Bạn đang xem: Giải toán lớp 5 trang 72 luyện tập chung

*

*

Bài 3 (trang 72 SGK Toán 5) luyện tập chung : tìm kiếm số dư của phép chia, trường hợp chỉ đến hai chữ số ở chỗ thập phân của thương:

a) 6,251 : 7 b) 33,14 : 58; v c) 375,23 : 69.

Trả lời


*

Bài 4 (trang 72 SGK Toán 5) luyện tập chung : search x:

a) 0,8 x x = 1,2 x 10

b) 210 : x = 14,92 – 6,52

c) 25 : x = 16 : 10

d) 6,2 x x = 43,18 + 18,82

Trả lời

a) 0,8 x x = 1,2 x 10

0,8 x x = 12

x = 12 : 0,8

x =15

b) 210 : x = 14,92 – 6,52

210 : x = 8,4

x = 210 : 8,4

x = 25

c) 25 : x = 16 : 10

25 : x = 1,6

x = 25 : 1,6

x = 15,625

d) 6,2 x x = 43,18 + 18,82

6,2 x x = 62

x = 62 : 6,2

x = 10


Giải bài 1, 2, 3 phần 1 và 1, 2 phần 2 trang 179,... Giải bài 1, 2, 3 phần 1 cùng 1, 2 phần 2 trang 178,... Giải bài xích 1, 2, 3, 4, 5 trang 177, 178 SGK Toán 5 Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 176 SGK Toán lớp 5 Giải bài xích 1, 2, 3, 4 trang 176 SGK Toán 5 Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 175 SGK Toán 5 Giải bài 1, 2, 3 trang 173, 174, 175 SGK Toán 5 Giải bài bác 1, 2, 3 trang 172 SGK Toán 5 Giải bài xích 1, 2, 3 trang 171, 172 SGK Toán 5 Giải bài xích 1, 2, 3, 4 trang 171 SGK Toán 5

Page 2

Bài 1 trang 72 huyết 40 sgk Toán 5

Tính:

a) 400 + 50 + 0,07;

b) 30 + 0,5 + 0,04;

c) 100 + 7+(frac8100);

d) 35 +(frac510)+(frac3100);

Hướng dẫn giải:

a) ...= 450,07;

b) ...= 30,54;

c)... = 107,08;

d) ...= 35,53

Bài 2 trang 72 huyết 40 sgk Toán 5

Bài 2.


*

(4 frac35... 4,35)

(2 frac125...2,2)

(14,09...14 frac110)

(7 frac320... 7,15)

Hướng dẫn giải:

+) (4 frac35 =23 over 5=4,6) nên(4 frac35 >4,35)

+) ( 2 frac125=51 over 25 = 2,04)nên(2 frac125

*

*

*

*

*
Reply
*
3
*
0
*
share


Xem thêm: Bộ Cờ Cá Ngựa Bằng Gỗ (Hoa Văn), Bộ Cờ Cá Ngựa Bằng Gỗ Cao Cấp, Mọi Người Đều Dùng