*

Trả lời câu hỏi Toán 11 Hình học bài 1 trang 45: Hãy vẽ thêm một vài hình màn trình diễn của hình chóp tam giác.

Bạn đang xem: Giải toán 11 hình học

Lời giải

*

Trả lời thắc mắc Toán 11 Hình học bài xích 1 trang 47: vì sao người thợ mộc đánh giá độ phẳng mặt bàn bằng cách rê thước xung quanh bàn? (h.2.11).

*

Lời giải

Theo đặc điểm 3, nếu đường thẳng là một trong cạnh của thước tất cả 2 điểm khác nhau thuộc mặt phẳng thì đầy đủ điểm của mặt đường thẳng đó thuộc khía cạnh phẳng bàn

Khi đó, nếu rê thước mà có 1 điểm thuộc đường viền thước nhưng không thuộc khía cạnh bàn thì bàn đó chưa phẳng với ngược lại

Trả lời câu hỏi Toán 11 Hình học bài bác 1 trang 47: cho tam giác ABC, M là điểm thuộc phần kéo dài của đoạn thẳng BC (h.2.12). Hãy cho biết thêm M gồm thuộc phương diện phẳng (ABC) không và đường thẳng AM gồm nằm trong phương diện phẳng (ABC) không?

*

Lời giải

M ∈ BC mà lại BC ∈ (ABC) đề nghị M ∈ (ABC)

Vì A ∈ (ABC) đề xuất mọi điểm thuộc AM mọi thuộc (ABC) tuyệt AM ∈ (ABC)

Trả lời thắc mắc Toán 11 Hình học bài bác 1 trang 48: Trong khía cạnh phẳng (P), cho hình bình hành ABCD. đem điểm S nằm bản thiết kế phẳng (P). Hãy chỉ ra rằng một điểm phổ biến của hai mặt phẳng (SAC) và (SBD) khác điểm S (h.2.15).

*

Lời giải

Một điểm tầm thường của nhì mặt phẳng (SAC) với (SBD) khác điểm S là vấn đề I

I ∈ AC ∈ (SAC)

I ∈ BD ∈ (SBD)

Trả lời câu hỏi Toán 11 Hình học bài bác 1 trang 48: Hình 2.16 đúng giỏi sai? trên sao?

*

Lời giải

Sai vị theo đặc thù 2, gồm một và có một mặt phẳng đi qua ba điểm ko thẳng hàng

Theo mẫu vẽ lại có: ba điểm ko thẳng sản phẩm M, L, K vừa thuộc (ABC), vừa thuộc (P) ⇒ vô lý

Trả lời thắc mắc Toán 11 Hình học bài 1 trang 52: kể tên những mặt bên, cạnh bên, cạnh lòng của hình chóp nghỉ ngơi hình 2.24.

*

Lời giải

– Hình chóp tam giác:

Các phương diện bên: (SAB), (SBC), (SAC)

Các cạnh bên: SA, SB, SC

Các cạnh đáy: AB, AC, BC

– Hình chóp tứ giác:

Các phương diện bên: (SAB), (SBC), (SCD), (SAD)

Các cạnh bên: SA, SB, SC, SD

Các cạnh đáy: AB, BC, CD, DA

Bài 1 (trang 53 SGK Hình học 11):Cho điểm A ko nằm xung quanh phẳng (α) đựng tam giác BCD. Lấy E cùng F là các điểm theo thứ tự nằm trên các cạnh AB , AC.

a) chứng tỏ đường thẳng EF phía trong mặt phẳng (ABC).

b) đưa sử EF và BC cắt nhau trên I, chứng tỏ I là điểm chung của nhị mặt phẳng (BCD) và (DEF).

*

Lời giải:

a) E ∈ AB mà AB ⊂ (ABC)

=> E ∈ (ABC)

F ∈ AC nhưng AC ⊂ (ABC)

=>F ∈ (ABC)

Đường thẳng EF tất cả hai điểm E, F cùng thuộc mp(ABC) cần theo tính chất 3 thì EF ⊂ (ABC).

b) I ∈ BC nhưng mà BC ⊂ (BCD) đề xuất I ∈ (BCD) (1)

I ∈ EF mà EF ⊂ (DEF) yêu cầu I ∈ (DEF) (2)

Từ (1) và (2) suy ra I là điểm chung của nhị mặt phẳng (BCD) cùng (DEF).

