I. TÍNH CHẤT VẬT LÍ Etilen là chất khí, ko màu, không mùi, nhẹ nhàng hơn không khí cùng ít chảy trong nước.

Bạn đang xem: Etilen tác dụng với oxi


I. TÍNH CHẤT VẬT LÍ

- Là hóa học khí, không màu, không mùi.

- Tan siêu ít vào nước.

(M_C_2H_4=28approx M_kk)

II. CẤU TẠO PHÂN TỬ

- Etilen gồm công thức cấu tạo:

 

*
 Viết gọn gàng là : CH2=CH2

- trong phân tử etilen C2H4, có một liên kết đôi giữa nhị nguyên tử cacbon.

Chú ý: Trong link đôi có một liên kết kém bền. Liên kêt này dễ dàng đứt ra trong các phản ứng hóa học.

III. TÍNH CHẤT HÓA HỌC

1. Tác dụng với oxi:

Khi đốt vào oxi, etilen cháy tạo thành khí CO2 và H2O, tỏa nhiều nhiệt.

PTHH:

 C2H4 + 3O2 (xrightarrowt^o) 2CO2 + 2H2O

Nhận xét: Khi đốt cháy khí etilen nhận được số mol CO2 bằng số mol H2O.

2. Tác dụng với dung dịch brom (phản ứng cộng).

PTHH: 

CH2= CH2 + Br2 → Br – CH2 – CH2 – Br

*

*

+ dung dịch Br2 ban đầu bao gồm màu tiến thưởng nâu. Sục khí etilen vào dung dịch => hỗn hợp mất màu

Nhận xét:

– liên kết kém bền trong links đôi bị đứt ra với mỗi phân tử etilen đã phối hợp thêm một phân tử brom.

– phản nghịch ứng trên hotline là phản ứng cộng. Không tính brom, giữa những điều kiện tương thích etilen rất có thể tham gia phản bội ứng cùng với Cl2, H2, HBr…

– các chất có links đôi như etilen dễ dàng tham gia bội phản ứng cộng.

3. Các phân tử etilen kết phù hợp với nhau (phản ứng trùng hợp)

- Ở đk thích hợp các phân tử etilen kết phù hợp với nhau tạo ra chất tất cả phân tử lượng không nhỏ gọi là polime.

PTHH:

*

Chú ý:

- phản nghịch ứng trên là bội phản ứng trùng hợp.

Xem thêm: Vuongquocsao - Vương Quốc Sao Vtc Quay Cho Tay Thêm Chắc Với

- Poli etilen là chất không tan trong nước, không độc, là nguồn nguyên liệu quan trọng trong công nghiệp hóa học dẻo.