Đồng đẳng là gì? Đồng phân là gì?

Khi mày mò về một thích hợp chất, bọn họ luôn phải biết 4 định nghĩa quan trọng: công thức phân tử, công thức cấu trúc của hợp chất đó là gì? đồng đẳng là gì? đồng phân là gì? đấy là 4 có mang rất là đặc biệt quan trọng ở trong hóa học hữa cơ. Về 2 có mang đầu chúng ta đã được học và biết giữa những bài trước, từ bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về 2 có mang còn lại.

Bạn đang xem: Đồng phân mạch hở là gì


Định nghĩa đồng đẳng, đồng phân

Đồng đẳng là gì?Đồng phân là gì?Đồng phân cấu tạoĐồng phân hình họcCông thức tính nhanh một vài đồng phân thường xuyên gặpCác team chức thường chạm mặt và số liên kết của tập thể nhóm chứcBài tập vận dụng

Định nghĩa đồng đẳng, đồng phân

Nói nôm mãng cầu một cách đơn giản và dễ dàng thì đồng đẳng là cùng một dãy đúng theo chất tất cả cùng công thức tổng thể nhưng hơn hèn nhau một tổ CH2, còn đồng phân là đầy đủ hợp chất tất cả cùng phương pháp phân tử nhưng khác biệt về phương pháp cấu tạo, dẫn tới đặc điểm hóa học tập khác nhau. Ví dụ như sau:

Bạn vẫn xem: Đồng đẳng là gì? Đồng phân là gì?


Đồng đẳng là gì?

Theo wikipedia, “dãy đồng đẳng là một dãy các hợp chất (bao tất cả cả hữu cơ và vô cơ) với một công thức tổng quát, cùng với các đặc điểm hóa học giống như do sự hiện diện của thuộc một nhóm chức, và diễn đạt các tính chất vật lý chuyển đổi dần dần do kết quả của bài toán tăng size và khối lượng phân tử (xem phân tử lượng tương đối). Các hợp hóa học trong và một dãy đồng đẳng khác nhau bằng một hay những nhóm CH2“

Ví dụ: hàng đồng đẳng của Ankan: mêtan (CH4), êtan (C2H6), prôpan (C3H8), butan (C4H10), và pentan (C5H12)

Đồng phân là gì?

Theo Wikipedia tư tưởng “các đồng phân là các phân tử với cùng công thức hóa học tổng quát. Điều đó giống như như việc xem chúng có công thức cấu trúc (công thức chất hóa học khai triển) khác nhau. Những chất đồng phân không tuyệt nhất thiết bao gồm cùng đặc điểm hóa học tập trừ lúc chúng tất cả cùng nhóm chức”.

Đồng phân có 2 dạng: Đồng phân cấu tạo, đồng phân hình học

Đồng phân cấu tạo

– Đồng phân mạch các bon ( Mạch không nhánh, mạch tất cả nhánh, mạch vòng)

– Đồng phân team chức

– Đồng phân địa điểm ( vị trí links bội, vị trí nhóm chức)

Đồng phân hình học

– Đồng phân cis – trans

Công thức tính nhanh một số đồng phân thường gặp

*

Các team chức thường gặp và số liên kết của group chức

*

Bài tập vận dụng

Câu 1: trong số các chất: C3H8, C3H7Cl, C3H8O, C3H9N. Hóa học nào liệt kê có rất nhiều đồng phân nhất?

A. C3H7Cl B. C3H8O C. C3H8 D. C3H9N

Câu 2: Hợp chất hữu cơ X tất cả công thức phân tử C2H4O2. Tổng thể đồng phân mạch hở hoàn toàn có thể có của X là:

A. 3 B. 1 C. 2 D. 4

Câu 3: cho các chất sau đây: CH2=CH-CH2-CH2-CH=CH2 ; CH2=CH-CH=CH-CH2-CH3 ; CH3-C(CH3)=CH-CH3; CH2=CH-CH2– CH=CH2 . Số chất tất cả đồng phân hình học tập là bao nhiêu?

A. 2 B. 3 C. 1 D. 4

Câu 4: Phân tích yếu tố một ancol đối kháng chức X vẫn thu được tác dụng là Tổng cân nặng của cacbon cùng hiđro cấp 3,625 lần cân nặng của oxi. Số đồng phân của X đang là:

A. 3 B. 4 C. 2 D. 1

Câu 5: con số ancol bậc hai, no, đơn chức, mạch hở là đồng phân cấu tạo của nhau cơ mà phân tử của bọn chúng có tỷ lệ theo trọng lượng của cacbon bằng 68,18%?

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

Câu 6: chất hữu cơ X phương pháp phân tử C6H6 mạch hở, không phân nhánh. Biết 1 mol X khi công dụng AgNO3/NH3 dư sẽ tạo nên 292g kết tủa. Số đồng phân của X là bao nhiêu:

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Câu 7: toàn bô hợp hóa học hữu cơ no, đơn chức, mạch hở gồm chung bí quyết phân tử C5H10O2, bội phản ứng được với dung dịch NaOH nhưng không có phản ứng tráng bạc bẽo là bao nhiêu

A. 4 B. 5 C. 8 D. 9

Câu 8: chất hữu cơ X (chứa C, H, O) có phân tử khối bởi 74 đvC. Số lượng các hóa học có kết cấu mạch hở ứng với công thức phân tử của X phản nghịch ứng được cùng với NaOH là:

A. 2 B. 4 C. 3 D. 5

Câu 9: Hiđrocacbon X có chứa 16,28% trọng lượng H trong phân tử. Vậy số đồng phân cấu trúc X sẽ là bao nhiêu:

A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

Câu 10: Hiđrocacbon X gồm tỉ khối tương đối so với hiđro là 28. X có tác dụng làm mất màu nước brom. Số đồng phân cấu tạo của X là:

A. 3 B. 1 C. 2 D. 4

Câu 11: số lượng đồng phân cấu tạo có phương pháp phân tử C6H10 tác dụng với AgNO3/NH3 chế tạo ra kết tủa vàng là:

A. 4 B. 2 C. 1 D. 3

Câu 12: chất X có công thức phân tử C7H8. Mang lại X tính năng với dung dịch AgNO3/NH3 chiếm được kết tủa Y. Phân tử khối của Y to hơn phân tử khối của X là 214 đvC. Số đồng phân cấu tạo có thể gồm của X là:

A. 2 B. 4 C. 5 D. 3

Câu 13: Khi đến brom tác dụng với hiđrocacbon X ta thu được sản phẩm có tỉ khối hơi so với oxi bởi 6,75. Số đồng phân của X là vẫn là:

A. 4 B. 3 C. 2 D. 1

Câu 14: Hãy cho biết có bao nhiêu đồng phân cấu trúc có cùng phương pháp phân tử C5H10?

A. 5 B. 10 C. 11 D. 12

Câu 15: Chất nào dưới đây có đồng phân hình học?

A. But – 2 – in B. But – 2 – en C.

Xem thêm: Cách Viết Chữ H In Hoa Cỡ Nhỏ, Lý Thuyết Tập Viết: Chữ Hoa: H, I Tiếng Việt 2

1,2 – đicloetan D. 2 – clopropen

Đáp án: 

*

Sau khi đã tìm hiểu chấm dứt 2 khái niệm cơ bạn dạng là đồng đẳng là gì? đồng phân là gì? tùy trực thuộc vào từng bài xích toán ví dụ mà căn cứ vào đk giả thiết nhằm giới hạn các trường hợp rất có thể có để giúp cho việc khẳng định số đồng phân đúng đắn và nhanh chóng.