Fe + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO+ H2O là bội phản ứng lão hóa khử, được trung học phổ thông Sóc Trăng biên soạn, phương trình này sẽ mở ra trong nội dung những bài học: cân bằng phản ứng thoái hóa khử lớp 10, tính chất Hóa học tập của Al và tính chất hóa học HNO3…. Cũng giống như các dạng bài xích tập. Hy vọng rất có thể giúp các bạn viết và thăng bằng phương trình một cách nhanh và đúng chuẩn hơn.

Bạn đang xem: Fe tác dụng với hno3


2. Cách cân bằng phương trình sắt + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O

Xác định số oxi hóa của các nguyên tố nuốm đổi

Fe0 + HN+5O3 → Fe+3(NO3)3 + N+2O + H2O

Bạn sẽ xem: fe + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO+ H2O


1x

1x

Fe0 → Fe3+ + 3e

N+5 + 3e → N+2

Vậy ta có phương trình: sắt + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO↑ + 2H2O

3. Điều kiện phản ứng Fe công dụng với HNO3

HNO3 loãng dư

4. Cách tiến hành phản ứng mang đến Fe tác dụng HNO3

Cho fe (sắt) tính năng với dung dịch axit nitric HNO3

5. Hiện tượng lạ Hóa học

Kim loại tan dần chế tác thành dung dịch muối muối sắt(III) nitrat cùng khí ko màu hóa nâu trong không khí NO bay ra.

6. Tính hóa chất cơ bạn dạng của sắt

a. Công dụng với phi kim 

Với oxi: 3Fe + 2O2

*
Fe3O4 

Với clo: 2Fe + 3Cl2

*
2FeCl3

Với lưu giữ huỳnh: sắt + S

*
FeS

Ở ánh sáng cao, sắt bội phản ứng được với khá nhiều phi kim.

b. Chức năng với hỗn hợp axit

Tác dụng với với HCl, H2SO4 loãng

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

Tác dụng với H2SO4 đặc, nóng; HNO3 đặc:

2Fe + 6H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O

Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO↑ + 2H2O

Fe + 6HNO3 → Fe(NO3)3 + 3NO2 ↑ + 3H2O

Không tính năng với H2SO4 đặc nguội, HNO3 đặc, nguội

c. Chức năng với hỗn hợp muối

Đẩy được sắt kẽm kim loại yếu hơn thoát khỏi muối

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

Fe + AgNO3 → Fe(NO3)2 + Ag

7. Bài tập áp dụng liên quan

Câu 1. mang lại 11,2 gam sắt tan hoàn toàn trong dung dịch HNO3 loãng dư, sau làm phản ứng nhận được V lít NO (đktc, thành phầm khử duy nhất). Quý giá của V là:

A. 6,72 lít

B. 2,24 lít

C. 3,36 lít

D. 4,48 lít


Đáp án D: Số mol của fe bằng: nFe = 0,2 mol.Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO↑+ 2H2O => nNO = 0,2 => VNO = 0,2.22,4 = 4,48 lít

Câu 2. Tính hóa học vật lý làm sao dưới đấy là của sắt:

A. Sắt có màu tiến thưởng nâu, nhẹ, gồm ánh kim, dẫn điện với dẫn nhiệt kém.

B. Sắt có màu trắng bạc, nặng, có ánh kim, dẫn điện, dẫn nhiệt độ tốt

C. Sắt có màu trắng xám, nặng, có ánh kim, dẫn điện cùng dẫn nhiệt tốt

D. Sắt có màu trắng xám, nhẹ, có ánh kim, dẫn điện và dẫn nhiệt tốt.


Đáp án C

Tính chất vật lý làm sao dưới đấy là của sắt:

C. Sắt có white color xám, nặng, có ánh kim, dẫn điện và dẫn nhiệt tốt


Câu 3. cho phương trình chất hóa học sau: Al + HNO3 → Al(NO3)3 + NO + H2O

Tổng thông số tối giản của phương trình sau:

A. 8

B. 9

C. 12

D. 16


Đáp án B: Al + 4HNO3 → Al(NO3)3 + NO + 2H2O

Câu 4. Thành phần chủ yếu của quặng hemantit đỏ là:

A. FeCO3

B. Fe3O4

C. Fe2O3.nH2O

D. Fe2O3


Đáp án D

Dùng HNO3 có thể nhận hiểu rằng cả 4 chất.

