Thời gianTên hoạt động
3h00Đạo Tặc Quốc Khố
8h00Vận Tiêu Bang Hội
20h00Chiến Long Cốc
20h30Tiền Trang May Mắn
Cả ngàyHành Khất Đạo Sĩ

Thời gianTên hoạt động
3h00Đạo Tặc Quốc Khố
17h30Vận Tiêu
18h30Mật Báo Chiến Trường
20h00Loạn Chiến tuyển mộ Cổ
20h30Pháo Hoa gớm Nghiệm

Thời gianTên hoạt động
3h00Đạo Tặc Quốc Khố
18h30Tiếp Tế Chiến Trường
20h00Tứ Đại Danh Bộ
20h30Tiền Trang May Mắn

Thời gianTên hoạt động
3h00Đạo Tặc Quốc Khố
8h00Vận Tiêu Bang Hội
17h30Vận Tiêu
18h30Mật Báo Chiến Trường
20h00Chiến Long Cốc
20h30Pháo Hoa khiếp Nghiệm
Cả NgàyHành Khất Đạo Sĩ

Thời gianTên hoạt động
3h00Đạo Tặc Quốc Khố
10h00Bảo Long tuyệt nhất Tộc
18h00Bảo Long nhất Tộc
18h30Tiếp Tế Chiến Trường
21h00Công Thành Chiến

Thời gianTên hoạt động
3h00Đạo Tặc Tinh Anh
10h00Bảo Long tốt nhất Tộc
17h30Vận Tiêu
18h00Bảo Long nhất Tộc
18h30Mật Báo Chiến Trường
20h00Tứ Đại Danh Bộ
Cả NgàyPhu Phụ Đồng Tâm

Thời gianTên hoạt động
3h00Đạo Tặc Tinh Anh
18h30Tiếp Tế Chiến Trường
20h00Loạn Chiến chiêu tập Cổ
20h30Tiền Trang May Mắn
21h00Thiên Tử
Cả ngàyHành Khất Đạo Sĩ
Cả NgàyPhu Phụ Đồng Tâm

Thời gianTên hoạt động
Cả ngàyBoss sát Thủ
Cả ngàyVượt Ải
Cả ngàyPhong Lăng Độ
Cả ngàyDã Tẩu
10h00Boss huyết Khí Đại Sư
11h00Chiến ngôi trường Tống Kim
12h30Boss đái Hoàng Kim
15h00Chiến ngôi trường Tống Kim
18h00Liên Đấu
19h00Boss Đại Hoàng Kim
21h00Chiến ngôi trường Tống Kim
22h15Liên Đấu

Thời gianTên hoạt động
Cả ngàyBoss ngay cạnh Thủ
Cả ngàyVượt Ải
Cả ngàyPhong Lăng Độ
Cả ngàyDã Tẩu
10h00Boss huyết Khí Đại Sư
11h00Chiến ngôi trường Tống Kim
12h30Boss tiểu Hoàng Kim
15h00Chiến ngôi trường Tống Kim
18h00Liên Đấu
19h00Quả Hoàng Kim
19h00Boss Đại Hoàng Kim
21h00Chiến ngôi trường Tống Kim
22h15Liên Đấu

Thời gianTên hoạt động
Cả ngàyBoss sát Thủ
Cả ngàyVượt Ải
Cả ngàyPhong Lăng Độ
Cả ngàyDã Tẩu
10h00Boss huyết Khí Đại Sư
11h00Chiến ngôi trường Tống Kim
12h30Boss tiểu Hoàng Kim
15h00Chiến ngôi trường Tống Kim
18h00Liên Đấu
19h00Boss Đại Hoàng Kim
20h00Tứ Đại Danh Bộ
21h00Chiến ngôi trường Tống Kim
22h15Liên Đấu

Thời gianTên hoạt động
Cả ngàyBoss ngay cạnh Thủ
Cả ngàyVượt Ải
Cả ngàyPhong Lăng Độ
Cả ngàyDã Tẩu
10h00Boss ngày tiết Khí Đại Sư
11h00Chiến trường Tống Kim
12h30Boss tiểu Hoàng Kim
15h00Chiến ngôi trường Tống Kim
18h00Liên Đấu
19h00Quả Hoàng Kim
19h00Boss Đại Hoàng Kim
21h00Chiến ngôi trường Tống Kim
22h15Liên Đấu

