Trung trung tâm gia sư - dạy kèm tận nơi NTIC Đà Nẵng xin trình làng KHÁI NIỆM, CẤU TẠO TÍNH CHẤT VÀ ỨNG DỤNG CỦA ESTE nhằm cung ứng cho các bạn có thêm tứ liệu học tập tập. Chúc các bạn học giỏi môn học này.

Bạn đang xem: Định nghĩa este


*

A. Lý thuyết

I. Quan niệm – Phân loại

1.Khái niệm

- Este là sản phẩm được tạo thành thành khi chũm nhóm –OH ở team cacboxyl của axit cacboxylic bởi nhóm –OR’ của ancol.

- cách làm chung của một số ít este:

+ Este tạo vị axit đơn chức và rượu đơn chức RCOOH và R’OH: RCOOR’

Nếu R với R’ là gốc no thì este là CnH2nO2(n≥2)

+ Este tạo do axit đối kháng chức RCOOH với rượu đa chức R’(OH)n: (RCOO)nR’

+ Este tạo vì axit đa chức R(COOH)mvà rượu đối kháng chức: R(COOR’)m

+ Este tạo vì chưng axit đa chức R(COOH)mvà rượu nhiều chức R’(OH)n: ( ít gặp) Rn(COOR’)n.mR’m

2.Phân loại

- Tùy theo điểm lưu ý của gốc hidrocacbon với số team cacboxyl, este được tạo thành nhiều loại khác nhau như: este no, este không no, este đơn chức, đa chức…

3. Đồng phân

- Ứng với bí quyết CnH2nO2có thể có những loại đồng phân mạch hở sau:

+ Axit no, đối chọi chức

+ Este no, đơn chức

+ Andehit – rượu

+ Xeton – rượu

+ Andehit – ete

+ Xeton – ete

- những đồng phân este đơn chức gồm có đồng phân mạch cacbon của nơi bắt đầu ancol và đồng phân mạch cacbon của cội axit chế tạo ra thành este.

Ví dụ: ứng cùng với CTPT C4H8O2có những đồng phân este sau:

HCOOCH2-CH2-CH3: n-propyl fomat

HCOOCH-(CH3)2: isopropyl fomat

CH3COOC2H5: etyl axetat

C2H5COOCH3: metyl propionat

II. Danh pháp

1. Với ancol đơn chức R’OH

Tên este = tên gốc hidrocacbon R’+ tên nơi bắt đầu axit (đổi đuôi ic = at )

Ví dụ:

CH3COOC2H5: etyl axetat

CH2=CH-COO-CH3: metyl acrylat

2.Với ancol nhiều chức

Tên este = thương hiệu ancol + tên nơi bắt đầu axit

Ví dụ:

CH2OOC-CH3: etylenglycol điaxetat

CH2OOC-CH3

III.Tính chất vật lí

1.Trạng thái

-Đa số sống trạng thái lỏng. Rất nhiều este gồm KLPT khôn xiết lớn rất có thể ở tâm trạng rắn ( như mỡ rượu cồn vật, sáp ong …)

2. ánh nắng mặt trời sôi

-Thấp, dễ bay hơi bởi không tạo liên kết hidro giữa những phân tử.

3.Tính tan

-Ít rã hoặc không tan vào nước vì không tạo liên kết hidro giữa những phân tử cùng với nước.

4. Đa số các este có mùi thơm quánh trưng

- Isoamyl axetat: CH3COOCH2CH2(CH3)2: hương thơm chuối

- Etyl butirat: CH3CH2CH2COOC4H9: mùi hương dứa

- Geranyl axetat: CH3COOC10H17: hương thơm hoa hồng…

IV. đặc thù hóa học

1. Làm phản ứng thủy phân

RCOOR’­+ H2O ↔ RCOOH+ R’OH

- bội nghịch ứng tiến hành trong môi trường axit loãng cùng được đun nóng.

- hy vọng tăng năng suất của phản bội ứng thủy phân este phải dùng dư nước và thực hiện chất xúc tác axit, đun nóng các thành phần hỗn hợp phản ứng.

- giả dụ ancol có mặt không bền thì phản ứng xẩy ra theo một chiều.

