Đồ thị tọa độ thời hạn của vận động thẳng số đông theo chiều dương (v > 0)

Cách đọc thiết bị thị tọa độ thời hạn của hoạt động thẳng phần đông theo chiều dương

*

Hình 1: xo = 0; điểm M (t1;x1) → v = x1/t1 → phương trình: x = v.t

Hình 2: xo ≠ 0; điểm M(t1;x1) → v = x1/t1 → phương trình: x = xo + v.t

Hình 3: xo ≠ 0; v = 0 → x = xo (đây là trang bị thị tọa độ thời gian của thiết bị đứng yên)

Hình 4: xo ≠ 0; v = xo/to → x = xo + v.(t – to)

Chú ý: Đồ thị tọa độ thời gian của chuyển động thẳng đông đảo theo chiều âm (vBài tập thứ thị tọa độ thời hạn của chuyển động thẳng đều:

Câu 1: Một chất điểm vận động thẳng đều sở hữu đồ thị tọa độ thời hạn như hình vẽ. Viết phương trình vận động của thứ và miêu tả lại hoạt động của thứ theo trang bị thị. Sau bao lâu đồ đi hết quãng đường.

Bạn đang xem: Đồ thị tọa độ thời gian

*
<Ẩn HD>*

Chọn chiều dương là chiều từ A mang đến B, gốc thời gian là thời gian 7h; nơi bắt đầu tọa độ tại điểm A

Phương trình hoạt động của 2 ô tô

x1 = x$_01$ + 80.t

x2 = x$_02$ – 80.t

a/ Tại thời gian to = 0 (lúc đồng hồ đeo tay chỉ 7h)

ô tô 1 đã ở A => x$_01$ = 0 => x$_01$ = 0 => x1 = 80t (km)

ô sơn 2 vẫn ở B (cách A 200km) => x$_02$ = 100 => x2 = 200 – 80t (km)

b/ nhì xe gặp gỡ nhau => x1 = x2 => 80t = 200 – 80t => t = 1,25 (h)

=> x1 = 80.t = 80.1,25 = 100 (km)

=> nhì xe chạm chán nhau sau 1,25h ( lúc 8,25h) hoạt động và tại vị trí biện pháp điểm A 100km => cách điểm B (200 – 100 = 100km)

c/

*


<Ẩn HD>

Câu 3: Một vật vận động thẳng bên trên trục Ox. Đồ thị vận động của nó được đến như hình vẽ

*

a) Hãy tế bào tả hoạt động của vật.

b) Viết phương trình hoạt động của vật.

c) Tính quãng con đường vật đi được sau 2 giờ.

Xem thêm: Top 18 Bài Văn Tả Cây Dừa Lớp 4 Hay Nhất, ✅ Tả Cây Dừa Ở Quê Em Lớp 4 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hướng dẫn

45phút = 0,75h; 30phút = 0,5h; lựa chọn gốc thời gian là dịp 6h

a/ Phương trình vận động của xe cộ 1 từ 6h cho 6h45: x1 = 40t

Phương trình chuyển động của xe pháo 1 từ 6h45 mang lại 7h15: x1 = 40.0,75 = 30

Phương trình hoạt động của xe 1 trường đoản cú 7h15 trở đi: x1 = 30 + 40(t – 1,25)

Phương trình chuyển động của xe 2: x2 = 50(t – 0,5)

*

b/ từ đồ dùng thị => nhì xe có gặp gỡ nhau

tọa độ chạm mặt nhau x1 = 30 = x2 = 50(t – 0,5) => t = 1,1h = 1h6phút

=> nhì xe chạm chán nhau lúc: 6h + 1h6phút = 7h6 phút trên điểm bí quyết A 30km

c/ thời hạn 1 mang lại B: t1 = 100/40 + 0,5 = 3h => dịp xe 1 mang lại B là 9h

thời gian xe 2 đến B: t2 = 100/50 = 2h => thời điểm xe 2 cho B là 8h30


<Ẩn HD>


Hướng dẫn

a; chọn chiều dương là chiều vận động từ A cho B, nơi bắt đầu tọa độ trên A, gốc thời hạn là dịp hai xe pháo xuất phát

phương trình hoạt động của nhì xe

Đối với xe hoạt động từ A :

Đối cùng với xe hoạt động từ B :

b; Ta gồm bảng ( x, t )

t (h)012
x1 (km)060120
x2 (km)2060100

Đồ thị:

*

c; dựa vào đồ thị ta thấy 2 xe gặp nhau tại vị trí cách A 60km và thời điểm mà hai xe gặp mặt nhau 1h.


<Ẩn HD>

Câu 6: Cho vật thị hoạt động của nhì xe được trình bày như hình vẽ. (Hình 1). Hãy nêu đặc điểm chuyển động của mỗi xe và viết phương trình chuyển động

*Hướng dẫnHướng dẫn


<Ẩn HD><Ẩn HD><Ẩn HD>

VẬT LÝ 10 | VẬT LÝ 11 | VẬT LÝ 12 | TÀI LIỆU VẬT LÝ TOÁN 10 | TOÁN 11 | TOÁN 12 | HỌC247