KÌ THI CẤP TỈNH GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAYLỚP 9 - NĂM HỌC: 2012 - 2013

ĐỀ THI MÔN: TOÁN (BẢNG A)

Bài 1 (6,0 điểm)

Tính khoảng (kết quả làm tròn đến chữ số thập phân sản phẩm 9)

*

Bài 2 (4,0 điểm)

Từ 8 chữ số 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8:


a) Lập số tự nhiên và thoải mái N bé dại nhất có 8 chữ số khác biệt chia hết mang đến 1111;

b) Lập số tự nhiên M lớn số 1 có 8 chữ số khác nhau chia hết cho 1111;

c) Lập được từng nào số tự nhiên và thoải mái có 8 chữ số khác biệt chia hết mang lại 1111?

Bài 3 (5,0 điểm)

Cho dãy số an như sau: a1 = 3; an = an-1 + 3n2 + 5 cùng với n ∈ N với n > 1.

Bạn đang xem: Giải toán trên máy tính cầm tay lớp 9

a) Tính a5; a6; a7; a8

b) Lập các bước bấm phím liên tục tính an (ghi rõ thực hiện loại máy tính nào?)

c) Tính a2012; a2013.

Bài 4 (4,0 điểm)

Cho hai số x; y 0 ≠ thỏa mãn:

*

Tính gần giá chuẩn trị của biểu thức:

*


Bài 5 (5,0 điểm)

Cho tam giác ABC nước ngoài tiếp mặt đường tròn tâm O bán kính r = 2,1043 cm. Đường tròn (O; r) xúc tiếp với BC tại D. Biết BD = 4,2742 cm, DC = 6,5342 cm.

a) Tính gần đúng số đo góc A của tam giác ABC;

b) Tính sát đúng diện tích s tam giác ABC.

Bài 6 (3,0 điểm)

Cho tam giác ABC cân nặng tại A, trực trọng điểm H bên trong tam giác. Biết HA = 3,094cm, HB = 6,630cm. Tính độ dài con đường cao AD của tam giác ABC.

Bài 7 (3,0 điểm)

Tìm những cặp số nguyên (x; y) thỏa mãn: 10x + y = x2 + y2 + 1

ĐỀ THI MÔN: TOÁN (BẢNG B)

Bài 1: (5,0 điểm)

a) Tính quý hiếm của biểu thức (kết quả rước 6 chữ số thập phân)

*

b) kiếm tìm số dư khi phân tách (19122012 x 1220132014) đến 10000

c) tra cứu số dư khi phân chia (20122013 + 318126) + đến (1 + 2012 + 20122 + ... + 20122012)

Bài 2: (5,0 điểm)

a) Tìm những chữ số a, b, c, d thế nào cho

*


b) Tìm những chữ số x, y, z để

*
phân tách hết đến 5, 7 và 9

Bài 3: (5,0 điểm)

Cho P(x) = x5 + ax4 + bx3 + cx2 + dx + e. Biết P(-2) = 73; P(-1) = -25; P(0) = 1; P(1) = 25; P(2) = 377.

a) Tìm những hệ số a; b; c; d; e của đa thức P(x)

b) Tính giá chỉ trị đúng mực của P(1,2); P(19); P(95); P(112)

Bài 4: (5,0 điểm)

Cho dãy số

*
(n ở trong R; n ≥ 1)

a) Tính 5 giá trị trước tiên của dãy Un.

b) CMR: Un+2 = 14Un+1– 29Un

c) Viết quá trình bấm phím tính Un+2 theo Un+1 cùng Un (n =1, 2,3…). (Nêu rõ loại máy tính sử dụng).

Bài 5: (4,0 điểm)

Cho ∆ ABC bao gồm BC = 20,12cm; góc A = 56018’, góc C = 80026’.

a) Tính khoảng độ dài con đường cao BH.

b) Tính ngay sát đúng diện tích s tam giác ABC.

Bài 6: (4,0 điểm)

Cho con đường tròn (O) bán kính R = 12,19cm. Nhì dây AB cùng CD tuy nhiên song cùng với nhau tất cả độ nhiều năm lần lượt là 20,12cm và 19,12cm. Tính ngay sát đúng khoảng cách giữa nhị dây AB và CD.

Xem thêm: Thuyết Minh Về Tác Phẩm Tức Nước Vỡ Bờ " Của Ngô Tất Tố, Thuyết Minh Về Tác Phẩm Tức Nước Vỡ Bờ

Bài 7: (2,0 điểm)

Biết con đường thẳng (d) trải qua hai điểm A(1; 2), B(-3; 5), tính ngay sát đúng khoảng cách từ điểm

*
đến mặt đường thẳng (d). (Kết quả làm cho tròn 6 chữ số thập phân).