Este được áp dụng nhiều trong thực tế như một vài este dùng là chất hóa dẻo, dược phẩm; một số khác có mùi thơm hoa quả được sử dụng trong công nghiệp thực phẩm và mĩ phẩm,…


Vậy Este là gì? Este có những tính chất hoá học tập và đặc thù vật lý nào? bọn họ cùng mày mò qua bài viết dưới phía trên để hiểu rõ hơn nhé những em.

Bạn đang xem: Este tính chất hóa học

I. Este là gì?

Bạn sẽ xem: đặc thù hoá học của Este, bài xích tập về Este – hoá 12 bài 1


– Este là thành phầm thu được khi sửa chữa nhóm OH vào axit cacboxylic bởi nhóm OR.

– Este đơn giản có công thức cấu tạo như sau: 

– Công thức tổng quát của một số loại este thường xuyên gặp:

+ Este no, đơn chức, mạch hở: CnH2n+1COOCmH2m+1 hay CxH2xO2 (n ≥ 0; m ≥ 1; x ≥ 2).

+ Este đối kháng chức: CxHyO2 hoặc RCOOR’ (x ≥ 2; y ≥ 4; y chẵn; y ≤ 2x):

+ Este của axit đối chọi chức và Ancol đa chức: (RCOO)xR’.

+ Este của axit nhiều chức với Ancol 1-1 chức: R(COOR’)x.

+ Este của axit đa chức và Ancol nhiều chức: Rt(COO)xyR’x.

*

* lưu lại ý: Số chức este là bội số chung nhỏ tuổi nhất của số chức ancol cùng số chức axit.

II. Biện pháp đọc tên Este (danh pháp).

1. Cùng với ancol đối chọi chức R’OH

Tên este = tên nơi bắt đầu hidrocacbon R’+ tên nơi bắt đầu axit (đổi đuôi ic thành at )

Ví dụ: HCOOC2H5 : Etyl fomat;

CH3COOC2H5: Etyl axetat

CH2=CH-COO-CH3: Metyl acrylat

2. Cùng với ancol nhiều chức

Tên este = thương hiệu ancol + tên cội axit

Ví dụ:  CH2OOC-CH3: etylenglycol điaxetat

III. đặc điểm vật lý của Este

– Đa số ngơi nghỉ trạng thái lỏng, phần đa este có khối lượng phân tử rất lớn có thể ở tâm lý rắn (như mỡ động vật, sáp ong,…)

– ánh sáng sôi thấp, dễ cất cánh hơi vị không tạo links hidro giữa những phân tử.

– nhẹ hơn nước, ít tan hoặc không tan trong nước bởi không tạo link hidro giữa những phân tử với nước.

– Đa số các este bám mùi thơm đặc trưng như:

Isoamyl axetat: CH3COOCH2CH2(CH3)2 có mùi chuốiEtyl butirat: CH3CH2CH2COOC4H9 có mùi hương dứaGeranyl axetat: CH3COOC10H17 có mùi hương hoa hồng

– Là dung môi xuất sắc để hòa tan các chất hữu cơ.

IV. Tính chất hoá học của Este

1. Este làm phản ứng thủy phân

RCOOR’­ + H2O ↔ RCOOH + R’OH

– làm phản ứng triển khai trong môi trường thiên nhiên axit loãng cùng được đun nóng.

– mong mỏi tăng năng suất của phản nghịch ứng thủy phân este nên dùng dư nước và sử dụng chất xúc tác axit, đun nóng hỗn hợp phản ứng.

– trường hợp ancol ra đời không bền thì bội nghịch ứng xẩy ra theo một chiều. 

2. Este phản bội ứng thủy phân trong môi trường kiềm (phản ứng xà phòng hóa)

RCOOR’­ + NaOH → RCOONa + R’OH

– mchất rắn sau bội phản ứng = mmuối + mkiềm dư.

– cùng với este 1-1 chức: neste phản bội ứng = nNaOH phản nghịch ứng = nmuối  = nancol. 

3. Một số phản nghịch ứng riêng biệt của Este

– Este của ancol ko bền khi thủy phân hoặc xà chống hóa không thu được ancol:

RCOOCH=CH2 + H2O → RCOOH + CH3CHO

– Este của phenol bội phản ứng tạo ra hai muối với nước:

RCOOC6H5 + 2NaOH → RCOONa + C6H5ONa + H2O

– Este của axit fomic (HCOO)xR có công dụng tham gia phản nghịch ứng tráng gương.

(HCOO)xR + 2xAgNO3 + 3xNH3 + xH2O → (NH4CO3)xR + 2xAg + 2xNH4NO3

– nếu este gồm gốc axit hoặc nơi bắt đầu Ancol ko no thì este này còn tham gia được phản bội ứng cộng, bội nghịch ứng trùng hợp với phản ứng thoái hóa không hoàn toàn.