Chất rắn chảy dần, tất cả khí không màu thoát ra → MgCO3

MgCO3 + 2HNO3 → Mg(NO3)2 + CO2 ↑ + H2O

+ hóa học rắn tan dần, thoát ra khí ko màu hóa nâu trong không khí, dung dịch thu có màu vàng nâu → Fe3O4

3Fe3O4 + 28HNO3 → 9Fe(NO3)3 (vàng nâu) + NO + 14H2O

2NO (không màu) + O2 → 2NO2 (nâu đỏ)

Chất rắn rã dần, sau phản nghịch ứng thu được hỗn hợp màu xanh

CuO + 2HNO3 → Cu(NO3)2 (xanh) + H2O

Chất rắn tung dần, sau làm phản ứng thu được hỗn hợp không màu

Al2O3 + 6HNO3 → 2Al(NO3)3(không màu) + 3H2O


Câu 9. trong những phản ứng sau, làm phản ứng làm sao HNO3 không vào vai trò hóa học oxi hóa?

A. ZnS + HNO3(đặc nóng)

B. Fe2O3 + HNO3(đặc nóng)

C. FeSO4 + HNO3(loãng)

D. Cu + HNO3(đặc nóng)


Đáp án B: Fe2O3 + 6HNO3 → 2Fe(NO3)3 + 3H2O

Câu 10. đến 16,8 gam bột sắt vào 400 ml hỗn hợp HNO3 1M, thu được khí NO duy nhất, lượng muối hạt thu được cho vô dung dịch NaOH dư chiếm được kết tủa. Nung lạnh kết tủa mà không tồn tại không khí chiếm được m gam chất rắn. Tính m?

A. 10,8 gam

B. 21,6 gam

C. 7,2 gam

D. 16,2 gam


Đáp án A

nFe = 0,3 mol , nHNO3 = 0,4 mol

Phương trình hóa học

Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + 2H2O

Ban đầu: 0,3 0,4

Phản ứng 0,1 0,4 0,1 0,1

Kết thúc 0,2 0 0,1 0,1

→ 2Fe(NO3)3 + sắt dư → 3Fe(NO3)2

Bđ 0,1 0,2

Pư 0,1 0,05 0,15

Kt 0 0,15 0,15

Fe(NO3)2 → Fe(OH)2 → FeO

0,15 0,15

→ cân nặng FeO thu được: 0,15.72 = 10,8 gam


Câu 11. Sắt công dụng với H2O ở nhiệt độ cao hom 570 °C thì tạo thành H2 và sản phẩm rắn là

A. FeO.

B. Fe3O4.

C. Fe2O3.

D. Fe(OH)2.


Đáp án A

Câu 12. cho m gam bột fe vào 800 ml dung dịch hỗn hợp bao gồm Cu(NO3)2 0,2M cùng H2SO4 0,25M. Sau khi các làm phản ứng xẩy ra hoàn toàn, chiếm được 0,6m gam các thành phần hỗn hợp bột kim loại và V lít khí NO (sản phẩm khử tuyệt nhất của N+5, ngơi nghỉ đktc). Quý giá của m và V thứu tự là:

A. 10,8 cùng 4,48.

B. 10,8 và 2,24.

C. 17,8 cùng 4,48.

D. 17,8 với 2,24.


Đáp án D

nCu(NO3)2 = 0,8.0,2 = 0,16 mol

nH2SO4 = 0,8.0,25 = 0,2 mol

Do sau làm phản ứng còn dư tất cả hổn hợp bột sắt kẽm kim loại ⇒ fe còn dư, Cu2+ hết, muối Fe2+

3Fe + 2NO3– + 8H+ → 3Fe2+ + 2NO + 4H2O (1)

0,32 0,4

0,15 0,1 0,4 0,1

Fe + Cu2+ → Fe2+ + Cu

V = 0,1.22,4 = 2,24 lít

m – (0,15 + 0,16).56 + 0,16.64 = 0,6m

m = 17,8 gam


Câu 13. Dãy các chất cùng dung dịch nào sau đây khi đem dư hoàn toàn có thể oxi hoá fe thành fe (III)?

