Fe + Cl2 → FeCl3 được trung học phổ thông Sóc Trăng biên soạn là phương trình phản nghịch ứng giữa sắt cùng khí clo để tạo thành FeCl3. Mong muốn tài liệu này sẽ giúp các bạn biết thành phầm tạo ra thành phầm sau làm phản ứng cũng như cân bởi một cách chính xác.

Bạn đang xem: Fe tác dụng với cl2


2Fe + 3Cl2
*
2FeCl3

khí rubi lục rắn (nâu đỏ)


3. Cách tiến hành phản ứng sắt ra FeCl3

Cho dây fe quấn hình xoắn ốc (đã được nung lạnh đỏ) vào lọ đựng khí clo

4. Hiện tại tượng nhận thấy phản ứng Fe tính năng Cl2

Sắt cháy sáng tạo thành sương màu nâu đỏ

Thông tin thêm

Sắt đă bội nghịch ứng cùng với khí clo sản xuất thành fe (III) clorua

5. đặc thù hóa học tập của Fe 

a. Công dụng với phi kim 

Với oxi: 3Fe + 2O2

*
Fe3O4 

Với clo: 2Fe + 3Cl2

*
2FeCl3

Với giữ huỳnh: fe + S

*
FeS

Ở ánh sáng cao, sắt phản nghịch ứng được với nhiều phi kim.

b. Tính năng với hỗn hợp axit

Tác dụng cùng với với HCl, H2SO4 loãng

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

Tác dụng cùng với H2SO4 đặc, nóng; HNO3 đặc:

2Fe + 6H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O

Không tác dụng với H2SO4 sệt nguội, HNO3 đặc, nguội

c. Công dụng với dung dịch muối

Đẩy được kim loại yếu hơn thoát ra khỏi muối

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

6. Bài tập áp dụng liên quan 

Câu 1: cho clo vào nước, thu được nước clo. Biết clo chức năng không trọn vẹn với nước. Nước clo là hỗn hợp gồm những chất:

A. HCl, HClO

B. HClO, Cl2, H2O

C. H2O, HCl, HClO

D. H2O, HCl, HClO, Cl2


Đáp án D

Cl2 tất cả phản ứng cùng với nước như sau:

H2O + Cl2 ⇔ HCl + HClO (axit clohiđric cùng axit hipoclorơ)

Nó là hỗn hợp của dung dịch gồm Cl2, axit HCl cùng HClO tất cả màu tiến thưởng lục nhạt cùng mùi hết sức hắc

Trong nước Clo có chứa Cl2, HCl, HClO, H2O.


Câu 2: Trong chống thí nghiệm, tín đồ ta thường điều chế clo bởi cách

A. điện phân lạnh chảy NaCl.

B. Cho dung dịch HCl đặc công dụng với MnO2, đun nóng.

C. Năng lượng điện phân dung dịch NaCl có màng ngăn.

D. đến F2 đẩy Cl2 thoát ra khỏi dung dịch NaCl.


Đáp án B

Phương pháp pha chế Cl2 trong phòng phân tích là đến HCl tính năng với các chất bao gồm tính oxh mạnh

4HCl + MnO2

*
MnCl2 + Cl2 + 2H2O


Câu 3: chất dùng để triển khai khô khí Cl2 ẩm là

A. Dung dịch H2SO4 đậm đặc.

B. Na2SO3 khan.

C. CaO.

D. Hỗn hợp NaOH đặc.


Đáp án A: dung dịch H2SO4 đậm quánh được dùng để triển khai khô khí Cl2 ẩm .

Câu 4: Phản ứng xảy ra khi đốt cháy fe trong không khí là

A. 3Fe + 2O2 → Fe3O4.

B. 4Fe + 3O2 → 2Fe2O3.

C. 2Fe + O2 → 2FeO.

D. Tạo các thành phần hỗn hợp FeO, Fe2O3, Fe3O4.


Đáp án A

Câu 5: hóa học nào dưới đây phản ứng cùng với Fe sinh sản thành hợp chất Fe(II)?

