=fracoverrightarrowDelta sDelta t) có:

độ mập không cố gắng đổi.phương tiếp tuyến với mặt đường tròn quỹ đạo.

3. Vận tốc góc, chu kì, tần số

a. Tốc độ góc

Tốc độ góc của vận động tròn tà tà đại lượng đo bởi góc mà nửa đường kính OM quét được trong một đơn vị chức năng thời gian. Tốc độ góc của chuyển động tròn đều là một đại lượng không đổi.

(omega=fracDeltaalphaDelta t)

Đơn vị: radian bên trên giây (rad/s)

b. Chu kì

Chu kì (T) của chuyển động tròn số đông là thời hạn để thứ đi được một vòng.

(T=frac2piomega)

Đơn vị: giây (s)

c. Tần số

Tần số (f) của vận động tròn hồ hết là số vòng nhưng mà vật đi được vào một giây.

(f=frac1T)

Đơn vị: Vòng trên giây hoặc Héc (Hz)

d. Công thức tương tác giữa vận tốc dài và vận tốc góc

(v=omega.r)

Trong đó,(r)là bán kính quỹ đạo của đưa động.

III. Vận tốc hướng tâm

1. Hướng của véc tơ gia tốc

Trong hoạt động tròn đều, tốc độ tuy tất cả độ khủng không đổi tuy nhiên hướng luôn thay đổi, nên chuyển động này có gia tốc.

Xem thêm: Tai Game Pokemon Đại Chiến 3, Download Game Pokemon Đại Chiến/3

Gia tốc trong vận động tròn đều luôn hướng vào vai trung phong của quỹ đạo nên gọi là gia tốc hướng tâm.

2. Độ lớn của tốc độ hướng tâm (a_ht=fracv^2r)