Chương này củng cố, mở rộng hiểu biết của học sinh về Lí thuyết tập hợp đã có học ở lớp dưới, cung ứng các kiến thức thuở đầu về lô ghích và những khái niệm số sát đúng, không nên số tạo nên sơ sở để học giỏi các chương sau. Bài xích này là bài khởi đầu của chương.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


*

A. Lí thuyết

I. Mệnh đề, mệnh đề đựng biến

1. Mệnh đề

Khái niệm: Mệnh đề là câu khẳng định hoàn toàn có thể xác định được tính đúng giỏi sai của nó. Một mệnh đề bắt buộc vừa đúng, vừa sai.

Bạn đang xem: Giải toán 10 đại số bài 1

Ví dụ:

1+3=4 là mệnh đề.

“Cô giáo xinh quá” không hẳn là mệnh đề.

2. Mệnh đề chứa biến

Khái niệm: Mệnh đề chứa trở nên là câu xác định mà sự đúng tuyệt sai của nó còn tùy thuộc vào một hay các yếu tố đổi mới đổi.

Ví dụ: Xét câu “n chia hết cho 3” là mệnh đề đựng biến.

Ta chưa xác định được tính trắng đen của câu này. Tuy nhiên với mỗi cực hiếm của n nằm trong tập vừa lòng số nguyên mang lại ta một mệnh đề.

Chẳng hạn với “n=4” ta được mệnh đề “4 chia hết cho 3”- sai.

Với “n=6” ta được mệnh đề “6 phân tách hết đến 3”- đúng.

II. Bao phủ định của một mệnh đề

Phủ định của một mệnh đề A, là một mệnh đề, kí hiệu là $overlineA$. Nhì mệnh đề A và $overlineA$ gồm những xác minh trái ngược nhau.

nếu A đúng thì $overlineA$ sai. Nếu như A không nên thì $overlineA$ đúng.

Để che định một mệnh đề, ta thêm hoặc giảm từ ko hoặc không phải vào trước vị ngữ của mệnh đề đó.

Ví dụ:

A: “$pi$ là số hữu tỉ.” -sai

$overlineA$: “$pi$ không là số hữu tỉ.”-đúng.

III. Mệnh đề kéo theo

Khái niệm: Mệnh đề “Nếu p. Thì Q” được gọi là mệnh đề kéo theo với kí hiệu là $P Rightarrow Q$. Ta nói phường là giả thiết, Q là tóm lại của định lí hoặc p. Là đk đủ để có Q hoặc Q là điều kiện cần để có P

Chú ý: Mệnh đề $P Rightarrow Q$ chỉ không đúng khi phường đúng và Q sai.

Ví dụ: Mệnh đề “-3>-2” $Rightarrow (-3)^2> (-2)^2$”- đúng.

IV. Mệnh đề đảo- hai mệnh đề tương đương

Mệnh đề $Q Rightarrow P$ được hotline là mệnh đề hòn đảo của mệnh đề $P Rightarrow Q$.

Nếu cả hai mệnh đề $P Rightarrow Q$ và $Q Rightarrow P$ hồ hết đúng ta nói phường và Q là hai mệnh đề tương đương. Kí hiệu $P Leftrightarrow Q$.

Ví dụ: Tam giác ABC cân nặng và gồm một góc $60^0$ là đk cần và đủ nhằm tam giác ABC đều.

Xem thêm: Hdcp Error: What Is Hdcp And How Does It Affect You? ? Hdcp Error: What It Is And How To Fix One

 V. Kí hiệu $forall$ cùng $ exists$

Kí hiệu $forall$ phát âm là "với mọi", $exists$ đọc là gồm một (tồn trên một) tốt có tối thiểu một (tồn tại ít nhất một).