Sắt cũng là một trong những kim một số loại rất thân quen với họ và được vận dụng nhiều vào đời sống cùng sản xuất.

Bạn đang xem: Fe tác dụng được với những chất nào


Sắt (Fe) cũng tương tự nhôm bao gồm tính dẫn điện sắt dẫn điện, dẫn nhiệt xuất sắc nhưng nhát nhôm, trong bài xích trước những em đã được giới thiệu về tính chất hoá học của nhôm, vậy trong bài xích này họ cùng tò mò về đặc thù hoá học tập của fe nhé.


I. đặc điểm vật lý của fe (Fe)

- fe là kim loại white color xám, tất cả ánh kim dẫn điện, dẫn nhiệt tốt nhưng nhát nhôm

- sắt dẻo yêu cầu dễ rèn, sắt bao gồm tính lây truyền từ (bị nam châm hút từ hút và hoàn toàn có thể trở thành nam châm)

- sắt là sắt kẽm kim loại nặng, trọng lượng riêng 7,86g/cm3, lạnh chảy ở ánh nắng mặt trời 15390C

*

II. đặc thù hoá học của fe (Fe)

* fe là sắt kẽm kim loại có hoá trị II và III

Sắt chức năng với phi kimSắt tác dụng với axitSắt chức năng với muốiSắt tính năng với nước

1. Sắt công dụng với phi kim

+ Khi đun cho nóng sắt tính năng với hầu như phi kim.

a) Sắt tác dụng với oxy

3Fe + 2O2  Fe3O4

- Fe3O4 là oxit fe từ, là oxit của tất cả hổn hợp sắt tất cả hóa trị II và III: FeO và Fe2O3 

b) Sắt công dụng với phi kim khác.

2Fe + 3Cl2  2FeCl3

- bên cạnh Oxi (O) và Lưu huỳnh (S), sắt tất cả thể tác dụng được với nhiều phi kim khác như Cl2, Br2,… tạo nên thành muối.

2. Sắt chức năng với Axit

- Sắt tác dụng với HCl, H2S04 loãng tạo ra thành muối sắt (II) và giải phóng H2.

Fe + 2HCl loãng → FeCl2 + H2↑

Fe + 2H2SO4 loãng → FeSO4 + H2↑

Chú ý: Sắt fe không làm phản ứng cùng với axit HNO3 đặc, nguội với axit H2S04 đặc, nguội; vì ở nhiệt độ thường, sắt tạo ra lớp oxit bảo đảm an toàn kim nhiều loại trở nên "thụ động", không xẩy ra hòa tan.

- Sắt công dụng với HNO3 đặc nóng, H2SO4 đặc nóng sản xuất thành muối sắt III

sắt + H2SO4 đặc,nóng → Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O

fe + 6HNO3 đặc,nóng → Fe(NO3)3 + 3NO2 + H2O

3. Chức năng với hỗn hợp muối

- Sắt tính năng với hỗn hợp muối của các kim loại kém vận động hơn trong dãy điện hoá, tạo thành dung dịch muối sắt với giải phóng kim loại trong muối

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu 

4. Công dụng với nước

- Sắt phần lớn không tất cả phản ứng cùng với nước lạnh, nhưng lại nếu cho Fe trải qua hơi nước ở nhiệt độ cao thì sắt khử H2O giải hòa H2

_ lúc t0C 0C: 3Fe + 4H2O → Fe3O4 + 4H2↑

_ Khi t0C > 5700C: sắt + H2O → FeO + H2↑

III. Bài bác tập vận dụng đặc điểm hoá học tập của sắt Fe

Bài 1: Oxi hóa lừ đừ m gam Fe xung quanh không khí sau một thời hạn thu được 12 gam tất cả hổn hợp X (Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4). Để kết hợp hết X , phải vừa đầy đủ 300 ml hỗn hợp HCl 1M, đồng thời giải phóng 0,672 lít khí (đktc). Tính m? 

* phía dẫn:

Ta có các PTPƯ:

 Fe + 2HCl → FeCl2 + H2↑

 FeO + 2HCl → FeCl2 + H2O

 Fe2O3 + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2O

 Fe3O4 + 8HCl → FeCl2 + 2FeCl3 + 4H2O

Theo bài bác ra, ta có: nH­2 = 0,672/22,4= 0,03 mol.

 nHCl = Cm.V = 0,3.1 = 0,3 mol

Ở bài bác này ta tính số mol theo nguyên tử Hyđro trong hỗn hợp axit

Ta có : nH+(trong HCl)= nH+(dùng nhằm hoà chảy oxit ) + nH+(khí bay ra)  

 ⇒ 0,3 = nH+(hoà tan oxit ) + 2.0,03

 ⇒ nH+(dùng hoà tan oxit ) = 0,24 mol

nO(oxit) = ½ nH+(hoà tan oxit )= 0,12 mol

 ⇒ m = mX– mO(oxit) = 12 – 0,12.16 = 10,08 g

Bài 2: Cho m gam sắt tan trọn vẹn trong dung dịch hỗn hợp HCl và FeCl3 thu được hỗn hợp X chỉ chứa một muối duy nhất và 5,6 lít H2 (đktc). Cô cạn dung dịch X nhận được 85,09 gam muối bột khan. Hỏi m =?

