Bạn đang xem: Este không no

*
*
*
*
*
*
*
*

Đốt cháy trọn vẹn x mol este X tạo vị ancol no, solo chức, mạch hở và axit không no (chứa một liên kết đôi), đối kháng chức, mạch hở thu được 11,2 lít CO2 (đktc) cùng 7,2 gam H2O. Cực hiếm của x là


Đốt cháy hoàn toàn m gam este X tạo vì chưng ancol no đối kháng chức mạch hở và axit ko no (chứa 1 liên kết C=C), đối kháng chức mạch hở chiếm được 6,72 lít CO2 (đktc) cùng 3,6 gam H2O. Giá trị của m là :


Đốt cháy trọn vẹn một lượng este X đơn chức thấy thể tích CO2 thu được bằng thể tích của O2 đề nghị dùng cùng gấp 1,5 lần thể tích khá nước (ở thuộc đk nhiệt độ, áp suất). Biết X thâm nhập phản ứng tráng gương. CTCT của X là:


Hỗn hòa hợp X tất cả vinyl axetat, metyl axetat và etyl fomat. Đốt cháy hoàn toàn 3,08 gam X, chiếm được 2,16 gam H2O. Tỷ lệ số mol của vinyl axetat vào X là:


Hỗn phù hợp CH3COOC2H5 , HCOOC3H5 với HCOOC3H3. Các thành phần hỗn hợp X bao gồm tỉ khối khá so với O2 là dX/O2 = 2,7. Đốt cháy trọn vẹn 0,015 mol X ; sau làm phản ứng thu được láo hợp sản phẩm Y. Dung nạp Y vào dung dịch Ca(OH)2 dư. Tóm lại nào dưới đây đúng?


Đốt cháy trọn vẹn 20,1 gam hỗn hợp X gồm 2 este 1-1 chức, ko no (có 1 nối song C=C), sau đó nhau trong cùng dãy đồng đẳng đề xuất 146,16 lít không khí (đktc), thu được 46,2 gam CO2. Hiểu được trong không gian oxi chiếm phần 20% về thể tích. Cách làm phân tử của 2 este là:


Đốt cháy hoàn toàn một este solo chức, mạch hở X (phân tử tất cả số liên kếtpnhỏ hơn 3), chiếm được thể tích khí CO2bằng 6/7 thể tích khí O­2đã phản bội ứng (các thể tích khí đo ở thuộc điều kiện).Cho m gam X công dụng hoàn toàn với 200 ml dung dịch KOH 0,7M thu được dung dịch Y. Cô cạn Y chiếm được 12,88 gam chất rắn khan. Cực hiếm của m là


Đốt cháy hoàn toàn 6,8 gam một este A solo chức chứa vòng benzen nhận được CO2 và H2O. Hấp thụ toàn thể sản phẩm này vào bình đựng hỗn hợp Ca(OH)2 mang dư thấy khối lượng bình tăng 21,2 gam đồng thời bao gồm 40 gam kết tủa. Số CTCT rất có thể có của A


E là este của axit cacboxylic no 1-1 chức (X) với ancol ko no đối kháng chức tất cả một nối song C=C (Y). Đốt a mol E nhận được b mol CO2; đốt a mol X chiếm được c mol CO2; đốt a mol Y nhận được 0,5b mol H2O. Quan hệ nam nữ giữa b và c là:


Đốt cháy trọn vẹn 2,01 gam các thành phần hỗn hợp X gồm axit acrylic, vinyl axetat, metyl metacrylat. Cục bộ sản phẩm cháy mang đến qua hỗn hợp Ca(OH)2 dư, sau làm phản ứng thu được 9 gam kết tủa và dung dịch X. Vậy cân nặng dung dịch X đã đổi khác so với dung dịch Ca(OH)2 ban đầu là:


Hỗn vừa lòng X bao gồm 1 este đối chọi chức, không no bao gồm một nối đôi C = C mạch hở (A) cùng 1 este no, đơn chức mạch hở (B). Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol X rồi cho toàn thể sản phẩm cháy hấp thụ hoàn toàn vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư. Sau phản ứng thấy khối lượng bình tăng 23,9 gam và bao gồm 40 gam kết tủa. CTPT của 2 este là:


Đốt cháy hoàn toàn 5,4 gam hỗn hợp X có axit acrylic, axit oleic, vinyl axetat, metyl acrylat yêu cầu vừa đầy đủ V lít O2(đktc). Hấp thụ toàn thể sản phẩm chát vào nước vôi vào dư, sau khi phản ứng trọn vẹn thu được 30 gam kết tủa. Quý giá của V là
Xem thêm: Trên Vành Kính Lúp Có Ghi X5 Tiêu Cự Của Kính Là, Trên Vành Kính Lúp Có Ghi X5

Đốt cháy trọn vẹn m gam các thành phần hỗn hợp A gồm 3 este X, Y, Z (đều mạch hở cùng chỉ cất chức este, X có khối lượng nhỏ tuổi nhất vào A) chiếm được số mol CO2 lớn hơn số mol H2O là 0,25 mol. Mặt khác, m gam A phản ứng đầy đủ với dung dịch NaOH chiếm được 22,2 gam nhị ancol hơn yếu nhau 1 nguyên tử cacbon và hỗn hợp T tất cả hai muối. Đốt cháy hoàn toàn T yêu cầu vừa đầy đủ 0,275 mol O2, thu được CO2, 0,35 mol Na2CO3 và 0,2 mol H2O. Phần trăm trọng lượng của X trong A là


Cho X cùng Y (MX Y) là hai este số đông mạch hở, không phân nhánh và không chứa nhóm chức khác. Đốt cháy X cũng như Y cùng với lượng oxi vừa đủ, luôn thu được CO2 có số mol ngay số mol O2 vẫn phản ứng. Đun rét 15,12 gam hỗn hợp E chứa X, Y (số mol của X vội 1,5 lần số mol Y) yêu cầu dùng 200 ml hỗn hợp KOH 1M, thu được tất cả hổn hợp F chứa 2 ancol và các thành phần hỗn hợp K chứa 2 muối. Dẫn tổng thể F qua bình đựng mãng cầu dư thấy khối lượng bình tăng 7,6 gam. Đốt cháy trọn vẹn hỗn hòa hợp muối K đề xuất dùng 0,21 mol O2. Phần trăm trọng lượng của Y trong tất cả hổn hợp E là