Nhằm giúp các em thuận tiện hơn trong vấn đề ghi nhớ các công thức thiết bị lý 11, bài viết này đang tổng hợp những công thức thiết bị lý 11 không thiếu thốn và chi tiết để những em tham khảo.

Bạn đang xem: E là gì trong vật lý 11

I. Cách làm Vật lý 11: Lực năng lượng điện - Điện trường

1. Định vẻ ngoài Coulomb (Cu-Lông)

° Công thức:

*

*

là hệ số tỉ lệ

ε: là hằng số điện môi của môi trường thiên nhiên (đối với chân ko thìε = 1).

q1, q2: là hai năng lượng điện điểm (C)

r: là khoảng cách giữa hai năng lượng điện (m)

2. Cường độ điện trường

° Công thức:

*

Trong đó: E: là cường độ điện trường tạo ra tại vị trí bí quyết Q một khoảng r

Đơn vị cường độ điện ngôi trường V/m (=N/C).


*

là thông số tỉ lệ

ε: là hằng số năng lượng điện môi của môi trường thiên nhiên (đối với chân ko thìε = 1).

Q: Điện tích điểm (C).

độ mạnh điện trường E1do q1gây a trên điểm bí quyết q1tại khoảng tầm r1là:


*

- ví như vectơ E1, E2cùng phương cùng chiều: E = E1+ E2

- NếuvectơE1, E2cùng phương ngược chiều: E = |E1- E2|

- Nếu

II. Công, thế năng, điện cố kỉnh và hiệu điện thế

1. Công của lực điện

- lúc 1 điện tích dương q dịch rời trong điện trường đều sở hữu cường độ E (từ M cho N) thì công nhưng mà lực điện chức năng lên q gồm biểu thức:

AMN= q.E.d (d = s.cosα)

Trong đó:

d là khoảng cách từ điểm đầu tới điểm cuối (theo phương của
)

2. Cầm năng

- thế năng của điện tích q tại một điểm M trong năng lượng điện trường tỉ trọng với độ lớn của điện tích q.

WM = AM = q.VM

Trong đó: AMlà công của điện trường trong sự dịch rời của điện tích q trường đoản cú điểm M mang đến vô rất (mốc nhằm tính nắm năng).

3. Điện thế

- Điện cụ tại điểm M trong năng lượng điện trường là đại lượng đặctrưng cho tài năng của điện trường trong việc tạo nên thế năng của điện tích q để tại M.


4. Hiệu năng lượng điện thế

- Hiệu điện cố gắng UMNgiữa hai điểm M với N là đại lượng đặc trưng cho khả năng sinh công của điện trường vào sự dịch chuyển của năng lượng điện q trường đoản cú M mang đến N.


5. Tương tác giữa hiệu điện cố kỉnh và độ mạnh điện trường

U = E.d

III. Tụ điện

1. Điện dung của tụ điện

° công thức điện dung của tụ điện:

C: năng lượng điện dung (đơn vị F)

Q: năng lượng điện trên tụ điện

U: Hiệu điện cụ giữa 2 đầu tụ điện

2. Tích điện điện trường vào tụ điện

° Công thức:

Trong đó: I là mặt đường độ mẫu điện (A)

q: là điện lượng chuyển hẳn qua tiết diện thẳng của vật trong khoảng thời hạn t (s).

2. Điện năng tiêu thụ của đoạn mạch

A = U.q = U.I.t (đơn vị: J = V.C)

3. Công suất của đoạn mạch


(đơn vị: W = J/s = V.A)

4. Sức nóng lượng lan ra ở đồ gia dụng dẫn

Q = R.I2.t (đơn vị: J)

5. Hiệu suất tỏa sức nóng ở đồ vật dẫn


Trong đó:ξ là suất điện động của nguồn điện áp (ξ = A/q)

V. Ghép các điện trở

1. Điện trở ghép nối tiếp

I = I1 = I2 = ...

U= U1+ U2+ ...

R= R1+ R2+ ...

2. Điện trở ghép song song

I = I1+ I2+ ... + In

U= U1= U2= ... = Un


(đơn vị: V = J/C)

Trong đó:ξ là suất điện cồn của nguồn tích điện (V)

A (J) là công của lực lạ dịch chuyển một điện tích dương q (C) ngược chiều điện trường.

2. Công của mối cung cấp điện

° Công thức:

- Là tỉ số thân công có lợi và công của điện áp nguồn sinh ra.

5. Ghép những nguồn thành bộ

° cỗ nguồn ghép nối tiếp


Trong đó:

ρ0 là năng lượng điện trở suất sinh hoạt t00C (thường rước là 200C) (Ω.m)

ρ là điện trở suất làm việc t0C

l là chiều lâu năm dây dẫn (m)

S là ngày tiết diện của dây dẫn (m2)

α là thông số nhiệt năng lượng điện trở (đơn vị K-1)

VIII.Hiện tượng nhiệt điện

° Công thức:

Trong đó:ξ là suất điện hễ nhiệt năng lượng điện (V)

αT là thông số nhiệt điện động (V.K-1)

T1 - T2 là hiệu ánh nắng mặt trời ở đầu nóng cùng đầu lạnh.

IX. Mẫu điện trong hóa học điện phân

° công thức biểu thức của định nguyên tắc Fa-ra-đây:


Trong đó:

m: là trọng lượng vật hóa học được giải phóng ở điện cực (g).