A. Cl2

B. Dung dịch HNO3 loãng

C. Dung dịch AgNO3 dư

D. Hỗn hợp HCl đặc


Đáp án D

A. Fe + Cl2

*
FeCl3

B. Sắt + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO↑ + 2H2O

C. Fe + 2AgNO3 → Fe(NO3)2 + 2Ag

Fe(NO3)2 + AgNO3 → Fe(NO3)3 + Ag

D. Fe + HCl → FeCl2


Câu 6: cho m gam bột fe vào 800 ml hỗn hợp hỗn hợp gồm Cu(NO3)2 0,2M cùng H2SO4 0,25M. Sau thời điểm các bội phản ứng xảy ra hoàn toàn, chiếm được 0,6m gam các thành phần hỗn hợp bột sắt kẽm kim loại và V lít khí NO (sản phẩm khử độc nhất của N+5, nghỉ ngơi đktc). Giá trị của m và V lần lượt là:

A. 10,8 cùng 4,48.

B. 10,8 cùng 2,24.

C. 17,8 và 4,48.

D. 17,8 và 2,24.


Đáp án D

Sau phản ứng thu được tất cả hổn hợp bột kim loại nên sắt còn dư, phản ứng chế tác muối Fe2+

Số mol những chất bao gồm trong bài xích là:

nCu2+ = nCu(NO3)2 = 0,8.0,2 = 0,16 mol;

nNO3– = 2nCu(NO3)2 = 2. 0,16 = 0,32 mol;

nH+ = 2nH2SO4 = 0,4 mol

Phương trình phản nghịch ứng ion

3Fe + 8H+ + 2NO3– → 3Fe2+ + 2NO + 4H2O

0,15 ← 0,4 → 0,1 → 0,1

Fe + Cu2+ → Fe2+ + Cu

0,16 ← 0,16 → 0,16

Vậy nFe pư = 0,15 + 0,16 = 0,31 mol

=> mKL sau = mFe dư + mCu => m – 0,31.56 + 0,16.64 = 0,6m

=> m = 17,8 gam

=> VNO = 0,1.22,4 = 2,24 lít


Câu 7: Dãy những chất và dung dịch nào dưới đây khi rước dư rất có thể oxi hoá fe thành sắt (III) ?

A. HCl, HNO3 đặc, nóng, H2SO4 đặc, nóng

B. Cl2, HNO3 nóng, H2SO4 đặc, nguội

C. Bột lưu lại huỳnh, H2SO4 đặc, nóng, HCl

D. Cl2, AgNO3, HNO3 loãng


Đáp án D

Câu 8: hỗn hợp FeSO4 không làm mất màu hỗn hợp nào sau đây?

A. Dung dịch KMnO4 trong môi trường xung quanh H2SO4

B. Hỗn hợp K2Cr2O7 trong môi trường H2SO4

C. Hỗn hợp Br2

D. Dung dịch CuCl2


Đáp án D

Câu 9: đến 11,36 gam hồn hợp gồm Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4 phản bội ứng không còn với hỗn hợp HNO3 loãng (dư), nhận được 1,344 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, làm việc đktc) với dung dịch X. Dung dịch X có thể hoà tan buổi tối đa 12,88 gam Fe. Số mol HNO3 gồm trong dung dịch lúc đầu là

A. 0,88.

B. 0,64.

C. 0,94.

D. 1,04.


Đáp án C

Quy đổi tất cả hổn hợp gồm tất cả x mol Fe và y mol O

Ta bao gồm 56x + 16y= 11,36 (1)

Ta bao gồm nNO = 0,06 mol

Qúa trình cho e :

Fe → Fe3+ + 3e

x → 3x mol

Qúa trình thừa nhận e :

O + 2e→ O-2

y → 2y mol

N+5+ 3e → NO

0,18 ← 0,06

Theo định chế độ bảo toàn electron thì: ne mang đến = ne nhận cần 3x = 2y + 0,18 (2)