Bài 2 (trang 53 SGK Hình học 11):Gọi M là giao điểm của đường thẳng d và mặt phẳng (α). Chứng tỏ M là vấn đề chung của (α) với bất kì mặt phẳng nào đựng d.

Lời giải:

*

M là điểm chung của d cùng (α) nên:

M ∈ (α) (1)

Một mặt phẳng bất kỳ (P) đựng d thì M ∈ d nhưng mà d ⊂ (P) nên:

M ∈ (P) (2)

Từ (1) với (2) suy ra M là vấn đề chung của

(α) với (P).

Bài 3 (trang 53 SGK Hình học tập 11):Cho ba đường trực tiếp d1, d2, d3không cùng nằm trong một phương diện phẳng và cắt nhau từng đôi một. Chứng minh ba con đường thẳng bên trên đồng quy.

Lời giải:

Gọi I = d1 ∩ d2

Giả sử d3không qua I:

Khi đó nên cắt d1, d2lần lượt trên M, N không giống I

=>d3đồng phẳng với d1, d2: vấn đề đó mâu thuẫn!

Vậy d3đồng quy cùng với d1, d2tại I.

Bài 4 (trang 53 SGK Hình học tập 11):Cho tứ điểm A, B, C và D ko đồng phẳng. Gọi GA, GB, GC, GD thứu tự là trọng tâm của những tam giác BCD, CDA, ADB, ACB. Chứng minh rằng AGA, BGB, CGC, DGDđồng qui.

*

Lời giải:

Gọi M, N, p là trung điểm của CD, DB, BA.

Trong mp(MAB): AGA∩ BGB= I. Ta có:

*

Vậy ΔIAB đồng dạng với ΔIGAGB

*

Lại gồm ΔMAB đồng dạng cùng với ΔMGBGA

*

Từ (1) cùng (2), ta có:

*

Chứng minh tương tự, ta cũng có:

*

Bài 5 (trang 53 SGK Hình học tập 11):Cho tứ giác ABCD phía bên trong mặt phẳng (α) gồm hai cạnh AB cùng CD không tuy vậy song cùng với nhau. S là điểm nằm những thiết kế phẳng (α) cùng M là trung điểm của đoạn SC.

a) tìm giao điểm N của đường thẳng SD cùng mặt phẳng (MAB).

b) điện thoại tư vấn O là giao điểm của AC cùng BD. Chứng minh rằng cha đường trực tiếp SO, AM với BN đồng quy.

Cần nhớ

A ∈ d ⊂ mp(α) => A ∈ mp(α)

Lời giải:

*

a) tìm kiếm N ∈ SD ∩ mp(MAB)

Trong mp(ABCD), AB giảm CD trên E.

Trong mp(SCD), EM cắt SD trên N.

Ta có:

N ∈ SD

N ∈ EM ⊂ mp(MAB)

Vậy N = SD ∩ mp(MAB)

b) chứng minh SO, MA, BN đồng quy

Ta có:

*SO, MA, BN không ở trong và một mặt phẳng.

* SO cùng MA giảm nhau ( trong mp (SAC))

MA và BN cắt nhau (trong mp(BEN))

BN với SO giảm nhau (trong mp(SBD))

Vậy SO, MA, BN đồng quy.

Bài 6 (trang 54 SGK Hình học tập 11):Cho bốn điểm A, B, C và D ko đồng phẳng. Hotline M cùng N thứu tự là trung điểm của các đoạn trực tiếp AC và BC. Bên trên đoạn BD mang điểm P làm sao để cho BP = 2PD.

a) tìm giao điểm của mặt đường thẳng CD với mặt phẳng (MNP).

b) kiếm tìm giao tuyến của hai mặt phẳng (MNP) với (ACD).

Lời giải:

*

a) Ta có:

*

=>NP cùng CD không tuy vậy song cùng với nhau.

=>NP cùng CD cắt nhau tại I.

I ∈ NP => I ∈ (MNP). Mà lại I ∈ CD: Vậy I ∈ CD ∩ (MNP)

b) Trong khía cạnh phẳng (ACD) thì AD cùng MI giảm nhau trên điểm J:

J ∈ AD => J ∈ (ACD)

J ∈ mi => J ∈ (MNP)

Vậy J là 1 trong điểm chung của nhì mặt phẳng (ACD) với (MNP).