Thời gianTên hoạt động
Cả ngàyBoss gần kề Thủ
Cả ngàyVượt Ải
Cả ngàyPhong Lăng Độ
Cả ngàyDã Tẩu
10h00Boss huyết Khí Đại Sư
11h00Chiến ngôi trường Tống Kim
12h30Boss tè Hoàng Kim
15h00Chiến ngôi trường Tống Kim
18h00Liên Đấu
19h00Boss Đại Hoàng Kim
21h00Chiến ngôi trường Tống Kim
22h15Liên Đấu

Thời gianTên hoạt động
Cả ngàyBoss ngay cạnh Thủ
Cả ngàyVượt Ải
Cả ngàyPhong Lăng Độ
Cả ngàyDã Tẩu
10h00Boss huyết Khí Đại Sư
11h00Chiến ngôi trường Tống Kim
12h30Boss tiểu Hoàng Kim
15h00Chiến trường Tống Kim
18h00Liên Đấu
19h00Quả Hoàng Kim
19h00Boss Đại Hoàng Kim
20h00Tứ Đại Danh Bộ
21h00Chiến ngôi trường Tống Kim
22h15Liên Đấu

Thời gianTên hoạt động
Cả ngàyBoss giáp Thủ
Cả ngàyVượt Ải
Cả ngàyPhong Lăng Độ
Cả ngàyDã Tẩu
10h00Boss ngày tiết Khí Đại Sư
11h00Chiến ngôi trường Tống Kim
12h30Boss tè Hoàng Kim
15h00Chiến ngôi trường Tống Kim
18h00Liên Đấu
19h00Boss Đại Hoàng Kim
21h00Chiến trường Tống Kim
22h15Liên Đấu

Tính Năng - Phong Hỏa Liên Thành

Công nguyên năm 1160, vua công ty Kim Hải Lăng Vương trả Nhan Lượng xua quân nam giới hạ, mưu đồ chỉ chiếm đoạt Trung Nguyên color mỡ. Nhận được hung tin, Tống Quân cũng chuẩn bị nghênh địch. Nhân loại Võ Lâm hay Phẩmlại đưa mình bực tức - 1 thời kỳ kháng chiến khói lửa bắt buộc nào né khỏi.

Bạn đang xem: Tính năng

*

*
Thời gian,Địa điểm gia nhập vàServer ápdụng:

Thời gian:

- chuyển động diễn ra vào 2 ngàyThứ 5Chủ Nhậthàng tuần.

- bắt đầu lúc : 12h15".

- xong xuôi lúc : 14h30".

Địa điểm thâm nhập :

- Báo danh tạiNPC vệ binh Thành Môn tại các cổng Thành.

- Cấp buổi tối thiểu có thể tham gia : 90

*

Serverđangápdụng:

Serverđangápdụng:

- Thái Sơn

Server chưaápdụng:

- Thiên Sơn

- Phật Sơn

- Vu Sơn

*
Cách thức tham gia cùng Phần thưởng:

Cách thức gia nhập :

- thời gian báo danh :12h15" cho 12h45"(sau khi báo danh sẽ tiến hành chuyển vào Phong Hỏa Liên Thành)

*

- chuyển động Phong Hỏa Liên Thành sẽ diễn ra trên hình thức bạn dạng đồ bắt đầu sau:

*

Khi vận động chính thức bắt đầu, hàng loạt NPC kẻ địch sẽ xuất hiện.

*

trong thành, sẽ mở ra 3 tướng mạo quân thủ thành cùng rất Quý đồng đạo chống cự kẻ địch.

*

ví như sau 2 giờ, 1 trong những 3 tướng mạo quân thủ thành vẫn còn đó sống, tuyên ba thủ thành thành công, trái lại sẽ coi như thất bại.

Phần thưởng :

- Trong quy trình tham gia hoạt động, Quý đồng đạo vượt mặt NPC kẻ địch sẽ nhận đạt điểm kinh nghiệmnhất định, với có xác suất nhận được thành tựu quý: Tiên Thảo Lộ, Phúc Duyên Lộ Tiểu, Trung, Đại, Huyền Tinh cao cấp, Tinh Hồng Bảo Thạch, Tử Thủy Tinh, Lam Thủy Tinh, Lục Thủy Tinh, Tẩy Tủy Kinh, Võ Lâm Mật Tịch, Thần túng Khoáng Thạch.

Xem thêm: Tóm Tắt Công Thức Vật Lý 10, Tổng Hợp Công Thức Vật Lí Lớp 10

- dứt mỗi dịp thủ thành thành công, Quý đồng đạo vẫn nhận được các phần thưởng quý hiếm khác.