+) Đường tiệm cận: tiệm cận đứng (x = - dfracdc); tiệm cận ngang (y = dfracac).

Bạn đang xem: Đồ thị hàm phân thức

+) tâm đối xứng (Ileft( - dfracdc;dfracac ight)).


+) Bảng biến thiên :

*


*

Phương pháp:

- bước 1: Tìm những tiệm cận đứng, tiệm cận ngang của thứ thị hàm số đã cho.

+ Tiệm cận đứng là con đường thẳng (x = x_0) song song cùng với trục (Oy), khi đó (x_0) là nghiệm của mẫu mã thức.

+ Tiệm cận ngang là mặt đường thẳng (y = y_0) tuy nhiên song với trục (Ox), lúc đó (y_0 = dfracac).

- cách 2: Tìm giao điểm của trang bị thị hàm số với nhị trục tọa độ.

+ Giao điểm của thứ thị với trục (Oy) là (left( 0;dfracbd ight)).

+ Giao điểm của vật dụng thị cùng với trục (Ox) là (left( - dfracba;0 ight)).

- bước 3: Xét tính đối kháng điệu của hàm số.

+ nhị nhánh vật thị phía lên trường đoản cú trái qua phải thì hàm số đồng thay đổi ( Leftrightarrow ad - bc > 0).

Xem thêm: 5 Điều Cần Biết Về Biểu Đồ Trạng Thái ( State Diagram Là Gì, Sơ Đồ Trạng Thái 01

+ nhì nhánh thiết bị thị hướng xuống từ bỏ trái qua yêu cầu thì hàm số nghịch trở thành ( Leftrightarrow ad - bc

*
Bình luận
*
phân tách sẻ

Chia sẻ

Bài tiếp theo sau
*


*
*
*
*
*
*
*
*


*
**

Đăng cam kết để nhận giải thuật hay và tài liệu miễn phí

Cho phép plovdent.com gửi các thông báo đến các bạn để nhận ra các giải mã hay tương tự như tài liệu miễn phí.