Từ (1) và (2) ta tất cả x= 0,16 với y= 0,15

Bảo toàn nguyên tố Fe có nFe(NO3)3= nFe= x = 0,16 mol

nFe hình thành= 0,23 mol

Fe + 4HNO3 → 2H2O + NO + Fe(NO3)3

x → 4x → x

Fe + 2Fe(NO3)3 → 3Fe(NO3)2

0,23 – x → x + 0,16

=> x= 0,1 → nHNO3 = 4.0,1 + 3.0,16 + 0,06 = 0,94 mol


Câu 10. mang đến bột fe vào dung dịch gồm AgNO3 với Cu(NO3)2. Sau khi các bội nghịch ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X tất cả hai muối hạt và chất rắn Y có hai kim loại. Nhì muối vào X và hai sắt kẽm kim loại trong Y thứu tự là:

A. Cu(NO3)2; AgNO3 và Cu; Ag.

B. Cu(NO3)2; Fe(NO3)2 cùng Cu; Fe

C. Fe(NO3)2 ; Fe(NO3)3 và Cu; Ag

D. Cu(NO3)2; Fe(NO3)2 cùng Cu; Ag


Đáp án D

2 sắt kẽm kim loại là Cu và Ag => AgNO3 nên hết

2 muối bao gồm Fe(NO3)2 và Cu(NO3)2

Phương trình làm phản ứng theo máy tự sau

Fe + 2AgNO3 → Fe(NO3)2 + 2Ag

Fe + Cu(NO3)2 → Fe(NO3)2 + Cu


…………………………………..

Trên đây thpt Sóc Trăng đã đưa tới chúng ta một tư liệu rất hữu ích Fe + Cl2 → FeCl3. Để có công dụng cao hơn trong học tập tập, trung học phổ thông Sóc Trăng xin trình làng tới các bạn học sinh tài liệu chuyên đề Toán 8, chuyên đề đồ Lí 8, định hướng Sinh học tập 8, Giải bài tập hóa học 8, Tài liệu học tập lớp 8 mà thpt Sóc Trăng tổng hợp cùng đăng tải.

Xem thêm: Cách Tính Tích Phân Của Hàm Phân Thức Là Gì ? Giúp Em Với Khảo Sát Hàm Phân Thức Bậc 1Đăng bởi: thpt Sóc Trăng

Chuyên mục: Giáo dục


Tags
Hóa học 8 Phương trình bội phản ứng chất hóa học 8
*
*

THPT Sóc Trăng


Bài viết sát đây


*

Cảm dìm về 8 câu thơ cuối của bài Kiều sinh hoạt lầu dừng Bích


12 phút trước
*

Nghị luận về bài thơ Viếng lăng Bác


55 phút trước
*

Phân tích 7 câu thơ đầu trong bài xích thơ Đồng chí


2 giờ đồng hồ trước
*

Phân tích khổ 3 4 bài xích Viếng lăng Bác


3 giờ đồng hồ trước
*

Cảm dấn về đoạn trích Lục Vân Tiên cứu giúp Kiều Nguyệt Nga


3 tiếng trước
*

Phân tích hai khổ đầu bài xích thơ Đoàn thuyền tiến công cá


4 tiếng trước
*

Phân tích khổ 1 bài bác thơ phòng bếp lửa


5 tiếng trước
*

Phân tích khổ cuối bài mùa xuân nho nhỏ


6 giờ đồng hồ trước

Trả lời Hủy

Email của các bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường nên được khắc ghi *

Bình luận *

Tên *

Email *

Trang website

lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình lưu ý này mang đến lần phản hồi kế tiếp của tôi.


Bài viết nổi bật
Xem các nhất
Giới thiệu
Trường trung học phổ thông Sóc Trăng - Trực thuộc Sở GDĐT thức giấc Sóc Trăng
Chuyên mục
Giáo dục (11.195)
Chuyên mục

Facebook Twitter Messenger Messenger
Back to đứng top button
Close
Tìm tìm cho:
Close
Kết quả tìm kiếm cho
Close
Log In
Forget?
Remember meLog In

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!


Bạn đang sử dụng trình ngăn quảng cáo!