A. HCl, HNO3 đặc, nóng, H2SO4 đặc, nóng

B. Cl2, HNO3 nóng, H2SO4 đặc, nguội

C. Bột lưu lại huỳnh, H2SO4 đặc, nóng, HCl

D. Cl2, AgNO3, HNO3 loãng


Đáp án D: Cl2, AgNO3, HNO3 loãng

Câu 14: hỗn hợp FeSO4 không làm mất đi màu dung dịch nào sau đây?

A. Dung dịch KMnO4 trong môi trường xung quanh H2SO4

B. Dung dịch K2Cr2O7 trong môi trường H2SO4

C. Dung dịch Br2

D. Hỗn hợp CuCl2


Đáp án D: hỗn hợp CuCl2

Câu 15. mang đến m gam bột fe vào 800 ml dung dịch hỗn hợp bao gồm Cu(NO3)2 0,2M cùng H2SO4 0,25M. Sau khoản thời gian các bội nghịch ứng xảy ra hoàn toàn, chiếm được 0,6m gam tất cả hổn hợp bột kim loại và V lít khí NO (sản phẩm khử tuyệt nhất của N+5, làm việc đktc). Quý giá của m với V theo thứ tự là:

A. 10,8 và 4,48.

B. 10,8 cùng 2,24.

C. 17,8 và 4,48.

D. 17,8 và 2,24.


Đáp án D

Do sau phản ứng thu được các thành phần hỗn hợp bột KL đề xuất Fe dư, bội nghịch ứng chế tạo ra muối Fe2+

nCu2+ = nCu(NO3)2 = 0,16mol;

nNO3– = 2nCu(NO3)2 = 0,32 mol;

nH+ = 2nH2SO4 = 0,4 mol

Phương trình hóa học

3Fe + 8H+ + 2NO3– → 3Fe2+ + 2NO + 4H2O (Ta thấy: 0,4/8 + hết, NO3– dư)

0,15 ← 0,4 → 0,1 → 0,1

Fe + Cu2+ → Fe2+ + Cu

0,16 ← 0,16 → 0,16

Vậy nFe pư = 0,15 + 0,16 = 0,31 mol

=> m KL sau = mFe dư + mCu => m – 0,31.56 + 0,16.64 = 0,6m => m = 17,8 gam

=> VNO = 0,1.22,4 = 2,24 lít


Câu 16. Dãy các chất với dung dịch nào dưới đây khi rước dư rất có thể oxi hoá fe thành Fe(III) ?

A. HCl, HNO3 đặc, nóng, H2SO4 đặc, nóng

B. Cl2, HNO3 nóng, H2SO4 đặc, nguội

C. Bột lưu giữ huỳnh, H2SO4 đặc, nóng, HCl

D. Cl2, AgNO3, HNO3 loãng


Đáp án D

Câu 17. Có 4 kim loại để riêng rẽ biệt: Ag, Al, Mg, Fe. Chỉ cần sử dụng hai thuốc thử có thể phân biệt được từng chất

A. Hỗn hợp NaOH; phenolphtalein

B. Dung dịch NaOH, hỗn hợp HCl

C. Dung dịch HCl, giấy quỳ xanh

D. Dung dịch HCl, hỗn hợp AgNO3 


Đáp án B

Câu 18. Hòa chảy Fe3O4 vào hỗn hợp H2SO4 loãng dư thu được hỗn hợp X. Tìm kiếm phát biểu sai

