a) cần sử dụng hệ thức liên quan đến mặt đường cao cùng hình chiếu (h^2=b".c"), biết (b", c") tính được (h).

Bạn đang xem: Giải bài 8 trang 70 sgk toán 9 tập 1

b) +) dùng hệ thức liên quan đến mặt đường cao cùng hai cạnh góc vuông (dfrac1h^2=dfrac1b^2+dfrac1c^2) nhằm tính (y).

+) cần sử dụng định lí Pytago trong tam giác vuông nhằm tính (x).

c) Dùng hệ thức tương quan đến mặt đường cao với hình chiếu (h^2=b".c"), biết (h, b") tính được (c").

+) sử dụng định lí Pytago trong tam giác vuông.


Lời giải chi tiết

 Đặt tên những điểm như hình vẽ:

*

Xét (DeltaABC) vuông tại (A), đường cao (AH). Áp dụng hệ thức (h^2=b".c"), ta được:

(AH^2=BH.CH )

(Leftrightarrow x^2=4.9=36)

(Leftrightarrow x=sqrt36=6)

Vậy (x=6)

b) Đặt tên những điểm như hình vẽ

*

Xét (DeltaDEF) vuông trên (D), đường cao (DH). Áp dụng hệ thức (dfrac1h^2=dfrac1b^2+dfrac1c^2), ta được:

(dfrac1DH^2=dfrac1DE^2+dfrac1DF^2) (Leftrightarrow dfrac12^2=dfrac1y^2+dfrac1y^2)

(Leftrightarrow dfrac14=dfrac2y^2)

(Leftrightarrow y^2=4.2=8)

(Leftrightarrow y=sqrt 8=2sqrt 2).

Xét (DeltaDHF) vuông tại (H). Áp dụng định lí Pytago, ta có:

(DF^2=DH^2+HF^2 Leftrightarrow (2sqrt 2)^2=2^2+x^2)

(Leftrightarrow 8=4+x^2)

(Leftrightarrow x^2=4)

(Leftrightarrow x=sqrt 4=2)

Vậy (x= 2, y=2sqrt 2).

Xem thêm: Vàng Pnj Là Gì - Vàng Pnj Là Vàng Gì

c) Đặt tên những điểm như hình vẽ:

*

Xét (DeltaMNP) vuông trên (P), đường cao (AH). Áp dụng hệ thức (h^2=b".c"), ta được:

(PH^2=HM.HN Leftrightarrow 12^2=16.x)

(Leftrightarrow 144=16.x)

(Leftrightarrow x=dfrac14416=9)

 Xét (DeltaPHN) vuông tại (H). Áp dụng định lí Pytago, ta có:

(PN^2=PH^2+HN^2 Leftrightarrow y^2=12^2+9^2)

(Leftrightarrow y^2=144+81=225)

(Leftrightarrow y= sqrt225=15)

Vậy (x=9, y=15).


Mẹo kiếm tìm đáp án nhanh nhất có thể Search google: "từ khóa + plovdent.com"Ví dụ: "Bài 8 trang 70 SGK Toán 9 tập 1 plovdent.com"