CH2=CH-COOCH3 + Br2 → CH2Br-CHBr-COOCH3

nCH2=C(CH3)COOCH3 → (-CH2-C(CH3)(COOCH3)-)n

(Poli(MetylMetacrylat) – Plexiglass – chất liệu thủy tinh hữu cơ)

nCH3COOCH=CH2 → (-CH2-CH(OOCCH3)-)n

(poli(vinyl axetat) – PVA)

V. Biện pháp điều chế Este

1. Thực hiện phản ứng este hóa giữa ancol cùng axit

yR(COOH)x + xR’(OH)y 

*
Ry(COO)xyR’x + xyH2O (H2SO4, t0)

2. Tiến hành phản ứng cùng giữa axit và hiđrocacbon không no

RCOOH + C2H2 → RCOOCH = CH2

3. Tiến hành phản ứng giữa muối mãng cầu của axit cùng dẫn xuất halogen

RCOONa + R’X → RCOOR’ + NaX (xt, t0)

4. Tiến hành phản ứng giữa phenol cùng anhidrit axit

(RCO)2O + C6H5OH → RCOOC6H5 + RCOOH

VI. Ứng dụng của Este

* những este gồm ứng dụng rộng thoải mái trong đời sống.

– làm cho dung môi như: butyl với amyl axetat được dùng làm pha sơn tổng hợp.

– Sản xuất những chất quan trọng như: poli(metyl acrylat) với poli(metyl metacrylat) dùng làm thủy tinh trong hữu cơ; poli(vinyl axetat) dùng làm chất dẻo hoặc thủy chia thành poli(vinyl ancol) cần sử dụng làm keo dán dán.

– một số trong những este của axit phtalic được sử dụng là hóa học hóa dẻo, dược phẩm,…

– một trong những este nặng mùi thơm hoa quả được sử dụng trong công nghiệp thực phẩm và mĩ phẩm,…

Ví dụ: Isoamyl axetat: CH3COOCH2CH2(CH3)2: hương thơm chuối, cần sử dụng trong thực phẩm

Geranyl axetat: CH3COOC10H17: mùi hoa hồng, sử dụng trong mỹ phẩm,…

VII. Cách nhận thấy este

– Este của axit fomic có chức năng tráng gương.

– những este của ancol ko bền bị thủy phân sản xuất anđehit có khả năng tráng gương.

– Este không no bao gồm phản ứng làm mất màu dung dịch Brom

– Este của glixerol hoặc chất mập khi thủy phân cho sản phẩm hòa rã Cu(OH)2.

VIII. Bài xích tập về Este

Bài 2 trang 7 sgk hoá 12: Ứng với cách làm C4H8O2 có từng nào este là đồng phân của nhau?

A.2 B.3 C.4 D.5

* lời giải bài 2 trang 7 sgk hoá 12:

 Đáp án: C

+ những công thức este là đồng phân C4H8O2:

HCOOCH2-CH2-CH3: n-propyl fomiat

HCOOCH(CH3)(CH3): isopropyl fomiat

CH3COOCH2-CH3: Etyl axetat

CH3-CH2COOCH3: Metyl propionat

Bài 3 trang 7 sgk hóa 12: Chất X tất cả CTPT C4H8O2. Khi X tính năng với hỗn hợp NaOH sinh ra chất Y có công thức C2H3O2 Na. Công thức cấu tạo của X là:

A. HCOOC3H7 B. C2H5COOCH3

C. CH3COOC2H5 D. HCOOC3H5

* giải thuật bài 3 trang 7 sgk hóa 12:

 Đáp án: C

+ Theo bài ra Y bao gồm CTPT C2H3O2Na ⇒ CTCT của Y là CH3COONa

 Như vậy X là : CH3COOC2H5 (Etyl axetat)

Bài 4 trang 7 sgk hóa 12: Khi thủy phân este X tất cả công thức phân tử C4H8O2 trong dung dịch NaOh thu được tất cả hổn hợp 2 chất hữu cơ Y, Z trong những số đó Z gồm tỉ khối khá so cùng với H2 bằng 23. Tên của X là:

A. Etyl axetat B. Metyl axetat.

C. Metyl propionat D. Propyl fomat.

* lời giải bài 4 trang 7 sgk hóa 12: 

 Đáp án: A

– do Z gồm tỉ khối khá so với H2 nên suy ra Z hoàn toàn có thể ở dạng hơi. Do đó, Z là rượu.

– Theo bài xích ra CTPT của este X tất cả dạng CnH2nO2 nên X là este no 1-1 chức mạch hở. Vị đó, Z là rượu no solo chức. Ta gọi CTPT của Z là CmH2m + 2O

 Theo bài xích ra, ta có: 

⇒ MZ = 14m + 18 = 46 ⇒ m = 2 ⇒ Z là C2H5OH (rượu etylic)

⇒ X là: CH3COOC2H5 (etyl axetat)

Bài 6 trang 7 sgk hóa 12: Đốt cháy trọn vẹn 7,4 gam este X đối chọi chức chiếm được 6,72 lít CO2 (đktc) cùng 5,4 gam nước.

a) xác định công thức phân tử của X.

b) Đun 7,4 gam X trong dung dịch NaOH vừa đủ đến khi phản ứng hoàn toàn thu được 3,2 gam ancol Y với một lượng muối Z. Viết công thức cấu trúc của X và tính khối lượng của Z.

