Sách giải toán 10 câu hỏi và bài tập ôn tập chương 1 (Nâng Cao) giúp cho bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa toán, học xuất sắc toán 10 để giúp bạn rèn luyện tài năng suy luận phải chăng và phù hợp logic, hình thành tài năng vận dụng kết thức toán học vào đời sống và vào những môn học khác:

Bài 50 (trang 31 sgk Đại Số 10 nâng cao): lựa chọn phương án vấn đáp đúng trong số phương án đã đến sau đây. đến mệnh đề “∀x ∈ R, x2 > 0″. Mệnh đề lấp định của mệnh đề trên là :

(A) ∀ x ∈ R, x2 2 2 > 0;

(D) ∃x ∈ R, x2 2 > 0” là “∃x ∈ R, x2 Bài 51 (trang 31 sgk Đại Số 10 nâng cao): thực hiện thuật ngữ “điều kiện đủ” nhằm phát biểu các định lí sau:a) giả dụ tứ giác MNPQ là một hình vuông thì nhì đường chéo cánh MP cùng NQ bằng nhau

b) Trong mặt phẳng, nếu hai tuyến đường thẳng phân biệt cùng vuông góc cùng với một con đường thẳng thứ cha thì hai đường thẳng ấy tuy nhiên song với nhau.

Bạn đang xem: Giải bài tập đại số 10 nâng cao chương 1

Bạn đang xem: Giải bài xích tập đại số 10 cải thiện chương 1Bạn đang xem: Giải bài xích tập đại số 10 nâng cao chương 1

c) trường hợp hai tam giác đều bằng nhau thì chúng có diện tích bằng nhau.

Lời giải:

a) Điều kiện đầy đủ đế tứ giác MNPQ gồm hai đường chéo MP cùng NQ đều nhau là tứ giác MNPQ là 1 trong những hình vuông.

b) Điều kiện đủ để hai tuyến đường thẳng trong khía cạnh phẳng tuy vậy song với nhau đó là chúng nên là hai tuyến đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một mặt đường thẳng thứ cha trong mặt phẳng ấy.

c) Điều khiếu nại đủ nhằm hai tam giác có diện tích bằng nhau là nhì tam giác đó bởi nhau.

Bài 52 (trang 32 sgk Đại Số 10 nâng cao): sử dụng thuật ngữ “điều khiếu nại cần” để phát biểu các định lí sau:

a) giả dụ hai tam giác bằng nhau thì bọn chúng có các đường trung tuyến tương xứng bằng nhau.

b) nếu như một tứ giác là hình thoi thì nó có hai tuyến đường vuông góc với nhau.

Lời giải:

a) Điều kiện cần để nhì tam giác cân nhau là nó có các đường trung tuyến khớp ứng bằng nhau.

b) Điều kiện phải để một tứ giác là hình thoi là tứ giác đó gồm hai đường chéo vuông góc.

Bài 53 (trang 32 sgk Đại Số 10 nâng cao): Hãy tuyên bố định lí hòn đảo (nếu có) của các định lí sau đây rồi sử dụng thuật ngữ “điều kiện đề nghị và đủ” hoặc “nếu còn chỉ nếu” hoặc “khi còn chỉ khi” để phát biểu gộp cả 2 định lí thuận với đảo:

a) trường hợp n là số nguyên dương lẻ thì 5n + 6 cũng chính là số nguyên dương lẻ;

b) giả dụ n là số nguyên dương chẵn thì 7n + 4 thuộc là số nguyên dương chẵn.

Lời giải:

Bài 54 (trang 32 sgk Đại Số 10 nâng cao): minh chứng các định lí tiếp sau đây bằng phương thức phản chứng:

a) giả dụ a + b Bài 55 (trang 32 sgk Đại Số 10 nâng cao): gọi E là tập thích hợp các học sinh ở một ngôi trường trung học phổ thông. Xét những tập nhỏ của E: tập thích hợp các học viên lớp 10, kí hiệu là A; tập vừa lòng các học viên học môn tiếng Anh, kí hiệu là B. Hãy biểu diễn các tập hợp sau đây theo A, B và E:a) Tập đúng theo các học viên lớp 10 học tập tiếng Anh làm việc trường đó;

b) Tập thích hợp các học sinh lớp 10 không học tiếng Anh sinh sống trường đó;

c) Tập đúng theo các học sinh không học tập lớp 10 hoặc không học tập tiếng Anh ngơi nghỉ trường đó.