* phía dẫn:

Theo bài xích ra ta có: nH2 = 5,6/22,4 = 0,25 mol

Cô cạn hỗn hợp thu được 85,09g là muối hạt FeCl2

⇒ nFeCl2 = 85,09/127 = 0,67 mol

Phương trình bội phản ứng:

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2↑ (1)

Fe + 2FeCl3 → 3FeCl2 (2)

 Theo PTPƯ (1) thì: nFe = nFeCl2 = nH2 = 0,25 mol

⇒ nên FeCl2 tạo nên từ PTPƯ (2) là: 0,67 - 0,25 = 0,42

 Theo PTPƯ (2) thì: nFe = (1/3) nFeCl2 = (1/3).0,42 = 0,14 mol

 ⇒ mFe = n.M = (0,14 + 0,25).56 = 0,39.56 = 21,84 g

Bài 4 trang 60 sgk hoá 9: Sắt tác dụng được với chất nào sau đây?

a) Dung dịch muối bột Cu(NO3)2

b) H2SO4 đặc, nguội

c) Khí Cl2

d) Dung dịch ZnSO4.

Viết các phương trình hóa học với ghi điều kiện, nếu như có:

* giải mã bài 4 trang 60 sgk hoá 9:

- Sắt chức năng với dung dịch muối Cu(NO3)2 (a) và khí Cl2 (c):

 Fe + Cu(NO3)2 → Fe(NO3)2 + Cu↓

 (kim loại bạo dạn đẩy kim loại yếu thoát ra khỏi dung dịch muối)

 2Fe + 3Cl2 

*
 2FeCl3.

- lưu lại ý: sắt bị bị động hóa trong môi trường xung quanh H2SO4 đặc nguội và HNO3 đặc nguội.

Bài 5 trang 60 sgk hoá 9: Ngâm bột sắt dư trong 10ml hỗn hợp đồng sunfat 1M. Sau thời điểm phản ứng kết thúc, lọc được hóa học rắn A cùng dung dịch B.

a) Cho A tác dụng với hỗn hợp HCl dư. Tính cân nặng chất rắn còn sót lại sau phản bội ứng.

b) Tính thể tích hỗn hợp NaOH 1M trọn vẹn để kết tủa hoàn toàn dung dịch B.

* giải thuật bài 5 trang 60 sgk hoá 9:

a) nCuSO4 = CM .V = 1. 0,01 = 0,01 (mol)

- PTHH: fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu↓ (1)

- hóa học rắn A có sắt dư và đồng, dung dịch B là FeSO4.

 nCu = nCuSO4 = 0,01 mol

- PTHH mang đến A + dd HCl:

 Fe + 2HCl → FeCl2 + H2↑ (2)

 Cu + HCl → ko phản ứng.

- cân nặng chất rắn sót lại sau bội phản ứng cùng với HCl chỉ tất cả Cu

 mCu = 0,01.64 = 0,64 (g).

b) hỗn hợp B chỉ bao gồm FeSO4:

 FeSO4 + 2NaOH → Fe(OH)2↓ + Na2SO4 (3)

- Theo ptpư (1): nFeSO4 = nCuSO4 = 0,01 (mol).

- Theo ptpư (3): nNaOH = 2.nFeSO4 = 2.0,01 = 0,02 (mol).

⇒ VNaOH = n/CM = 0,02/1 = 0,02 (l).

Xem thêm: Quê Hương Tôi Có Con Sông Xanh Biếc Nước Gương Trong Soi Tóc Những Hàng Tre

Bài 4 trang 69 sgk hoá 9: ngừng chuỗi bội nghịch ứng

b) Fe → FeSO4 → Fe(OH)2 → FeCl2

c) FeCl3 → Fe(OH)3 → Fe2O3 → Fe → Fe3O4

* Lời giải bài bác 4 trang 69 sgk hoá 9:

b) Ta bao gồm chuỗi phương trình phản bội ứng:

1) fe + H2SO4 → FeSO4 + H2↑

2) FeSO4 + 2NaOH → Fe(OH)2 + Na2SO4

3) Fe(OH)2 + 2HCl → FeCl2 + 2H2O

c) Ta tất cả chuỗi phương trình làm phản ứng:

1) FeCl3 + 3NaOH → Fe(OH)3 + 3NaCl

2) 2Fe(OH)3  Fe2O3 + 3H2O

3) Fe2O3 + 3H2  2Fe + 3H2O

 Hoặc: Fe2O3 + 2Al 2Fe + Al2O3

 Hoặc: Fe2O3 + 3CO → 2Fe + 3CO2

4) fe + O2  Fe3O4

Bài 6 trang 69 sgk hóa 9: Ngâm một lá fe có cân nặng 2,5 gam vào 25 ml hỗn hợp CuSO4 15% có cân nặng riêng là 1,12 g/ml. Sau một thời gian phản ứng, bạn ta lấy lá sắt ra khỏi dung dịch, rửa nhẹ, làm cho khô thì khối lượng 2,58 gam.