* lời giải bài 6 trang 7 sgk hóa 12:

a) Ta có:

– Số mol CO2: nCO2= 6,72/22,4 = 0,3 (mol)

– Số mol nước là: nH2O = 5,4/18 = 0,3 (mol)

– bởi vì nCO2 = nH2O ⇒ X là este no đơn chức mạch hở. Gọi CTPT của este X là CnH2nO2

 CnH2nO2 + O2 

*
 nCO2 + nH2O

1 mol n mol

? mol 0,3 mol

– Theo PTPƯ: neste =0,3/n ⇒ Meste = 7,4/(0,3/n) = (74n)/3

⇔ 3(14n + 32) = 74n ⇒ n = 3

⇒ Công thức phân tử của este X là C3H6O2

b) Ta có: nx = m/M = 7,4/74 = 0,1 (mol).

– Ta gọi CTPT của X là RCOOR’, PTPƯ:

RCOOR‘ + NaOH → RCOONa + R‘OH

⇒ nR‘OH = nX = 0,1.

Y là rượu R‘OH, Z là muối hạt RCOONa

Vì este X là no đơn chức phải Y cũng là rượu no đối chọi chức. điện thoại tư vấn CTPT của Y là CmH2m+2O

My = 3,2/0,1 = 32 ⇔ 14m + 18 = 32 ⇒ m = 1

⇒ Y là: CH3OH

Do kia este X là: CH3COOCH3 và muối hạt Z là: CH3COONa.

nZ = 0,1 (mol) ⇒ mZ = 0,1.82 = 8,2 (g)

Công thức cấu tạo của X: 

Bài 4 trang 18 sgk hóa 12: Làm bay hơi 7,4 gam một este A no, đơn chức thu được nhân tiện tích hơi bởi thể tích của 3,2 gam khí oxi nghỉ ngơi cùng đk nhiệt độ và áp suất.

a) Tìm phương pháp phân tử của A.

b) thực hiện phản ứng xà chống hóa 7,4 gam A với dung dịch NaOH để phản ứng hoàn toàn thu được thành phầm có 6,8 gam muối. Tìm bí quyết cấu tạo, hotline tên A.

* giải mã bài 4 trang 18 sgk hóa 12:

a) Theo bài xích ra, số mol O2: nO2 = m/M = 3,2/32 = 0,1 (mol)

Vì A cùng O2 có thuộc thể tích với ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất buộc phải nA = nO2 = 0,1 (mol)

⇒ MA = 7,4/0,1 = 74 g/mol.

Vì A là este no solo chức nên bao gồm CTPT là CnH2nO2 (n ≥ 2)

Ta có: MCnH2nO2 = 12n + 2n + 32 = 74 ⇒ n = 3

⇒ CTPT của A là: C3H6O2

b) điện thoại tư vấn CTPT của A là RCOOR’ ta gồm PTPƯ xà phòng hoá

RCOOR‘ + NaOH

*
 RCOONa + R‘OH

Theo PTPƯ: nRCOONa = nA = 0,1 mol

⇒ M(RCOONa) = 6,8/0,1 = 68 g/mol

M(RCOONa ) = MR + 12+32+23 = MR + 67 = 68 → R = 1

⇒ R là H (hay muối bột là HCOONa)

⇒ CTCT của A là: HCOOC2H5 (etyl fomat).

Bài 6 trang 18 sgk hóa 12: Khi thủy phân hoàn toàn 8,8 gam một este đối kháng chức mạch hở X cùng với 100 ml dung dịch KOH 1M (vừa đủ) nhận được 4,6 gam một ancol Y. Tên thường gọi của X là :

A. Etyl fomiat. B. Etyl propionat. C. Etyl axetat. D. Propyl axetat.

 

* lời giải bài 6 trang 18 sgk hóa 12:

– Đáp án: C

– gọi CTPT của este là RCOOR’

– Theo bài bác ra, số mol KOH: nKOH = V.CM = 0,1.1 = 0,1 (mol)

 RCOOR’ + KOH

*
 RCOOK + R’OH

– Theo PTPƯ: nRCOOR1 = nKOH = 0,1 mol.

Xem thêm: Sinh Năm 1981 Mệnh Gì? Hợp Màu Gì, Tuổi Gì, Hợp Hướng Nào? 1981 Tuổi Con Gì

 M(RCOOR’) = 8,8/0,1 = 88 g/mol

⇒ R + 44 + R’ = 88 (1)

M(R’OH) = 4,6/0,1 = 46 g/mol

⇒ R’ + 17 = 46 (2) 

Từ (2) ⇒ R’ = 29 (C2H5-)

Thế vào (1) ⇒ R = 15 (CH3-)

⇒ Công thức cấu trúc là: CH3COOC2H5 (Etyl axetat)

Hy vọng cùng với phần ôn tập và khối hệ thống lại tính chất hoá học tập của Este và bài bác tập về Este ở trên hữu ích cho các em, số đông thắc mắc các em hãy nhằm lại comment dưới nội dung bài viết để HayHocHoi.Vn hỗ trợ, hãy lượt thích và share cho bằng hữu nếu thấy hay, chúc những em học tập tốt.