Bạn đang xem: Phản mềm Giai Hệ Phương Trình Bậc 4 Online, Giải Hệ Phương Trình 4 Ẩn Online trên plovdent.com

Khi học tập về Ma Trận, ta thường gặp mặt loại bài toán giải hệ phương trình đường với n phương trình và n ẩn số.Bạn đang xem: Giải hệ phương trình 4 ẩn online

vào phần này ra mắt thí dụ một trong những cách giải hệ phương trình tuyến đường và dùng ứng dụng GraphFunc trực con đường để kiểm đáp án cho từng thí dụ. (Tiện ích GraphFunc gồm cơ chế giải hệ phương trình tuyến với n phương trình và n ẩn số. Để áp dụng tiện ích này trực đường hãy click chuột đây).

Thí dụ 1 . Giải hệ phương trình hai ẩn số

 

Đang xem: bội nghịch mềm giai hệ phương trình bậc 4
Bạn đang xem: Giải hệ phương trình 4 ẩn

*

*

*Xem thêm: Từ Điển Anh Việt " Strength Là Gì ? (Từ Điển Anh Strength Là Gì

*

.

Bước kế tiếp dùng GraphFunc (có bối cảnh tiếng Việt) để kiểm bệnh . (Nếu bạn bấm vào đường dẫn GraphFunc này mà thấy một hình chữ nhật trống mầu xám, máy bạn phải tải JRE (Java Runtime Environment) trước lúc sử dụng phầm mềm trực con đường này)

Bạn bấm chuột GraphFunc cùng từ thanh kéo chức năng bạn chọn mục Giải PT tuyến đường . Một hành lang cửa số được hiển thị với giá trị lúc đầu là giải phương trình tư ẩn số. Trong tỉ dụ này hệ bao gồm hai phương trình cùng hai ẩn số, bởi đó, bạn phải cho số 2 vào ô vuông sau chữ Ẩn Số Phương Trình , rồi nhấn vào nút lựa chọn để phần mềm GraphFunc hiển thị nhì phương trình và hai ẩn số. Đoạn các bạn điền hệ số lấy từ hai phương trình (1) và (2) sinh hoạt trên vào những ô nhỏ tuổi ở phía trước những ẩn số X1 cùng X2 trên cửa ngõ sổ. Xem Hình 1 . Sau khi điền các hệ số xong, chúng ta bấm nút Giải và đáp án được hiển thị sinh sống ô vuông lớn phía dưới nút này. Kết quả x1 = -15 và x2 = -11.

Hình 1 .

Thí dụ 2. Giải hệ phương trình ba ẩn số

Giải :

Lấy (2) trừ (1) cùng (1) trừ (3), ta được:

Nhân hai vế (4) đến 2 cùng nhân hai vế (5) đến 5, ta có:

Cộng nhì phương trình (6) và (7) ta được:

.

Thế giá chỉ trị

vào (5), ta có:

.

Thế giá trị

vào (1), ta có:

Vậy

.

Dùng GraphFunc để kiểm chứng.

Hình 2 .

Vậy GraphFunc hỗ trợ chức năng giải hệ phương tuyến các ẩn số mà không tồn tại giới hạn. Lấy ví dụ như giải hệ phương trình tuyến với 30 ẩn số hoặc 100 ẩn số hoặc những ẩn số hơn thế nữa đều được.