Lời giải:

a) A ∩ B;

b) AB;

c) CE(A ∩ B) = CEA ∪ CEB

Bài 56 (trang 32 sgk Đại Số 10 nâng cao):

a)Ta biết rằng : | x – 3| là khoảng cách từ điểm x đến điểm 3 trên trục số. Hãy màn trình diễn trên trục số những điểm x nhưng | x – 3| ≤ 2 b) Điền vào khu vực trống (…) trong bảng dưới đây :

x ∈ 1 ≤ x ≤ 5|x- 3| ≤ 2
x ∈ …1 ≤ x ≤ 7|x – …|≤ …
x ∈ …… ≤ x ≤ 3,1 |x – …|≤ 0,1

Lời giải:

a) Ta tất cả : | x – 3| ≤ 2 ⇔ -2 ≤ x – 3 ≤ 2 ⇔ 1 ≤ x ≤ 5. Từ kia ta tất cả hình màn trình diễn tập ≤ 2 như sau :

*

x ∈ 1 ≤ x ≤ 5|x- 3| ≤ 2
x ∈ 1 ≤ x ≤ 7 |x – 4|≤ 3
x ∈ 2,9 ≤ x ≤ 3,1 |x – 3|≤ 0,1
Bài 57 (trang 33 sgk Đại Số 10 nâng cao):
Điền tiếp vào chỗ còn trống (…) trong bảng bên dưới đây:
2 ≤ x ≤ 5x ∈
-3 ≤ x ≤ 2x ∈…
….x ∈
….x ∈ (-∞; 1>
-5 ≤ xx ∈ …

Lời giải:

2 ≤ x ≤ 5x ∈
-3 ≤ x ≤ 2x ∈
-1 ≤ x ≤ 5x ∈
x ≤ 1x ∈ (-∞; 1>
-5 ≤ xx ∈ (-5; +∞)
Bài 58 (trang 33 sgk Đại Số 10 nâng cao): cho thấy thêm giá trị đúng của π cùng với 10 chữ số thập phân là π = 3,1415926535

a) mang sử ta lấy quý giá 3,14 làm cho giá trị sấp xỉ của π. Minh chứng sai số tuyệt vời không vượt thừa 0,002.

b) trả sử ta lấy quý hiếm 3,1416 là giá trị gần đúng của số π. Chứng tỏ rằng sai số tuyệt vời nhất không vượt thừa 0,0001.

Lời giải:

a) Xét: | π – 3,14 | = π – 3,14 Bài 59 (trang 33 sgk Đại Số 10 nâng cao): Một hình lập phương có thể tích là V = 180,57cm3 ± 0,05 cm3. Khẳng định các chữ số chắc.Lời giải:

Vì 0,01 Bài 60 (trang 33 sgk Đại Số 10 nâng cao): cho hai nửa khoảng chừng A = (-∞; m> cùng B = Lời giải:

– nếu như m = 5 thì A ∩ B = 151;

– nếu như m 5 thì A ∩ B = ;

Bài 61 (trang 33 sgk Đại Số 10 nâng cao): cho hai khoảng A = (m; m + 1) và B(3; 5). Tra cứu m nhằm A ∪ B là 1 trong khoảng. Hãy xác minh khoảng đó.

Lời giải:

A ∪ B là một khoảng khi còn chỉ khi A ∩ B ≠ Ø.

Ta thấy A ∩ B = Ø lúc m + 1 ≤ 3 hoặc m ≥ 5 tức là khi m ≤ 2 hoặc m ≥ 5.

Xem thêm: Cho 11 36 Gam Hỗn Hợp Gồm Fe Feo Fe2O3 Và Fe3O4

Vậy ví như 2 Bài 62 (trang 33 sgk Đại Số 10 nâng cao): Hãy viết các kí hiệu khoa học của các số sau:a) người ta coi bên trên đầu mỗi cá nhân có 150.000 tua tóc. Hỏi trong một nước bao gồm 80 triệu con người thì tổng số sợi tóc của mọi fan dân nước đó là bao nhiêu?

Lời giải:

a) Số sợi tóc trên đầu mỗi người là: 150.000 tua tóc = 1,5.105 tua tóc.

Từ đấy suy ra tổng số tua tóc của mọi bạn dân trong một nước có 80 triệu dân là: