Giúp các em học sinh lớp 2 ôn tập, củng thay kiến thức cũng như nắm vững phương pháp ra đề, những dạng toán trong hội thi giải Toán qua mạng năm học 2015 - 2016, plovdent.com gởi tới các em Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 15 năm năm ngoái - 2016.

Bạn đang xem: Đề thi violympic toán lớp 2 vòng 15 năm 2015

Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 13 năm năm 2016 - 2017

Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 14 năm năm 2016 - 2017

Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 15 năm 2015 - 2016

Bài 1: Cóc quà tài ba

Câu 1.1: Tính 21dm : 3 = ...........

a. 70dm b. 7dm c. 7cm d. 6dm

Câu 1.2: Phép tính bao gồm thương bằng số chia là:

a. 4 : 2 b. 6 : 2 c. 12 : 2 d. 2 : 2


Câu 1.3: Phép tính gồm thương lớn nhất là:

a. 21 : 3 b. 18 : 3 c. 20 : 2 d. 18 : 2

Câu 1.4: Tính: 2dm : 2 = ..............

a. 1dm b. 1cm c. 4dm d. 2dm

Câu 1.5: Tính: 24 : 3 + 92 = ............

a. 90 b. 89 c. 80 d. 100

Câu 1.6: Đầu năm học Dũng có 14 quyển vở, Dũng đã dùng hết một phần số vở đó. Hỏi Dũng còn từng nào quyển vở?

a. 7 quyển b. 10 quyển c. 8 quyển d. 9 quyển

Câu 1.7: Tính: 15cm : 3 x 10 = ..........

a. 5cm b. 50 c. 50cm d. 10cm


Câu 1.8: Tính: 5 x 6 : 3 = ..............

a. 10 b. 3 c. 33 d. 30

Câu 1.9: Nga bao gồm 8 trái bóng có xanh, hồng, tím. Biết số láng hồng nhiều hơn thế nữa số láng tím 5 quả. Hỏi Nga tất cả mấy trái bóng xanh?

a. 3 trái b. 2 quả c. 1 trái d. 4 quả

Câu 1.10: chuyển tổng: b + b + b + b thành tích bao gồm 2 vượt số ta được:

a. B x 4 b. B x 5 c. B x b d. B x 7

Bài 2: Vượt vật cản vật

Câu 2.1: Tính: 3 x 7 - 6 = ............

Câu 2.2: Cho: ....... - 26 = 100 - 73.

Câu 2.3: Tích của 2 số là số nhỏ bé nhất gồm 2 chữ số nhưng thương 2 chữ số của nó bằng 5, thừa số trước tiên là 3. Vậy vượt số thứ hai là .........

Câu 2.4: mang lại dãy số: 90; 86; 82; 78; ......... Số sản phẩm 7 của hàng số đã đến là: ..........

Câu 2.5: mang lại dãy số: 1; 2; 3; 6; 11; 20; 37; ...... Số lắp thêm 8 của hàng số đã chỉ ra rằng ...........

Bài 3: Hãy điền số phù hợp vào khu vực chấm

(Chú ý: trường hợp đáp số là số thập phân thì đề xuất viết là số thập phân gọn tốt nhất và dùng dấu (,) trong keyboard để lưu lại phẩy trong những thập phân)


Câu 3.1: giá trị của vừa lòng 2 x = 3 x 4 là ..............

Câu 3.2: đến 2 x...= 24 : 3. Số tương thích điền vào khu vực chấm là:

Câu 3.3: Tính: 30cm : 3 + 79dm = .......... Dm.

Câu 3.4: Cho: 27 : 3 > ...... X 2 > 14 : 2.

Câu 3.5: kiếm tìm số nhỏ nhắn nhất gồm hai chữ số nhưng tích hai chữ số của nó bởi 18.

Câu 3.6: tìm kiếm số lớn số 1 có hai chữ số mà tích nhị chữ số của nó bằng 24.

Xem thêm: Đường Lối, Chính Sách Dân Tộc Của Đảng Và Nhà Nước Ta Hiện Nay

Câu 3.7: từ số 23 mang lại số 67 bao gồm ........... Số tròn chục.

Câu 3.8: Số từ nhiên hoàn toàn có thể thay vào vị trí của y chang cho: 18 + 9 > y + y + y > 100 - 79 là:

Câu 3.9: Số trường đoản cú nhiên rất có thể thay vào vị trí của y sao cho: 61 - 29 chia sẻ bởi:

*
Tuyết Mai
plovdent.com