A. Hỗn hợp X làm mất đi màu dung dịch tím

B. Cho NaOH dư vào hỗn hợp X nhận được kết tủa để lâu ngoài không khí kết tủa có trọng lượng tăng lên.

C. Hỗn hợp X tác dụng được với Zn

D. Hỗn hợp X không thể hòa chảy Cu


Đáp án D

Fe3O4 + 4H2SO4 → FeSO4 + Fe2(SO4)3 + 4H2O

A đúng: FeSO4 làm mất màu thuốc tím vào H2SO4 loãng

B. FeSO4 + 2NaOH → Fe(OH)2 + Na2SO4

C. FeSO4 + Zn → ZnSO4 + Fe

D sai: Cu + Fe2(SO4)3 → 2FeSO4 + CuSO4


Câu 19. Cho sắt chức năng với dung dịch H2SO4 loãng thu được V lít khí H2 (đktc), hỗn hợp thu được cho cất cánh hơi được tinh thể FeSO4.7H2O có cân nặng là 27,8 gam. Thể tích khí H2 (đktc) được giải tỏa là

A. 4,48 lít.

B. 8,19 lít.

C. 2,24 lít.

D. 6,23 lít.


Đáp án C

Bảo toàn yếu tắc Fe: nFe = nFeSO4.7H2O = 27,8/278 = 0,1 mol

=> nH2 = 0,1 mol => V = 0,1.22,4 =2,24 lít


Câu 20. cho 22,72 gam láo lếu hợp bao gồm Fe, FeO, Fe2O3 cùng Fe3O4 phản bội ứng hết với hỗn hợp HNO3 loãng (dư), thu được 2,688 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, sống đktc) cùng dung dịch X. Cô cạn hỗn hợp X nhận được m gam muối bột khan. Tính m?

A. 49,09.

B. 38,72.

C. 77,44.

D. 34,36.


Đáp án C

nNO = 2,688/22,4 = 0,12 mol

Coi láo lếu hợp tất cả Fe (x mol), O (y mol)

=> 56x + 16y = 22,72 (1)

Fe0 → Fe+3 + 3e

x → x → 3x

O0 + 2e → O-2

y → 2y

N+5 + 3e → N+2

0,36→ 0,12

Bảo toàn e => 3x = 2y + 0,36 (2)

(1),(2) => x = 0,32; y = 0,3

=> nFe(NO3)3 = nFe = 0,32mol

=> m = 0,32.242 = 77,44 gam


Câu 21. Nung lạnh 25,2 gam Fe quanh đó không khí sau một thời gian thu được m gam hỗn hợp X bao gồm Fe, FeO, Fe2O3 và Fe3O4. Các thành phần hỗn hợp này bội nghịch ứng không còn với hỗn hợp H2SO4 đặc nóng (dư), thu được 8,4 lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất, sống đktc). Tính m?

A. 15 gam

B. 30 gam

C. 25 gam

D. Trăng tròn gam


Đáp án B

Ta có, nFe = 0,05 mol với nSO2 = 0.375 mol

Quy hỗn các thành phần hỗn hợp X về 2 yếu tắc Fe với O

Quá trình nhường: Fe0 → Fe+3 + 3e

Quá trình nhấn e: O0 + 2e → O-2

S+6 + 2e → S+4

Áp dụng định phương pháp bảo toàn electron ta có:

1,35 = 2x + 0,75 → x = 0,3

Mặt không giống ta có: nên: m = 25,2 + 0,3.16 = 30(gam).


……………………………………………

Mời những bạn đọc thêm một số phương trình bội nghịch ứng liên quan 

Gửi tới chúng ta phương trình fe + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO+ H2O được trung học phổ thông Sóc Trăng biên soạn dứt gửi tới những bạn. Mong muốn tài liệu giúp các bạn biết giải pháp viết và thăng bằng phương trình phản nghịch ứng, hiện tượng lạ sau phản bội ứng khi đến Fe tính năng với HNO3 loãng dư.

Xem thêm: 【50+】 Công Thức Giải Nhanh Hóa Học 12 Giải Nhanh Phần Trắc Nghiệm

Các bạn cũng có thể các em cùng tìm hiểu thêm một số tài liệu tương quan hữu ích trong quá trình học tập như: Giải bài tập Hóa 12, Giải bài bác tập Toán lớp 12, Giải bài tập thiết bị Lí 12 ,….