Xem thêm: Cách Đổi Mật Khẩu Thẻ Atm Agribank Đơn Giản, Cách Đổi Mã Pin Thẻ Atm

k: đương lượng điện hóa

F = 9,965,104 là hằng số Faraday (C/mol)

A/n: là đượng lượng gam của nguyên tố

A: khối lượng mol nguyên tử (g/mol)

n: Hóa trị của nguyên tố có tác dụng điện cực


I: là cường độ chiếc điện qua bình năng lượng điện phân (A)

t: là thời gian dòng điện qua bình điện phân (s)

XI. Lực từ chức năng lên đoạn dây dẫn

Công thức: F = B.I.l.sinα

(Quy tắc bàn tay trái 1)

Trong đó:

B: là cảm ứng từ (T)

I: là cường độ cái điện qua dây dẫn (A)

l: là chiều nhiều năm đoạn dây dẫn (m)

α: là góc tạo ra bởi

(Quy tắc chũm tay bắt buộc 1)

Trong đó:

r: khoảng cách từ dòng điện mang lại điểm khảo sát điều tra (m)

I: cường độ cái điện qua dây dẫn (A)

+ cảm ứng từ của loại điện chạy vào dây tròn:


(Quy tắc cụ tay buộc phải 2)

Trong đó:

R: bán kính vòng dây (m)

N: số vòng dây (vòng)

I: cường độ chiếc điện qua vòng dây (A)

+ chạm màn hình từ của loại điện chạy vào ống dây hình trụ:


(Quy tắc núm tay phải 3)

Trong đó:

N: số vòng dây (vòng)

l: chiều nhiều năm ống dây

I: cường độ mẫu điện qua vòng dây (A)

n=N/l: số vòng dây bên trên 1m chiều dài

XIII. Từ trường của không ít dòng điện

+ Công thức:

- nếu vectơ B1, B2 cùng phương cùng chiều: B = B1 + B2

- nếu vectơ B1, B2cùng phương ngược chiều: B = |B1- B2|

- Nếu

Trong đó:

I1 cùng I2 là cường độ mẫu điện qua hai dây dẫn

r: là khoảng cách giữa nhì dây dẫn

l: là chiều nhiều năm đoạn dây dẫn tính lực tương tác

XV. Lực Lorentz

+ Công thức: f = q.v.B.sinα (Quy tắc bàn tay trái 2)

Trong đó:

q: là điện tích của hạt mang điện hoạt động (C)

v: là vận tốc của hạt mang điện (m/s)

B: là từ bỏ trường nơi hạt mang điện hoạt động (T)

α: là góc phù hợp với vectơ vận tốc

Trong đó: Đơn vị tự thông là (Wb)

B: là chạm màn hình từ xuyên thẳng qua vòng dây (T)

S: là diện tích s vòng dây (m2)

α: là góc chế tạo bởi

Trong đó:

ΔΦ: là độ đổi thay thiên tự thông

Δt: là khoảng thời hạn từ thông phát triển thành thiên

ΔΦ/Δt: là vận tốc biến thiên của từ bỏ thông.


Trong đó: L: độ từ bỏ cảm (đơn vị H)

N: số vòng dây (vòng)

l: chiều dài ống dây (m)

S: ngày tiết diện ống dây (m2)

+ Suất điện rượu cồn tự cảm:

Trong đó:

L: hệ số tự cảm của ống dây (H)

Δi: độ biến chuyển thiên cường độ mẫu điện vào mạch

Δt: khoảng thời gian dòng điện đổi mới thiên

Δi/Δt: vận tốc biến thiên của cường độ chiếc điện

+ năng lượng từ ngôi trường của ống dây:

Trong đó:

L: hệ số tự cảm của ống dây (H)

I: cường độ chiếc điện qua ống dây

XVII. Khúc xạ ánh sáng

+ Định luật pháp khúc xạ ánh sáng:

n1sini = n2sinr hay

+ Điều kiện để sở hữu phản xạ toàn phần: n2 XVIII. Lăng kính

+ cách làm lăng kính

sini1 = nsinr1;

sini2 = nsinr2;

A = r1 + r2

D = i1 + i2 - A

+ Nếu các góc i với A nhỏ

i1 = n.r1 ; i2 = n.r2

A = r1 + r2 ; D = (n - 1).A

+ Độ tụ của thấu kính


Trong đó:

D: độ tụ (dp)

f: tiêu cự thấu kính (m)

R1, R2: chào bán kính các mặt cong (m)

n: phân tách suất có tác dụng thấu kính

Thấu kính hội tụ: f>0; D>0

Thấu kính phân kỳ: f0 sinh hoạt trước kính

Vật ảo: d0 sinh sống sau kính

Ảnh ảo: d"* Sự tạo ảnh bởi thấu kính


*

*

*

*

*

*

*
*

*

*

*

*

*

*

Hỏi ĐápMẹo HayLà gìToplistĐịa Điểm HayHọc TốtNghĩa của từCông NghệKhỏe ĐẹpTop ListBao nhiêuSản phẩm tốtBài TậpMón NgonXây Đựng Ngôn ngữTiếng anhỞ đâuTại saoBao lâuMáy tínhHướng dẫnSo SánhDịch bài bác tậpThế nàoVì saoSo sánhKhoa HọcThuốcĐại họcCó nênPhương trìnhNghĩa là gì

Lịch thi đấu World Cup