- Chọn bài xích -Bài 1: mở đầu về phương trìnhBài 2: Phương trình số 1 một ẩn và phương pháp giảiBài 3: Phương trình gửi được về dạng ax + b = 0 - rèn luyện (trang 13-14)Luyện tập (trang 13-14)Bài 4: Phương trình tích - luyện tập (trang 17)Luyện tập (trang 17)Bài 5: Phương trình cất ẩn ở mẫu mã - luyện tập (trang 22-23)Luyện tập (trang 22-23)Bài 6: Giải bài xích toán bằng phương pháp lập phương trìnhBài 7: Giải bài bác toán bằng phương pháp lập phương trình (tiếp) - luyện tập (trang 31-32)Luyện tập (trang 31-32)Ôn tập chương 3 (Câu hỏi - bài tập)

Mục lục

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 8: trên đây

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 8: trên đây

Sách giải toán 8 bài 2: Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải khiến cho bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa toán, học giỏi toán 8 để giúp bạn rèn luyện khả năng suy luận hợp lý và thích hợp logic, hình thành kỹ năng vận dụng kết thức toán học tập vào đời sống cùng vào các môn học tập khác:

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 2 bài bác 2 trang 8: Giải những phương trình:

a) x – 4 = 0;

b) 3/4 + x = 0;

c) 0,5 – x = 0.

Bạn đang xem: Giải các phương trình sau lớp 8

Lời giải

a) x – 4 = 0

⇔ x = 0 + 4

⇔ x = 4

Vậy phương trình gồm một nghiệm tốt nhất x = 4

b)3/4 + x = 0

⇔ x = 0-3/4

⇔ x = -3/4

Vậy phương trình tất cả một nghiệm duy nhất x=-3/4

c) 0,5 – x = 0

⇔ x = 0,5-0

⇔ x = 0,5

Vậy phương trình bao gồm một nghiệm tuyệt nhất x = 0,5

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 2 bài bác 2 trang 8: Giải những phương trình:

a) x/2 = -1;

b) 0,1x = 1,5;

c) -2,5x = 10.


Lời giải

a)x/2 = -1

⇔ x = (-1).2

⇔ x = -2

Vậy phương trình bao gồm một nghiệm nhất x = -2

b) 0,1x = 1,5

⇔ x = 1,5/0,1

⇔ x = 15

Vậy phương trình có một nghiệm nhất x = 15

c) -2,5x = 10

⇔ x = 10/(-2,5)

⇔ x = -4

Vậy phương trình bao gồm một nghiệm duy nhất x = – 4

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 2 bài xích 2 trang 9: Giải phương trình: -0,5x + 2,4 = 0.

Lời giải

– 0,5x + 2,4 = 0

⇔ -0,5x = -2,4

⇔ x = (-2,4)/(-0.5)

⇔ x = 4,8

Vậy phương trình bao gồm một nghiệm tuyệt nhất x = 4,8

Bài 2: Phương trình số 1 một ẩn và phương pháp giải

Bài 6 (trang 9 SGK Toán 8 tập 2): Tính diện tích S của hình thang ABCD theo x bằng hai cách:

1) Tính theo công thức: S = bảo hành x (BC + DA) : 2

2) S = SABH + SBCKH + SCKD

Sau đó, áp dụng giả thiết S = trăng tròn để thu được nhì phương trình tương tự với nhau. Trong nhị phương trình ấy, gồm phương trình làm sao là phương trình bậc nhất không?

*

Lời giải:

1) Ta có: S = bảo hành x (BC + DA) : 2

+ BCKH là hình chữ nhật đề xuất BC = KH = x

+ bh = x

+ AD = AH + HK + LD = 7 + x + 4 = 11 + x.

Vậy S = bảo hành x (BC + DA) : 2 = x.(x + 11 + x) : 2 = x.(2x + 11) : 2.

2) S = SABH + SBCKH + SCKD

+ ABH là tam giác vuông trên H

⇒ SBAH = 1/2.BH.AH = 1/2.7.x = 7x/2.

+ BCKH là hình chữ nhật

⇒ SBCKH = x.x = x2.

+ CKD là tam giác vuông tại K

⇒ SCKD = 1/2.CK.KD = 1/2.4.x = 2x.

Do đó: S = SABH + SBCKH + SCKD = 7x/2 + x2 + 2x = x2 + 11x/2.

– cùng với S = đôi mươi ta gồm phương trình

*

Trong nhị phương trình này, không có phương trình nào là phương trình bậc nhất.

Bài 2: Phương trình hàng đầu một ẩn và cách giải

Bài 7 (trang 10 SGK Toán 8 tập 2): Hãy chỉ ra các phương trình hàng đầu trong các phương trình sau:

a) 1 + x = 0


b) x + x2 = 0

c) 1 – 2t = 0

d) 3y = 0

e) 0x – 3 = 0.

Lời giải:

+ Phương trình 1 + x = 0 là phương trình số 1 với a = 1 ; b = 1.

+ Phương trình x + x2 chưa phải phương trình hàng đầu vì có chứa x2 bậc hai.

+ Phương trình 1 – 2t = 0 là phương trình số 1 ẩn t với a = -2 với b = 1.

+ Phương trình 3y = 0 là phương trình số 1 ẩn y cùng với a = 3 cùng b = 0.

+ Phương trình 0x – 3 = 0 không hẳn phương trình bậc nhất vì hệ số bậc nhất a = 0.

Bài 2: Phương trình hàng đầu một ẩn và phương pháp giải

Bài 8 (trang 10 SGK Toán 8 tập 2): Giải những phương trình:

a) 4x – trăng tròn = 0

b) 2x + x + 12 = 0

c) x – 5 = 3 – x

d) 7 – 3x = 9 – x

Lời giải:

a) 4x – 20 = 0

⇔ 4x = 20

⇔ x = 5

Vậy phương trình tất cả nghiệm tuyệt nhất x = 5.

b) 2x + x + 12 = 0

⇔ 3x + 12 = 0

⇔ 3x = -12

⇔ x = -4

Vậy phương trình vẫn cho có nghiệm độc nhất x = -4

c) x – 5 = 3 – x

⇔ x + x = 5 + 3

⇔ 2x = 8

⇔ x = 4

Vậy phương trình bao gồm nghiệm độc nhất vô nhị x = 4

d) 7 – 3x = 9 – x

⇔ 7 – 9 = 3x – x

⇔ -2 = 2x

⇔ x = -1

Vậy phương trình gồm nghiệm nhất x = -1.

Xem thêm: Nguyên Tử Khối ☢️ ( Chì Nguyên Tử Khối Hóa Học Và Mẹo Học Bảng Nguyên Tử Khối

Bài 2: Phương trình hàng đầu một ẩn và cách giải

Bài 9 (trang 10 SGK Toán 8 tập 2): Giải những phương trình sau, viết số giao động của từng nghiệm làm việc dạng số thập phân bằng cách làm tròn mang lại hàng phần trăm.

a) 3x – 11 = 0