*
*
*
*
*
*
*
*

Các hóa học sau chất nào là este:

(1) CH3CHO

(2) CH3CH2OH

(3) CH3COOCH3

(4) CH3COOH

(5) CH3COOCH=CH2

(6) C6H5 - COOCH3

(7) CH3OOCC2H5


Cho một axit ko no mạch hở chứa 1 links đôi C=C, đơn chức tác dụng với 1 rượu no đơn chức thu được este X bao gồm công thức tổng quát là:


Este X mạch hở có công thức phân tử C5H8O2, được tạo bởi một axit Y và một ancol Z. Vậy Y không thể là


Este X gồm chứa vòng benzen gồm công thức phân tử là C8H8O2. Hãy cho biết thêm X tất cả bao nhiêu bí quyết cấu tạo?


Trong phân tử este no, đối kháng chức, mạch hở X có chứa 36,36 % oxi về khối lượng. Số công thức cấu trúc thoả mãn cách làm phân tử của este X là:


A (mạch hở) là este của một axit hữu cơ no đơn chức với cùng 1 ancol no đối chọi chức. Tỉ khối tương đối của A đối với H2 là 44. A gồm công thức phân tử là:


Trong nhân tố nước dứa gồm este tạo vì ancol isoamylic với axit isovaleric. Công thức cấu trúc của este là:


Cho vào 2 ống nghiệm, từng ống nghiệm 2 ml etyl axetat, tiếp nối thêm vào ống thứ nhất 1 ml hỗn hợp H2SO4 20% và ống thiết bị hai 1 ml dung dịch NaOH 30% dư. Tiếp đến lắc đều cả 2 ống nghiệm, đính thêm ống sinh hàn mặt khác đun cách thủy trong vòng 5 phút. Hiện tượng trong 2 ống thử là


Khi làm bay hơi 8,14 gam một este đơn chức X thu được tiện thể tích đúng bởi 3,52 gam O2 đo sống cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất. Cách làm phân tử của X là


Este X tất cả công thức phân tử C4H8O2. Thủy phân X thu được ancol Y. Mang lại Y tác dụng với CuO nung lạnh thu được hóa học hữu cơ Z. Biết X cùng Z đều có phản ứng tráng bạc. Y là


Chất giặt rửa là gần như chất khi dùng cùng cùng với nước thì có tính năng làm sạch những chất bẩn bám trên các vật rắn mà không gây ra phản bội ứng hóa học với các chất đó. Có hai nhiều loại chất giặt rửa:

+ Xà chống là các thành phần hỗn hợp muối natri hoặc kali của axit lớn (như C17H35COONa, C17H35COOK) và chất phụ gia.

Bạn đang xem: Este no đơn chức

+ chất giặt cọ tổng vừa lòng là muối natri ankyl sunfat RO-SO3Na, natri ankansunfonat R-SO3Na, natri ankylbenzensunfonat R-C6H4-SO3Na, … Ví dụ: C11H23-CH2-C6H4-SO3Na (natri đođexylbenzen sunfonat).

Xà chống và chất giặt rửa tổng hợp đều phải sở hữu tính chất chuyển động bề mặt. Chúng có tác dụng làm giảm sức căng bề mặt giữa chất không sạch và vật đề xuất giặt rửa, tăng tài năng thấm nước bề mặt chất bẩn. Đó nguyên nhân là phân tử xà phòng tương tự như chất giặt cọ tổng hợp hồ hết cấu thành từ nhị phần: phần né nước là nơi bắt đầu hiđrocacbon (như C17H35-, C17H33-, C15H31-, C12H25-, C12H25-C6H4-, …) cùng phần ưa nước (như -COO(-), SO3(-), -OSO3(-), …).

Xem thêm: Công Thức Tính Cảm Kháng Của Cuộn Cảm, Cảm Kháng Của Cuộn Cảm

*

"Phần tránh nước" nặng nề tan trong nước, nhưng dễ chảy trong dầu mỡ; trái lại "phần ưa nước" lại dễ dàng tan trong nước. Lúc ta giặt rửa, các vết dơ (dầu mỡ, …) bị chia bổ thành những phân tử rất nhỏ dại (do chà xát bằng tay hoặc bởi máy) và không còn năng lực bám dính vào vật nên giặt rửa với bị phân tán vào nước, vì phần kị nước xâm nhập vào các hạt dầu còn phần ưa nước thì sinh sống trên bề mặt hạt đó và xâm nhập vào nước. Nhờ vào vậy các hạt chất bẩn bị cuốn trôi đi một bí quyết dễ dàng.