Khi khám phá về một đúng theo chất, họ luôn phải biết 4 định nghĩa quan trọng: công thức phân tử, công thức kết cấu của hợp hóa học đó là gì? đồng đẳng là gì? đồng phân là gì? đấy là 4 có mang rất là quan trọng ở trong chất hóa học hữa cơ. Về 2 tư tưởng đầu họ đã được học cùng biết trong những bài trước, từ bây giờ chúng ta sẽ tò mò về 2 định nghĩa còn lại.

Bạn đang xem: Đồng phân là hiện tượng


Định nghĩa đồng đẳng, đồng phân

Nói nôm mãng cầu một cách dễ dàng và đơn giản thì đồng đẳng là và một dãy phù hợp chất tất cả cùng công thức tổng quát nhưng hơn nhát nhau một nhóm CH2, còn đồng phân là mọi hợp chất tất cả cùng phương pháp phân tử nhưng khác nhau về cách làm cấu tạo, dẫn tới đặc điểm hóa học tập khác nhau. Cụ thể như sau:

Đồng đẳng là gì?

Theo wikipedia, “dãy đồng đẳng là một hàng các hợp chất (bao có cả hữu cơ và vô cơ) với cùng một công thức tổng quát, cùng với các tính chất hóa học tương tự do sự hiện hữu của cùng một nhóm chức, và biểu lộ các tính chất vật lý chuyển đổi dần dần do công dụng của việc tăng size và khối lượng phân tử (xem phân tử lượng tương đối). Các hợp hóa học trong và một dãy đồng đẳng khác biệt bằng một hay những nhóm CH2“

Ví dụ: dãy đồng đẳng của Ankan: mêtan (CH4), êtan (C2H6), prôpan (C3H8), butan (C4H10), và pentan (C5H12)

Đồng phân là gì?

Theo Wikipedia quan niệm “các đồng phân là các phân tử với cùng công thức hóa học tổng quát. Điều đó giống như như việc xem chúng có công thức cấu trúc (công thức chất hóa học khai triển) khác nhau. Những chất đồng phân không duy nhất thiết tất cả cùng đặc điểm hóa học tập trừ lúc chúng gồm cùng nhóm chức”.

Đồng phân có 2 dạng: Đồng phân cấu tạo, đồng phân hình học

Đồng phân cấu tạo

– Đồng phân mạch những bon ( Mạch không nhánh, mạch gồm nhánh, mạch vòng)

– Đồng phân team chức

– Đồng phân vị trí ( vị trí link bội, địa chỉ nhóm chức)

Đồng phân hình học

– Đồng phân cis – trans

Công thức tính nhanh một vài đồng phân thường gặp

*

Các team chức thường chạm mặt và số liên kết của group chức

*

Bài tập vận dụng

Câu 1: trong số các chất: C3H8, C3H7Cl, C3H8O, C3H9N. Hóa học nào liệt kê có khá nhiều đồng phân nhất?

A. C3H7Cl B. C3H8O C. C3H8 D. C3H9N

Câu 2: Hợp chất hữu cơ X bao gồm công thức phân tử C2H4O2. Toàn bô đồng phân mạch hở rất có thể có của X là:

A. 3 B. 1 C. 2 D. 4

Câu 3: cho các chất sau đây: CH2=CH-CH2-CH2-CH=CH2 ; CH2=CH-CH=CH-CH2-CH3 ; CH3-C(CH3)=CH-CH3; CH2=CH-CH2– CH=CH2 . Số chất tất cả đồng phân hình học tập là bao nhiêu?

A. 2 B. 3 C. 1 D. 4

Câu 4: Phân tích nguyên tố một ancol 1-1 chức X đang thu được kết quả là Tổng trọng lượng của cacbon và hiđro vội 3,625 lần cân nặng của oxi. Số đồng phân của X đã là:

A. 3 B. 4 C. 2 D. 1

Câu 5: số lượng ancol bậc hai, no, solo chức, mạch hở là đồng phân cấu tạo của nhau mà lại phân tử của bọn chúng có tỷ lệ theo cân nặng của cacbon bởi 68,18%?

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

Câu 6: chất hữu cơ X cách làm phân tử C6H6 mạch hở, không phân nhánh. Biết 1 mol X khi tác dụng AgNO3/NH3 dư sẽ tạo 292g kết tủa. Số đồng phân của X là bao nhiêu:

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Câu 7: tổng số hợp chất hữu cơ no, 1-1 chức, mạch hở bao gồm chung phương pháp phân tử C5H10O2, bội nghịch ứng được với hỗn hợp NaOH nhưng không có phản ứng tráng bạc bẽo là bao nhiêu

A. 4 B. 5 C. 8 D. 9

Câu 8: hóa học hữu cơ X (chứa C, H, O) có phân tử khối bởi 74 đvC. Con số các hóa học có cấu trúc mạch hở ứng với công thức phân tử của X phản nghịch ứng được với NaOH là:

A. 2 B. 4 C. 3 D. 5

Câu 9: Hiđrocacbon X gồm chứa 16,28% khối lượng H vào phân tử. Vậy số đồng phân kết cấu X đã là bao nhiêu:

A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

Câu 10: Hiđrocacbon X bao gồm tỉ khối khá so với hiđro là 28. X có khả năng làm mất màu nước brom. Số đồng phân kết cấu của X là:

A. 3 B. 1 C. 2 D. 4

Câu 11: con số đồng phân kết cấu có bí quyết phân tử C6H10 chức năng với AgNO3/NH3 chế tạo kết tủa vàng là:

A. 4 B. 2 C. 1 D. 3

Câu 12: hóa học X có công thức phân tử C7H8. đến X chức năng với hỗn hợp AgNO3/NH3 chiếm được kết tủa Y. Phân tử khối của Y lớn hơn phân tử khối của X là 214 đvC. Số đồng phân cấu trúc có thể có của X là:

A. 2 B. 4 C. 5 D. 3

Câu 13: Khi cho brom tính năng với hiđrocacbon X ta thu được sản phẩm có tỉ khối khá so cùng với oxi bởi 6,75. Số đồng phân của X là sẽ là:

A. 4 B. 3 C. 2 D. 1

Câu 14: Hãy cho biết có từng nào đồng phân cấu tạo có cùng cách làm phân tử C5H10?

A. 5 B. 10 C. 11 D. 12

Câu 15: Chất nào sau đây có đồng phân hình học?

A. But – 2 – in B. But – 2 – en C.

Xem thêm: Tài Liệu Ôn Thi Vào Lớp 6 Môn Tiếng Việt, Bồi Dưỡng Học Sinh Vào Lớp 6

1,2 – đicloetan D. 2 – clopropen

Đáp án: 

*

Sau khi vẫn tìm hiểu xong 2 định nghĩa cơ phiên bản là đồng đẳng là gì? đồng phân là gì? tùy trực thuộc vào từng bài bác toán ví dụ mà căn cứ vào đk giả thiết để giới hạn các trường hợp có thể có sẽ giúp đỡ cho việc xác định số đồng phân đúng đắn và cấp tốc chóng.