Ta đã có M là 1 trong điểm thông thường của hai mặt phẳng (ACD) cùng (MNP).

Vậy MJ = (ACD) ∩ (MNP).

Bài 7 (trang 54 SGK Hình học tập 11):Cho bốn điểm A, B, C với D không đồng phẳng. Hotline I, K thứu tự là trung điểm của AD với BC.

a) tra cứu giao tuyến của nhì mặt phẳng (IBC) cùng (KAD).

b) hotline M với N là hai điểm lần lượt rước trên nhì đoạn thẳng AB và AC. Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng (IBC) với (DMN).

Lời giải:

*

a) tìm giao con đường của mp(IBC) và mp(KAD).

Ta bao gồm :

K ∈ BC => K ∈ (IBC)

I ∈ AD => I ∈ (KAD)

Vậy KI = (IBC) ∩ (KAD)

b) vào mp(ABD): BI ∩ DM = F => F ∈ (IBC) ∩ (DMN)

CI ∩ doanh nghiệp = E E ∈ (IBC) ∩ (DMN)

Vậy (IBC) ∩ (DMN) = FE

Bài 8 (trang 54 SGK Hình học tập 11):Cho tứ diện ABCD. Call M cùng N lần lượt là trung điểm của những cạnh AB cùng CD, bên trên cạnh AD đem điểm p. Không trùng với trung điểm của AD.

a) gọi E là giao điểm của mặt đường thẳng MP và con đường thẳng BD. Tìm kiếm giao tuyến đường của hai mặt phẳng (PMN) cùng (BCD).

b) tra cứu giao điểm của hia mặt phẳng (PMN) cùng BC.

*

Lời giải:

a) trong mp(ABD): MP không song song cùng với BD buộc phải MP ∩ BD = E.

E ∈ MP => E ∈ (PMN)

E ∈ BD => E ∈ (BCD)

Nên E ∈ (PMN) ∩ (BCD)

Nên EN = (PMN) ∩ (BCD)

b) vào mp(BCD) : EN ∩ BC = Q. Mà (PMN) ≡ (MEN) ≡ (MEQ)

Q ∈ (MEQ) ≡ ( PMN)

Mặt không giống Q ∈ BC đề nghị Q = BC ∩ (PMN).

Bài 9 (trang 54 SGK Hình học tập 11):Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành ABCD. Trong phương diện phẳng đáy vẽ mặt đường thẳng d trải qua A cùng không tuy nhiên song với các cạnh của hình bình hành, d giảm BC tại E. Hotline C’ là một điểm nằm ở cạnh SC.

a) tìm giao điểm M của CD và mp(C’AE).

b) tìm kiếm thiết diện của hình chóp cắt bởi mặt phẳng (C’AE).

Lời giải:

*

a) Giao điểm M của CD với mp(C’AE).

Trong mp(ABCD), d giảm CD tại M, ta có:

*M ∈ CD

*M ∈ d ⊂ (C’AE)

M ∈ (C’AE)

Vậy M là giao điểm của CD với mp(C’AE).

b) tiết diện của hình chóp cắt do mp(C’AE).

Trong mp(SCD), MC’ giảm SD tại F.

Vậy thiết diện của hình chóp S.ABCD cắt bởi vì mp(C’AE) là tứ giác AFC’E.

Bài 10 (trang 54 SGK Hình học tập 11):Cho hình chóp S.ABCD tất cả AB với CD không song song. Hotline M là một trong những điểm ở trong miền trong của tam giác SCD.

a) tra cứu giao điểm N của mặt đường thẳng CD cùng mp(SBM).

b) kiếm tìm giao tuyến đường của hai mặt phẳng (SBM) và (SAC).

c) kiếm tìm giao điểm I của đường thẳng BM với mặt phẳng (SAC).

Xem thêm: Bản Vẽ Các Khối Đa Diện - Lý Thuyết Công Nghệ 8: Bài 4

d) tra cứu giao điểm phường của SC cùng mặt phẳng (ABM), từ đó suy ra giao tuyến của nhì mặt phẳng (SCD) và (ABM).