1. Định nghĩa: Lực (hay hợp lực của những lực) tác dụng vào một vật chuyển động tròn rất nhiều và gây ra cho vật gia tốc hướng tâm call là lực hướng tâm.

Bạn đang xem: Độ lớn của lực hướng tâm

2. Lực hướng chổ chính giữa (overrightarrowF_ht) có:

 * Điểm đặt: lên vật.

 * Phương: trùng với đường thẳng nối thứ và trọng điểm quỹ đạo.

 * Chiều: từ vật hướng vào tâm quỹ đạo.

 * Độ lớn: (F_ht=m.a_ht=m.fracv^2r=m.omega ^2.r) với: (a_ht=fracv^2r=omega ^2.r)

3. Ví dụ:

* DẠNG BT 1: Vệ tinh hoạt động tròn phần đông quanh Trái Đất:

lực hướng trọng điểm là lực hấp dẫn giữa vệ tinh và Trái Đất: (F_hd=h_ht ightarrow v=sqrtfracG.MR+h) 

M: khối lượng trái đất

* DẠNG BT 2: Vật chuyển động tròn mọi trên đĩa nằm hướng ngang quay đều: 

lực hướng vai trung phong là lực ma gần kề nghỉ thân vật cùng đĩa: (F_ms) (=F_ht ightarrow mu mg=fracmv^2r)

* DẠNG BT 3: Xe chuyển động qua ước cong: 

luôn chọn chiều dương hướng vào tâm. đề xuất các lực nào hướng vào trung tâm thì dương, hướng ngược lại thì âm

+Vồng lên: phường - N = m.(a_ht) ( ightarrow) N = mg – m.( fracmv^2r) 

+Võng xuống: P - N = m.(a_ht) ( ightarrow) N = mg + m.(fracmv^2r) > P 

* DẠNG BT 4: Chuyển động trên vòng xiếc: N = m.( fracmv^2r) - m.g và ( vgeq sqrtg.R) (R là bán kính vòng xiếc)

* DẠNG BT 5: Xe vận động qua cầu cong: Vồng lên: N = mg – m.( fracmv^2r) = 0 xe bay khỏi phương diện cầu, khía cạnh dốc.

* hoạt động của xe bước vào khúc quanh:(mặt đường đề nghị làm nghiêng) lực hướng trung khu là đúng theo lực của phản bội lực ( overrightarrowN) và trọng lực (overrightarrowP)


4. Hoạt động ly tâm: nếu lực hướng tâm không hề đủ bự để giữ đến vật hoạt động theo quỹ đạo tròn

thì thiết bị sẽ hoạt động ly tâm.

*

 * Vệ tinh: ( v> sqrtfracG.MR+h) (tàu vũ trụ)

 * Vật hoạt động tròn trên đĩa quay đều: (v^2> mu gr) (sản xuất con đường ly tâm, sản phẩm giặt….)

 * Chuyển động trên vòng xiếc: ( v

 * vận động của xe lấn sân vào khúc quanh: tai nạn xảy ra.

BÀI TẬP:

Bài 1: Một vệ tinh tự tạo bay xung quanh Trái Đất ở độ dài h bằng nửa đường kính R của Trái Đất.Tính tốc độ dai và chu kỳ luân hồi của vệ tinh. đem g = 10m/s2; R = 6 400km.

ĐS: 5 660m/s; 14 200s.

Bài 2: Một vệ tinh khối lượng 200kg đang bay trên quỹ đạo tròn xung quanh Trái Đất cơ mà tại kia nó tất cả trọng lượng 920N. Chu kỳ luân hồi của vệ tinh là 5300s.

a. Tính lực phía tâm chức năng lên vệ tinh.

b. Tính khoảng cách từ tâm Trái Đất đến vệ tinh.

ĐS: 2 661N; 2 994km.

Bài 3: Một vật nhỏ đặt trên một đĩa hát vẫn quay với vận tốc 78 vòng/phút. Để vật đứng yên thì khoảng cách giữa vật và trục cù bằng 7cm. Tính hệ số ma sát giữa vật và đĩa?


ĐS: 0,16.

Bài 4: Một ô– tô khối lượng 2,5tấn chuyển động qua cầu với vận tốc ko đổi v= 54km/h. Tìm áp lực của ô –tô lên cầu khi nó đi qua điểm giữa của cầu trong các trường hợp sau (g = 9,8m/s2) :

a.Cầu nằn ngang . 

b.Cầu vồng lên với bán kính 50m.

c.Cầu vồng xuống với bán kính 50m.

ĐS: 24 500N; 13 250N; 35 750N.

Bài 5: Một xe pháo chạy qua cầu vồng , bán kính 40m, xe phải chạy với vận tốc từng nào để tại điểm cao nhất:

a. Không đè lên cầu một lực nào cả.

b. Đè lên cầu một lực bằng nửa trọng lực của xe.

Xem thêm: Cách Tìm M Để Hàm Số Đồng Biến Trên Khoảng Nghịch Biến Trên Khoảng

c. Đè lên cầu một lực lớn rộng trọng lực của xe.

ĐS : 20m/s; 4,1m/s; không có.

Bài 6: Một người đi xe cộ đạp trên vòng xiếc bán kính 10m.Phải trải qua điểm cao nhất của vòng với vận tốc tối thiểu bằng từng nào để khỏi rơi? mang lại g = 10m/s2.

ĐS: 10m/s.

Bài 7: Một người đi xe pháo đạp (khối lượng tổng cộng 60kg) bên trên vòng tròn làm xiếc bán kính 6,4m. Hỏi người đó phải trải qua điểm cao nhất với vận tốc tối thiểu là bao nhiêu để không bị rơi ? Xác định lực nén lên vòng tròn khi xe qua điểm cao nhất nếu chuyển động với vận tốc 10m/s. Mang đến g = 10m/s2.


ĐS: 8m/s; 337,5N. C. Trương lực dây.

 

 

Tải về

Luyện bài xích tập trắc nghiệm môn thứ lý lớp 10 - coi ngay