2. Bội phản ứng thủy phân trong môi trường thiên nhiên kiềm (phản ứng xà chống hóa)

RCOOR’­+ NaOH→RCOONa+ R’OH

- mchất rắnsau bội nghịch ứng= mmuối+ mkiềm dư.

- cùng với este 1-1 chức: neste phản bội ứng= nNaOHphản ứng= nmuối= nancol.

4. Một trong những phản ứng riêng

- Este của ancol không bền lúc thủy phân hoặc xà phòng hóa ko thu được ancol:

RCOOCH=CH2+ H2O→RCOOH + CH3CHO

- Este của phenol làm phản ứng tạo ra hai muối và nước:

RCOOC6H5+ 2NaOH→RCOONa + C6H5ONa + H2O

- Este của axit fomic (HCOO)xR có tác dụng tham gia làm phản ứng tráng gương.

(HCOO)xR + 2xAgNO3+ 3xNH3+ xH2O→(NH4CO3)xR + 2xAg + 2xNH4NO3

- nếu như este có gốc axit hoặc nơi bắt đầu Ancol không no thì este đó còn tham gia được phản nghịch ứng cộng, bội phản ứng trùng hợp cùng phản ứng oxi hóa không hoàn toàn.

CH2=CH-COOCH3+ Br2→CH2Br-CHBr-COOCH3

nCH2=C(CH3)COOCH3→(-CH2-C(CH3)(COOCH3)-)n

(Poli(MetylMetacrylat) - Plexiglass - thủy tinh hữu cơ)

nCH3COOCH=CH2→(-CH2-CH(OOCCH3)-)n

(poli(vinyl axetat) - PVA)

V. Điều chế

1. Tiến hành phản ứng este hóa giữa ancol cùng axit

yR(COOH)x+ xR’(OH)y↔ Ry(COO)xyR’x+ xyH2O (H+, t0)

2. Triển khai phản ứng cùng giữa axit cùng hiđrocacbon ko no

RCOOH + C2H2→ RCOOCH = CH2

3. Thực hiện phản ứng thân muối na của axit và dẫn xuất halogen

RCOONa + R’X→RCOOR’ + NaX (xt, t0)

4. Thực hiện phản ứng thân phenol và anhidrit axit

(RCO)2O + C6H5OH→RCOOC6H5+ RCOOH

VI. Ứng dụng

* các este có ứng dụng rộng rãi trong đời sống.

- làm dung môi. VD: butyl với amyl axetat được dùng để làm pha sơn tổng hợp.

- Sản xuất các chất quan trọng như: poli(metyl acrylat) cùng poli(metyl metacrylat) sử dụng làm chất liệu thủy tinh hữu cơ; poli(vinyl axetat) sử dụng làm chất dẻo hoặc thủy phân thành poli(vinyl ancol) cần sử dụng làm keo dán dán.

- một trong những este của axit phtalic được sử dụng là chất hóa dẻo, dược phẩm…

- một trong những este nặng mùi thơm hoa quả được sử dụng trong công nghiệp thực phẩm và mĩ phẩm…

Ví dụ: Isoamyl axetat: CH3COOCH2CH2(CH3)2: mùi chuối, cần sử dụng trong thực phẩm

Geranyl axetat: CH3COOC10H17: hương thơm hoa hồng, sử dụng trong mĩ phẩm…

VII. Nhận thấy este

- Este của axit fomic có tác dụng tráng gương.

- những este của ancol ko bền bị thủy phân tạo ra anđehit có công dụng tráng gương.

Xem thêm: Vì Sao Sông Amazon Ở Nước Nào, Các Bí Ẩn Về 'Lá Phổi Xanh' Của Nhân Loại

- Este ko no có phản ứng làm mất màu dung dịch Brom

- Este của glixerol hoặc chất bự khi thủy phân cho sản phẩm hòa chảy Cu(OH)2.

B. Bài xích tập vận dụng

tải về

Trung trung tâm luyện thi, giáo viên - dạy kèm tận nơi NTIC Đà Nẵng


LIÊN HỆ tức thì VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN bỏ ra TIẾT

ĐÀO TẠO NTIC